Michael Rangård

Placer VE-anlæg tæt på forbrugerne

Og når solen ikke skinner (ca. 85 % af tiden) skal solcellenaboerne hente strømmen fra det store, fælles net.

Skinder solen ikke i 85% af tiden??? Hvor på jorden bor du? Kan det virkelig passe at der i gennemsnit kun er omkring 4 timer med solskind i døgnet?

9. juni kl. 21:59
Endnu engang har regeringen afvist en a-kraftkommission: 'For tung, for dyr og unødvendig'

Snarere for at få ret til at flå danske borgere som nægtes frit leverandørvalg.

der er da frit leverandørvalg?

det står dig frit for at lave et handelsselskab der indkøber atomkraft på lange kontrakter og sælge det til dem der ønsker at købe det...

9. juni kl. 20:23
Atmosfærens indhold af CO2 slår rekord igen, igen

Det må vel også kaldes klimaforandring, selvom vi ikke er vænnet til at opfatte det sådan. Er det muligt at sætte et fortegn på klimaforandring? Eller er det altid den numeriske værdi af ændring?

Ja, det kan nok kaldes klimaforandringer når vi får stabiliserede klimaforandringerne og får CO2-niveauet tilbage til et før-industrialiseret-niveau... Men reelt bliver det jo først til klimaforandringer hvis vi sænker niveauet yderligere og det er så heller ikke positive ting vi begynder at lege med der...

Husk at du skal selv indsætte "meneskeskabte" foran klimaforandringerne, de naturlige variationer er jo ikke problematiseret, de er bare en del af udviklingen som vi mennesker så må forholde os til og indrette os efter...

9. juni kl. 10:50
Atmosfærens indhold af CO2 slår rekord igen, igen

Sådan beskrives det ellers altid, i hvert fald i mere globalt sammenhæng.

kun hvis vi fortsætter ud af den nuværende vej med stigende temperatur, stigende vandstand og mere ekstremt vejr... men det godtgøre jo ikke din stråmand om at hvis det der sker nu er dårligt, så må alt hvad der kan ske, ligeledes være dårligt...

8. juni kl. 21:21
Endnu engang har regeringen afvist en a-kraftkommission: 'For tung, for dyr og unødvendig'

Hvad sker hvis ejeren af f.eks. Avedøreværket siger "Vi køber sgu et par af de små atomreaktorer og lader dem drive de eksisterende turbiner!", vil man forhindre det ?

der er ingen lov der forbyder det... ikke så længe de kan overbevise myndighederne om at de overholder loven... link

8. juni kl. 21:07
Endnu engang har regeringen afvist en a-kraftkommission: 'For tung, for dyr og unødvendig'

citat: "Her sammenlignes en udbygning af atomkraft i perioden 1974-1986 i Sverige på 583 kWh og en dansk udbygning af vind- og solenergi i perioden 2009-2020 på 155 kWh." hvad menes der med dette???

8. juni kl. 18:46
Atmosfærens indhold af CO2 slår rekord igen, igen

Det er der en del der mener, men hvis CO2 har den virkning det siges at have, så vil det give gevaldige (måske katastrofale) klimaforandringer at mindske indholdet.

Kan du henvise til nogen der udtaler at vi bare skal fastholde det nuværende niveau af CO2 i atmosfæren?

At klimaforandringer altid er dårlige, er igen din egen stråmand...

8. juni kl. 07:24
Se video af sprængt ukrainsk dæmning: Det bringer Europas største atomkraftværk i fare

Det er bare langt større proces at slukke reaktoren helt og starte den igen så derfor gøres sjældent - men i princippet kunne de bare have valgt at gøre det og så ville der ikke være noget problem.

Ofte opbevares brugt brændsel på/ved værket og det har ligeledes brug for køling i en årrække...

7. juni kl. 10:50
Rutineret atomkraftdesigner melder sig ind i ræset: Første SMR står klar før 2030

Vi får også brug for producere PtX. Det kræver en masse energi, så her kunne man passende øge produktionen, når forbruget på nettet er lavt, og dermed bevare den høje kf for atomkraft...

