Få de daglige nyheder fra Version2 og Ingeniøren. Læs mere om nyhedsbrevene her.

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og du accepterer, at Teknologiens Mediehus og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, job og tilbud m.m. via telefon og e-mail. I nyhedsbreve, e-mails fra Teknologiens Mediehus kan der forefindes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Lone Bech

Lone Bech

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://ing.dk/mit/0/kommentarer?token=SdXuNsSCLseZSeg20rnL_IR6pqwN8-SFlqdJgxCzM4Q

Kommentarer

gl. dioxin-undersøgelse kontra ny

Det er vel ikke noget galt i et 25 årigt gammel undersøgelsesresultat? Nej, hvis man inddrager, hvad den repræsenterer: 1994-undersøgelsen viser kontrollerede afbrændinger udført af forskere under laboratorielignende forhold. Bl.a. har de gjort sig umage med at finde helt uforurenet træ fra e...

24. jul 2019 21:31Danskeres kroppe forgiftet af dobbelt så meget dioxin som EU anbefaler

Re: Dioxin-kilder....gammel ref. Argumenter ignoreres

@Torben Worm din seneste kilde er altså fra 1994, 25 år gammel. Abstract i denne nævner 1.9 ng TEQ/kg fuel ved afbrænding i brændeovne. Men Forces seneste undersøgelse fra 2018 når frem til i gennemsnit på 27,3 ng TEQ/kg brænde i gennemsnit og 146 ng/kg i den værste ovn. Det er så de tal,...

24. jul 2019 18:18Danskeres kroppe forgiftet af dobbelt så meget dioxin som EU anbefaler

Re: Skal man nu ikke være ærlige: ovn-dioxin er for høj!

Næste afsnit beskriver et fald på 66% af dioxin siden 1990. Ganske vist ses et øget udslip fra private, men samlet set er 2/3 af dioxin væk i dag i forhold til 1990. Det giver altså et lidt andet samlet billede end dit ! Hvilket figuren, som jeg indlejrede t.h. i mit indlæg, da også tyde...

24. jul 2019 15:31Nordsjællands affaldsforbrænding lukket igen efter få dage: Stadig for meget dioxin i røgen

Re: Dioxin-kilder....figurer over konc. +mængder fra div. kilder

Og det nok sandt grundet øget afbrænding af træ i private ovne. Men du glemmer at det samlede udslip af dioxin siden 1990 er reduceret med 2/3. http://envs.au.dk/en/knowledge/air/emissio... Torben Worm: det indlæg, jeg linkede til, indeholdt altså en figur, der netop viser selvsamme fa...

24. jul 2019 14:45Danskeres kroppe forgiftet af dobbelt så meget dioxin som EU anbefaler

Re: Dioxin-kilder....figurer over konc. +mængder fra div. kilder

Brændeovnenes bidrags-andel er øget i mellemtiden. Jeg har lagt nogle figurer over dioxinkoncentration og - mængder i en anden dioxindebat-tråd: https://ing.dk/artikel/nordsjaellands-affaldsforbraending-lukket-igen-efter-faa-dage-stadig-meget-dioxin-roegen#comment-922660 https://ing.dk/artikel/...

24. jul 2019 9:48Danskeres kroppe forgiftet af dobbelt så meget dioxin som EU anbefaler

figurer over dioxin-mængder fra brændeovne og forbrændingsanlæg

Flemming: mht. dine 2 første spørgsmål - har du læst teksten under min dioxin-figur over dioxin-koncentrationer fra skorstene? Der skulle det gerne fremgå. Jo, figurerne er identiske og den første er ment lidt ironisk. Mht. hvordan diverse kilder fordeler sig mængdemæssigt?: Den samlede dioxin...

24. jul 2019 9:36Nordsjællands affaldsforbrænding lukket igen efter få dage: Stadig for meget dioxin i røgen

Meget ubekvemt: Dioxin-figur m. forbrændingsanlæg OG brændeovne

Indlagt er figurer over dioxin-koncentrationen fra hhv. Norfors og brændeovne. Norfors' grænseværdi vises med rødt. Jes Sig Andersen, har du som Teknologisk Instituts mangeårige standardiserings-ekspert inden for brændeovne nogen kommentarer hertil (udover forskellene mellem værkerne og bræ...

23. jul 2019 8:38Nordsjællands affaldsforbrænding lukket igen efter få dage: Stadig for meget dioxin i røgen

skyld, skam og CO2-kvoter - lige ineffektive?

Den megen snak om skam og hvorvidt skyld-følelse er på plads eller ej i miljø- og klimadebat, hmm. Er nok typisk for områder, hvor politisk handlekraft og lovgivning mangler og dermed også en fornuftig prisdannelse. Det forbliver et personligt moralsk anliggende for den enkelte. Omkostningerne p...

23. jul 2019 7:19Norsk rapport: Ferie i motorbåden er mere CO2-tung end flyvetur til London

Jordbortskaffelse

klip fra påbudsbrevet: "Miljøstyrelsen kan vejledende oplyses, at:  Al jordflytning skal anmeldes via www.jordweb.dk  Der skal være dokumentation på forureningsindholdet i jorden, inden jorden flyttes, med mindre det aftales med modtager stedet, at de foretager analyserne  Der skal holdes nøj...

23. jul 2019 6:26Miljøstyrelsen giver påbud: 500 kg olie er løbet over på et raffinaderi i Fredericia

..simplere sag + offentliggørelse påkrævet

Efter at MÆRSK/ TOTAL fik en bøde på 1/2 mill. dkr for at udlede 80.000.000 liter giftige kemikalier i Nordsøen, så trænger Miljøstyrelsen til denne succes. Oliespildet er måske 'en anelse' enklere og de juridiske redskaber med sikkerhed tilstede. Så vidt jeg kan se, så offent...

22. jul 2019 16:16Miljøstyrelsen giver påbud: 500 kg olie er løbet over på et raffinaderi i Fredericia