Niels Abildgaard

Live: Danmarks elforbrug og elproduktion

Kunne det ikke være fordi det var billigere at importere strøm fra Norge end at købe kul i udlandet og lave strøm af den!

et kg kul koster 70 øre og kunne lave ca 2,5kWh el og ca 3,5kWh fjernvarme inden Nordjyllandsværket blev ukampdygtigt. Det er næppe alt el fra Norge/Sverige der sælges til os for 12 øre per kWh

10. juni kl. 13:15
Endnu engang har regeringen afvist en a-kraftkommission: 'For tung, for dyr og unødvendig'
  • og i mange tilfælde som med Thor er klar til at betale lande milliarder for at få fingre i projekterne -

Snarere for at få ret til at flå danske borgere som nægtes frit leverandørvalg. Godt vi har verdensrekord i ikke -korrumper-bar-hed. Der er ellers astronomiske muligheder her.

9. juni kl. 20:09
Live: Danmarks elforbrug og elproduktion

Kunne det ikke være fordi det var billigere at importere strøm fra Norge end at købe kul i udlandet og lave strøm af den! Eller sælge vores gas end lave strøm af den.

Strøm i Norge er billig når der dumpes overflødig VE fra naboer. Der eksporteres stort set konstant 1.2GW til Skotland for priser der ikke styres af Nordpool. Så høje at nordmænd piver. For at undgå optøjer, får de refusion fra den fælles kasse.

9. juni kl. 20:01
Placer VE-anlæg tæt på forbrugerne

I øvrigt enig. Den eneste måde VE kan gøre nytte er at anbringe møller og celler nær brugerens matrikel. Lange ledninger der kun strømmer en tredejedel af tiden eller mindre,er ikke gratis.Al VE til Sjælland.Så kan de lære det.

9. juni kl. 17:59
Placer VE-anlæg tæt på forbrugerne

Peter B. Rasmussen

Udviklingen af vedvarende energi er nu kommet så langt, at det er den billigste måde at producere energi på til faste priser, både fra solceller, vindmøller, solvarme og biogas.

CITAT SLUT

Er det virkeligt rigtigt? Det strøm, vi køber i udlandet når VE er upasselig, er vel hverken billig ,forudsigelig ,garanteret eller gratis.

9. juni kl. 17:52
Live: Danmarks elforbrug og elproduktion

Men må du så tage til takke med, og acceptere, de grafer/informationer andre gider lave ud fra de officielle kilder.

Min skøn er af at vi importerer 50% strøm mere end vi eksporterer og at vi betaler dobbelt op på det importerede. Vindmølleriet er nogle dyre drenge at holde med Teslaer og formål med tilværelsen. Det ville være dejligt at få at vide at det er forkert skønnet.

8. juni kl. 18:00
Live: Danmarks elforbrug og elproduktion

Det er snarere at jeg ikke ved hvordan.

7. juni kl. 14:54
Live: Danmarks elforbrug og elproduktion

Vil de være en mulighed at gange priser på og så sumere? Det ville give et faktabaseret bud på hvad vores korstog for klimaet koster eller indbringer.

7. juni kl. 12:22
Aalborgs nye elbusser har motorproblemer

Færdselsstyrelsen burde for længst have nedlagt kørselsforbud for elbusserne. Det er trivielt at lave en normally open ventil i håndbremsesystemet. Hvordan er det blevet godkendt med en så åbenlys sikkerhedsrisiko?

VE grej og el-køretøjer er hævet over almindelig sund fornuft og økonomisk tænkning. Lidt ligesom de royale og færdselsloven

4. juni kl. 13:10
Landvind: alt for meget snik-snak og for lidt handling

Lederskribentens afsluttende bemærkninger om svineproduktion, må da vist stride mod Ingeniørens debatregler!