Ja, og ved at producerer når der er overskud af vind, så opnår man samme effekt... Så nu kan man igen sammenligne vind og Atomkraft... Der skal nok være tilstrækkeligt med VE i vores nærområde til at dække det ikke-fleksible forbrug...

7. juni kl. 09:33
Rutineret atomkraftdesigner melder sig ind i ræset: Første SMR står klar før 2030

Du kan selv være en stråmand. Du forsøger at sammenligne havvind og atomkraft direkte, og det kan man ikke eftersom havvind har en meget dårligere kapacitetsgrad end atomkraft. Når der ikke er vind nok til havvindmøllerne, må der andre energikilder til, og her i Danmark er det blandt andet biomasse.

det samme gælder atomkraft... enten skal atomkraften køre lastfølge, med en meget lavere kf til følge, eller også skal der andre energikilder til, når atomkraften ikke kan dække forbruget...

3. juni kl. 17:12
Negative elpriser

Citat #10: "Hvordan styres egentlig den regulering på timebasis mellem det forventede og det virkelige?"

Prisen låses når vi går ind i driftsdøgnet og planerne overdrages fra Handelsselskabet med balansvar til den TSO (i Danmark Energinet) der har ansvaret for driften af nettet.

TSO'en indkøber forskellige reservere således at de kan op- og nedregulerer både forbrug og produktion. Det er dem der har ansvaret for balancen i driftsdøgnet.

LINK1LINK2

2. juni kl. 08:59
Norge: Mere lokal grøn elproduktion vil belaste elnettet

Vil det så ikke være oplagt at placere et batteri med lader+aflader lige netop der hvor der er risiko for at energi løber den forkerte vej?

Her bliver vi ramt af EU-lovgivning. Netselskaberne har ansvaret for nettet. De må ikke handle med energi. Handelselskaberne handler med energi. Netselskaberne må ikke opsætte batterier i deres net, da det er handel med energi. (ud over forskning og mindre forsøg for at vise at det kan fungerer)

Netselskaberne må ikke fortælle hvor det vil være en god ide at opsætte sådanne batterier, uden at det sikres at alle aktørere får adgang til disse informationer... Hvis et handelselskab eller en anden aktør opsætter et sådan batteri, så skal de betale afgift af den energi der fyldes på batteriet og energien på batteriet, kan ikke sælges som "grøn strøm" heller ikke selv om den er købt som "grøn strøm"

Batteriet skal tilsluttes som en almindelig installation og betale tariffer til netselskabet i henhold til dette. Netselskabet kan ikke få en garanti for at batteriet virker, så derfor skal de stadig forstærke nettet, så de også kan leverer energi nok, i tilfælde af fejl på batteriet...

Netselskabet må godt lave en udbudsrunde hvor de indbyder forskellige aktørere til at byde på at opsætte batterier i deres net (der skal stadig betales tarif, afgift osv.) men der er ikke nogen der har kunne finde på en god model til hvordan dette skal foregå (hvordan fortæller netselskabet til aktøren at nu er der behov for energien fra batteriet i et område og hvordan sikre aktøren at der er nok energi når den behøves? Hvordan afregnes denne energi hvis aktøren f.eks. fylder batteriet op når strømmen er dyr, for at være sikker på at der er nok når behovet opstår?)

30. maj kl. 14:21
Norge: Mere lokal grøn elproduktion vil belaste elnettet

Nu er jeg ikke stærkstrømsingeniør, men det er vel ikke fordi for el-produktionen er "lokal grøn", men fordi vi generelt kommer til at bruge mere strøm, at det er nødvendigt at forstærke el-nettet?

Grunden til at elnettet skal forstærkes, er at der skal transpoteres mere energi, inden for et begrænset tidsrum, end der tidligere skulle...

Hvis forbruget stiger (evt. pga elektrificeringen (elbiler, varmepumper osv)) så kan det øget forbrug betyde en forstærkning af elnettet.

