Ole Henriksen

Staten pumper milliarder af kroner i biogasanlæg med tvivlsom klimagevinst

Nu er metan og svovlbrinte, som der også er lidt af i biogas, to brandfarlige gasser, som ved opblanding med luft, kan danne en farlig eksplosiv atmosfære. Alene af den grund er det en god idé at have styr på udslippene fra et biogasanlæg.

26. november 2021 kl. 09:50
Leder: Trafikmafiaen spøger stadig

Jeg bor i Aalborg, og har arbejdet både nord og syd for fjorden, og sågar i Valby. Jeg har ikke oplevet at de trafikale problemer ved at krydse fjorden kommer i nærheden af proppen ved Folehaven eller på Jagtvejen. I en periode, hvor Fruen arbejdede nord for Aalborg, og jeg selv arbejdede syd for Viborg, oplevede jeg større forsinkelser ved Viborg end gennem Limfjordstunnellen. Det var ganske vist før der blev etableret shunts ved rundkørslerne i Viborg, men alligevel.... Senere har Banestyrelsen og DSB nudget mig over på E45, da IC toget syd ud af Aalborg fik lagt 15 - 20 minutter til rejsetiden, mod en markant prisforhøjelse. Så hvis der skal hældes penge i trafikinvesteringer vest for Valby, så se at få elektrificeret jernbanestrækningen helt til Hjørring/Frederikshavn, og fortsæt med en forbedret cykelinfrastruktur i vores mellemstore byer. Og hvis Banedanmark i samme omgang kunne få penge til at sikre signalkablerne på strækningen Århus - Aalborg, så de ikke længere bare er smidt på jorden ved siden af skinnerne, kunne dette sikkert og forbedre regulariteten af togdriften nord for Aarhus....

5. juni 2021 kl. 18:17
Hvor er logikken i uddannelsesudspillet ”Tættere på”?

Jeg synes at kunne genkende hyleriet fra tiden tilbage i midten af 1970-erne, da der blev etableret et nyt universitet tæt på verdens ende. I dag er Aalborg Universitet velrennomeret, og mon ikke det vil være muligt at det samme vil ske med de institutioner som nu flyttes ud i "provinsen"?

Der er altså stadig intelligent liv vest for Valby og nord for Århus!

5. juni 2021 kl. 17:55