Om ikke andet afslører det ukendskab ,da der slagtes omkring 30 millioner danske svin årligt. Da jeg nu er godt igang kan vi lege videre med danmarks behov for vindmøller når alt andet er for dyrt. Fra indlæg 14 ser vi at energiforbruget hos brugerne er på ca 660 PJ blandet strøm og varme dvs 21GW i snit.Hvis vi on vinteren regner med 30GW jævnt fordelt og med en Landsvindmølle Kapacitetsfaktor på 0.5 kommer vi VE folket imøde. Med PtX,simple cycle gasturbiner og store kaverner bliver der brug for omkring 100 GW vindmøllekapacitet i bedste fald.De stigende stålpriser slår hårdere i vindmøllepriser end KK. Vi kan altså knebent holde landet kørende med 100GW møller plus ledninger plus 70GW PtX ,30 GW gasturbiner eller fuel celler eller stempelmotorer. Det kan også gøres med ca 20GW KK hvor der nebendabei kan trækkes 40 GW ægte CO2 fri lunkentvand.

3. juni kl. 18:26
Landvind: alt for meget snik-snak og for lidt handling

Fra google: 15,8 Mtoe = 660.000.000 GJ. Delt med antal sekunder pr år = 21 GW. Nu hvor jeg slår det op på nettet i stedet for hukommelsen ser jeg dog tal på DST for det dobbelte, måske du kan finde det rigtige?

Der bruges mere om vinteren så 30 GW spids om vinteren og 10 GW om sommeren er nok mere realistisk.

3. juni kl. 09:32
Aalborgs nye elbusser har motorproblemer

Tak for en forståelig gennemgang. Hvordan har vognmanden taget hensyn til variable el-priser?

2. juni kl. 21:35
Aalborgs nye elbusser har motorproblemer

Elbusser kontraktværdi 3.5 milliarder. Nordjyllandsværket i udu Det er godt at den 300 millioner dyre lufthavnsbane kører på diesel De ka det der med energi i Ålborg

2. juni kl. 17:19
Landvind: alt for meget snik-snak og for lidt handling
Denne kommentar er blevet fjernet af en moderator.
Nye motorveje og billige biler sender togtrafikken til tælling

Er tons tunge tog, på alle tider af døgnet, stadig det mest klimarigtige valg?

Det har det ikke været siden Anden Verdenskrigs slutning. Klimarigtigheden er opfundet og næret med uhørte,spildte statskasseåreladninger i Auken-tiden og derefter.

31. maj kl. 10:44
ANALYSE Næste gang staten udbyder havvind, bliver det markant anderledes end før

Vi skal af med vores gasfyr, men det blive ikke åbenlyst en VP. En Akkumuleringstank til fleksibelt forbrug og direkte elvarme vil være bedre,og mindre risikobetonet fsva. service og nedbrud.

Hvofor skrotte gasfyret?

Behold det og fyr med hellig grise-plage-gas når el er rigtig dyr og varmetanken er tom.

Det giver bedre plads på det forsømte og overanstrengte el net og bør derfor udløse refusion fra netselskabet.

26. maj kl. 21:33
Vi er ved at skabe et A- og B-hold for elbilejere
Denne kommentar er blevet fjernet af en moderator.
En emissionsfri luftfart kræver ufattelige mængder vedvarende energi

Tog og færger er også friholdt for afgifter. Nedlæg snylteriet og klimaet vinder eller hvad? Det vi ser med brint er en samling usynligt-tøjs-vævere i fuldt firspring. Sålænge fossilt er billigt, flyver/biler gud og hvermand. Når det bliver dyrt er det kun adlen der må og har råd. Klasseløst velfærd er en kortvarig ubalance i vor arts historie.

25. maj kl. 11:41
Kina vil i mange år sidde tungt på verdens produktion af elbiler

Der er ingen der i fuldt alvor tror at elektrificerede jernbaner omlægges til batteridrift,hvor togenes egenvægt vil være ca det dobbelte af de nuværende pantograferede. Det samme gør sig gældende med biler. Den nuværende batteribils begejstring passer til vindmølleriet og alt dets væsen. Jeg tror det går over. Et bedre forslag fra 1994

https://i.imgur.com/vbtoHXR.gif

Hvis en jernbane begejstret vil udregne hvad det maksimale kw behov/km strækning på en dobbeltsporet.normal elektrificeret jernbane er kan vi lave en meningsfuld og oplysende debat ud af det her.

18. maj kl. 10:43