Hvis der opsættes flere store solcelleanlæg (eller enhver anden produktionsform) og de tilsammen producerer mere energi end området kan aftage. Så kan det ligeledes medføre en forstærkning af nettet. Det ses typisk hvor mange husstande får opsat 5-6 kW solceller på deres tag, men hvor forbruget tidligere kun var 2-3 kW pr hus i gennemsnit i kogespidsen. så kan man på dage med meget lavt forbrug, opleve at produktionen overstiger den effekt som nettet tidligere skulle leverer i kogespidsen...

30. maj kl. 14:07
Negative elpriser

Nej, ikke hvis man tænker over det. Verden er lidt mere kompliceret når den rammer virkeligheden...

Det er ikke Nordpool der fastsætter prisen på el, Nordpool er kun det marked der handles på. Det er her de producenter der ønsker at handle på NordPool de kan melde deres pris ind.

Der er et eller flere handelsselskaber der har balanceansvaret (dvs. ansvaret for at der er balance imellem forbrug og produktion), inden de overdrager planerne til Energinet i driftsdøgnet.

Solceller og vindmøller melder ikke en forventet produktion ind i marked, det er handelsselskabet med balanceansvar der selv udarbejder en prognose ud fra vejrdata.

Mindre decentrale kraftvarmeværker med en fastprisaftal, melder ligeledes ikke en forventet produktion ind, det estimeres ligeledes af handelsselskabet med balanceansvar.

Alle de faste kontrakter, der afvikles uden om NordPool skal også gennemføres, inden handelsselskabet med balanceansvar fastsætter prisen i de forskellige områder. Disse behøver ikke være begrænset til et prisområde. En dansk køber kan godt have en fast købskontrakt med f.eks. en norsk producent, uden om NordPool.

De handelsselskaber der ikke har balanceansvar, skal indmelde deres forventet forbrug ind til handelsselskabet med balanceansvar, som samler den samlet forventet prognose for både forbrug og produktion.

Først herefter tager handelsselskabet med balanceansvar fat i NordPool og fastsætter prisen i de enkelte prisområder, ud fra de handler der er meldt ind på NordPool og den effekt der mangles for at dække forbruget. Hvis summen af produktion overstiger summen af forbrug i et område, vil der være en negativ elpris.

Når prisen i de enkelte områder er fastsat, begynder selve handlen på tværs af prisområderne og prisen kan nu blive mere eller mindre negativ i de enkelte områder og den endelige pris fastsættes, når den samlet plan overdrages til Energinet op til driftsdøgnet.

30. maj kl. 13:34
En emissionsfri luftfart kræver ufattelige mængder vedvarende energi

Jeg tør så slet ikke tænke på hvad det kræver at gøre hele verden emissionsfri, for det er vel målet.

Det kræver enorme mængder vedvarende energi :)

30. maj kl. 09:51
Vi er ved at skabe et A- og B-hold for elbilejere

ja, det er billigere hvis man selv kan lade op på sin egen matrikel og dyrt hvis andre skal tjene på at drive forretningen... det er også billigere at dyrke sine egne gulerødder, end at købe dem i købmanden på hjørnet...

Hvad skal vi gøre ved det? Skal staten betale forskellen? Eller hvem skal betale forskellen?

Men hov, jeg kan lade en elbil på min matrikkel, men jeg skal gå i næsten en time for at komme til købmanden... og det tager 15-20 minutter i bil hvis jeg skal forbi et pizzaria... Hvem skal betale den forskel? Det kan jo ikke passe at jeg skal betale for at køre 2x15 km for at hente en pizza, når de heldige bare skal ind til naboen...

26. maj kl. 21:17
Finsk elpris daler: Europas største atomreaktor skruer ned for elproduktionen

Men ifølge andre, så virker elmarkedet præcis som det skal og at afregne producenter efter deres bud er forkasteligt.

