Niels Wellendorf

DSB: Ingen garanti for, at ny IC4-plan holder

Der er ingen grund til at vente med at ordre flere lokomotiver og vogne. Det skal ske med det samme. Og 5 år er alt for lang tid for at kunne få de nye tog på sporet. Ikke mindst til brug for togene til Hamborg er der brug for nye tog, så IC3 togene kan bruges indenlandsk. https://www.baeredygtigtrafik.dk/nyheder/286-akut-behov-for-endnu-flere-el-lokomotiver-til-dsb

21. december 2016 kl. 12:12
Kronik: Nye tog til tiden – også til Tyskland

Der var mange, der brugte nattogene indtil de stoppede, ca. 170.000 om året, hvoraf mange nu sikkert flyver med klimasvinene fly. Forslaget bygger netop på, at DSB nu vil indkøbe nye el-lokomotiver, og har mangel på materiel i øvrigt. I DSBs oplæg er det netop nævnt, at man kan bruge nogle lokomotiver til at køre til Hamburg så de IC 3 tog der kører der i dag kan indsættes andre steder nu hvor IC 4 togene nok ikke kommer til at køre meget mere. Man kan læse 7 organisationers fælles forslag om et nyt togsystem her: https://www.baeredygtigtrafik.dk/nyheder/284-forslag-til-bedre-togbetjening-mellem-danmark-og-tyskland og DSBs oplæg til anskaffelse af lokomotiver her: https://www.ft.dk/samling/20151/almdel/tru/bilag/352/1658168.pdf. Ud over at de foreslåede tog giver gode forbindelser til Hamburg vil de også aflaste de ofte fyldte tog mellem København og Odense, så det giver også god mening i forhold til den indenlandske landsdelstrafik.

26. august 2016 kl. 14:17
Firesporet cykelautostrada på vej mellem Malmø og Lund

Bare lige for at få lidt fler oplysninger ind i debatten. Se nærmere om Cykelsuperstierne i København på: https://www.cykelsuperstier.dk/

Desværre bliver siden ikke opdateret særlig ofte.

Og så er der tænkt på 4 spor for cyklisterne mellem Malmö og Lund. Se nærmere her: https://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Skane/Flackarp-Arlov/Omradesinformation/LundMalmo-supercykelvag/

Og her: https://malmolundpacykel.blogspot.com/ (med klikbar tegning).

15. januar 2012 kl. 18:14
München har en plan: Her tager 10 mio. flere passagerer hvert år tog eller bus

München er også foran København når det gælder udbygningen af S-banen. Her skal men nu i gang med nummer 2 S-banetunnel under byens centrum, så man kan få flere linjer på S-banefingrene. Og indføre et system med hurtige ekspres S-tog som vi kender fra København ud til Købstadsringen (linerne E og H). Se nærmere på: https://www.2.stammstrecke-muenchen.de/

En ekstra S-banetunnel er også en mulighed i København, hvis man vil have plads til flere pendlere fra omegen ind til byen (og ind og skifte til Metroringen, som jo kun er en intern bane for københavnerne). Se nærmere på: https://www.trafikdage.dk/papers_2008/alex_landex_199.pdf og: https://www.trafikdage.dk/papers_2008/praesentationer/alex_landex_199.pdf

Men en sådan løsning kræver nok, at der etableres en overordnet myndighed, der kan stå for en koordineret planlægningen af hele regionens trafik. Ellers vil der stadig blive kæmpet om midlerne mellem kommunerne. Og der vil mangle en åben debat om hvilke transportportformer der er de bedste på tværs af kommunegrænserne.

15. januar 2012 kl. 17:38