Få de daglige nyheder fra Version2 og Ingeniøren. Læs mere om nyhedsbrevene her.

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og at Teknologiens Mediehus og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, tilbud mm via telefon, SMS og email. I nyhedsbreve og mails fra Teknologiens Mediehus kan findes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Lone Bech

Lone Bech

Kommentarer

Re: Også afgifter på de små anlæg, de individuelle brændeovne.

Flemming Ulbjerg: "Afgifter på biomasse...Brugte hegnspæle, gamle bildæk...øge forureningen fra ovnene fremfor at mindske den...En rationel tilgang kunne være:- udfase alle brændeovne, hvor der er kollektiv forsyning.." Jeg er meget enig, men det forudsætter et Miljøministerium, der tør og vil ...

3. mar 2017 9:41Leder: Lyt til vismænd og forskere – vi skal ikke brænde mere træ af

Også afgifter på de små anlæg, de individuelle brændeovne.

Afgifter på biobrændsel alene vil nok virke på de store forbrændingsanlæg. Men mange af de mindre anlæg benytter eget træ og sanketræ og evt. træ af 'ubestemmelig' oprindelse. Kan afgifter på biobrændsel alene ikke medføre et stort, sort tag-selv brændselsmarked, inkl. tyveri fra skove...

3. mar 2017 7:35Leder: Lyt til vismænd og forskere – vi skal ikke brænde mere træ af

..Afgifter på brænderøg...dokumentationspligten er jeres !

Det er rigtigt at mange forskere henviser til andre, som henviser til andre igen. Men det skal de jo, forskerne. Fortælle hvad de bygger videre på, at hvad de selv finder ud af, forholde sig til forskelle og ligheder osv. Mht. sundhedsproblemerne: Partikler fra forbrænding er sundhedsskadelige...

26. feb 2017 14:51Det Økologiske Råd: Det skal koste 40 kr. i timen at fyre i en gammel brændeovn

Afgifter er næstbedst - erstatter svagt Miljøministerium

Ministeriet (dvs. embedsmændene) skulle have stillet konkrete krav til slutluftkvaliteten og grænseværdierne for brænderøg i boligkvartererne for 15-20 år siden. Så havde der i dag enten ingen brændeovne været i byerne - eller disse havde ikke forurenet luften. Og vinterluften havde været væsent...

26. feb 2017 11:17Det Økologiske Råd: Det skal koste 40 kr. i timen at fyre i en gammel brændeovn

afgift ja tak: Lugt af brænderøg ved PM10 på 30 myg/m3

..EU's grænseværdi for partikler på op til 10 my-meter, PM10, ligger omkring 35-50 mikrogram/m3 (diverse gennemsnit). Men lugtgrænsen for brænderøg er, jf. en Østrig-undersøgelse på 30 myg/m3 (1 lugtenhed, 1LE/1OU). Når man lugter røgen tydeligt, må koncentrationen være meget over de 30 myg...

24. feb 2017 14:00Det Økologiske Råd: Det skal koste 40 kr. i timen at fyre i en gammel brændeovn

DØR, forbud mod brændeovne mm.

Først et stort tak for lederen om dette! Bemærkninger til et par emner på denne tråd: DØR, Det Økologiske Råd: Set herfra ser det ud som om, at DØR forsøger at løfte den opgave, Miljøministeriet og dets embedsmænd burde have påbegyndt for 15-20 år siden - og med den faglighed, som Miljøminister...

27. jan 2017 17:52Leder: Retten til at tænde ild er ude af trit med den moderne storby

#Rolf C-Dupont - Brænderøg, hensyn Miljøministeriet undgår

I "Vejledning om regulering af luftforurening fra brændefyring" står der side 13, at myndigheden kan gribe ind, hvis en forurening er væsentlig, og..."Vurderingen er generel, hvorfor det er udgangspunktet, at hensyn til enkeltpersoners særlige modtagelighed eller følsomhed over for røg ikke umidd...

22. jan 2017 23:58Derfor er brændeovnene i skudlinjen

#Torben Bauer - Brændeovne: Miljø- eller Sundhedsministeriet?

Folk med fx astma, bronkitis og allergi vil ofte være generede af røg. Jeg mener, at Miljøministeriets formulering mht. hvilke grupper, der ikke skal tages hensyn til, virker usaglig og ret grov. Har ministeriets embedsmænd virkeligt selv skrevet den vejledning?

22. jan 2017 21:04Derfor er brændeovnene i skudlinjen

#Rolf C-Dupont - Brændeovne: Miljø- eller Sundhedsministeriet?

Ja, jeg kender ikke Sundhedsministeriets aktuelle rolle på dette felt. Men så vidt jeg ved, findes der jf. forskningen ikke nogen nedre sundhedsmæssig acceptabel grænse for passiv (tobaks-)rygning, hvor det især er tjære og partikler, det omhandler. Derfor undrer det mig, at en lignende konklus...

22. jan 2017 20:02Derfor er brændeovnene i skudlinjen

Skal brændeovnenes regulering fortsat ligge i Miljøministeriet?

Brænderøgen er et problem, ikke mindst for folk med kredsløbsproblemer, allergi eller lungeproblemer. Jeg har længe undret mig over Miljøministeriets linje mht. brændeovne. Jeg mener, at ministeriet direkte er årsag til, at brænderøgen er blevet så dominerende i boligkvartererne over en længere ...

22. jan 2017 15:14Derfor er brændeovnene i skudlinjen