Ja, marked virker som det skal. Nu håber vi alle bare at domstolen også gør det, således at hvis der er nogen der har brudt loven og spekuleret imod marked, så bliver de dømt tilstrækkeligt hårdt til at andre ikke vil gå ned af den vej...

Og ja, hvis man ikke vil have en endnu højere elregning, så ønsker man ikke den løsning du har foreslået hvor producenterne skal byde ind med en højere pris, inkl. deres fortjeneste og (helt lovligt) fortsat kan sætte prisen efter hvad de tror marked vil betale for den sidste kWh...

26. maj kl. 07:18
Seaborg Technologies: Derfor er vores a-kraft sikker

En skam at jeg har et andet møde der...

Men hvor er det trættene at de sammenligner med energiøerne. Det er jo umulige sammenligninger. Det er ikke opførelsen af energiøerne der tager tid. Det er alt det politiske arbejde, med at finde ud af hvor de skal ligge, hvem der skal bygge dem, hvordan de skal finansieres og hvor store de skal være. Hvis Seaborg havde en færdig 800 MW reaktor på en pram, klar til at leverer i de indre danske farvand, eller blive tilsluttet et tilfældigt sted langs den danske kyst, så ville de heller ikke få tilladelse til at tilslutte den inden Energiøerne var færdige... At det går hurtigere i Vietnam, det kan ikke komme bag på nogen...

Jeg håber det lykkes, jeg håber de får disse pramme i vandet og at der kommer bare lidt penge i retningen af Danmark...

25. maj kl. 08:27
Langturschauffører må styres ud af den fossile kultur

Hvis jeg skal forstå logikken bag romantiseringen af jernbanen, så skal containeren altså først flyttes over på et togsæt, der måske kun kører én gang om dagen, hvis jeg er heldig. Det giver mindst en dags forsinkelse i leveringen. Allerede her koster det mig penge!

Nu ved jeg naturligvis ikke om der er en sejlrute direkte fra Kina til Århus havn, det lyder sådan på dit indlæg...

Er det ikke mere sandsynligt at din container står på et af de store containerskibe, der f.eks. lander i Hamborg. Her bliver en stor del læsset af og fordelt på andre skibe, tog og lastbiler...

Sejlturen fra Hamborg til Århus er vel også forsinkelser, der koster dig penge, i stedet for at containeren der kom på et tog, der dagen efter kørte til Danmark...

Så, for at dit eksempel skal give mening, der skal du angive en samlet transporttid fra Kina til Århus havn med skib og sammenligne med en samlet transporttid fra Kina til Europa, med skib og videre til en godsterminal i Danmark med tog... Derfra er leverancen meget samlinglig med leveringen med lastbil...

Når man Googler transporttiderne, så kan man se at det tager 55-60 dage at få en container fra Kina til Europa med skib, men at det kun tager 36-40 dage med tog fra Kina til Europa... LINK Så det store spørgsmål om man kan få Containeren igennem Europa, med tog, på 15 dage, eller om det er hurtigere at sende den med skib...

23. maj kl. 14:18
Concito om vognmandsvrede over prisen på el-lastbiler: 'De kan ikke betale sig - endnu'

Og så indkasserede jeg da lige et par håndfulde nedadvendte mundvige og tommeltotter for at påpege, at den afgift, som vognmændene protesterer imod på vores allesammens vegne, vil ramme bredt og hårdt på ALLE varer, vi ikke dyrker i egen køkkenhave.

Kan du da designe et eksempel hvor en stor lastbil, køre langt med et meget lavt stykantal? for det er jo stykantallet som gør at vi ikke bliver ramt på dagligvare, pakker fra Kina eller andre små ting som vi transporterer land og rige rundt hver eneste dag...

Ingen tvivl om at det bliver mærkbart for en flytning, hvor der kun er en vare der skal flyttes (f.eks. 500 km, af 1,3 kr/km = 650 kr) men det bliver ikke mærkbart for al den dagligdagskørsel hvor der er 10-20.000 enheder som prisen skal fordeles ud på...

23. maj kl. 13:34