Ketill Jacobsen

Ketill Jacobsens billede

Kommentarer

Re: Stavanger - Bergen

CO2-utslipp er ikke et nasjonalt problem, men et internasjonalt! Mesteparten av flyreisene innenlands er på rundt 40 mil (luftlinje) og trafikkeres av Boeing 737 (SAS og Norwegian). I utlandet flyr vi ofte lange strekk (Kanariøyene, Spania, Mallorca, Thailand, USA, Sørøst-Asia etc). I Norge gene...

28. apr 2017 17:07 Norge vil sætte elfly på vingerne inden for de næste ti år

Sovepute?

Elfly og hybridfly er lovende teknologier for nye fly og utviklingen bør oppmuntres. Store fly basert på batteri og lang distanse (> 1000 km) ligger imidlertid svært langt frem i tid og det er usikkert om det i det hele tatt kan realiseres. I Norge er økningen av flytransport eksplosiv, særlig ut...

28. apr 2017 13:53 Norge vil sætte elfly på vingerne inden for de næste ti år

Re: Magtfuld Automobil lobby

De har vist mange tyske politikere på "lønnings listen" Slike udokumenterte utspill forgifter samfunnsklimaet! Et minstekrav må være at du dokumenterer dine påstander.

27. apr 2017 14:48 Tyskland stritter imod EU’s NOx-test

Energikommisjonens gode ide!

Etter å ha vist verden hvordan vindmøller er en stor del av løsningen med hensyn til ny fornybar energi, kan Danmark vise verden hvordan den nye energien kan balanseres mellom produksjon og forbruk. Dette vil være et nytt forretningsområde med rike muligheter for forskning, teknologiutvikling og ...

26. apr 2017 14:02 Energikommissionen: Vi kan snart ikke hælde mere vedvarende energi ind i systemet

Re: kan den nødlandes..?

Ja,, som har en rigtig vinge og styreflader, så den kan flyves uden motorkraft,,, så længe "fly by wire" systemet virker. Som alle større fly..! Denne her blive jo til en sten, så snart den mister motorkraft ! Flyet har vanlige vinger pluss vinger foran (canardvinger). I ver...

26. apr 2017 13:31 VIDEO: Elektrisk VTOL-fly letter for første gang

Re: 320 kw motorer ,Netovægt (

Overslag: 320 kW ved vertikal start og landing og 32 kW ved horisontal flyvning. Ved marsjfart 250-300 km/t behøves heller ca 120 kW enn 32 kW. Men du har kanskje regnet deg frem til 32 kW ut fra batteriets kapasitet? 32 kW er heller det minimum som skal til for å holde flyet i lufta.

25. apr 2017 22:01 VIDEO: Elektrisk VTOL-fly letter for første gang

Re: Sæson variationen

@ Niels Jørgen Kruse "Der findes varmepumper til forsyning med varmt vand, som trækker varmen fra indeluften. Det er uafhængigt af opvarmningsmetoden for huset." Det forutsetter et sentralt ventilasjonssystem!

22. apr 2017 15:36 Sol overhaler for første gang vind i ny energikapacitet

Re: Sæson variationen

@ Søren Lund Danmark er et fyrtårn og forbilde for oss i Norge og resten av verden for utviklingen av vindkraft. Jeg er utrolig glad for at dansk utvikling av vindteknologi og bruk av vindkraft viser vei for hele verden. Hvorvidt solceller er en god løsning i Danmark er vanskelig å si. Jeg påpek...

21. apr 2017 19:46 Sol overhaler for første gang vind i ny energikapacitet

Re: Sæson variationen

Takk til særlig Thomas Lodberg for din interessante oversikt over sol og vind per måned. Også takk til Femming Ulbjerg som viser forbruk per måned. Jeg har laget grafer av forbruk, vind og solproduksjon og ser følgende. Ganske jevnt forløp for forbruk med merkelige utslag i mars og august (høye ...

21. apr 2017 14:20 Sol overhaler for første gang vind i ny energikapacitet

Energi i stedet for effekt!

Det interessante med ny tilført strøm er hvor mye energi vi får. Så oppgi heller planlagt årsproduksjon i Wh i stedet for W. Da har man også inkludert kapasitetsfaktoren. Så kan man oppgi effekt i tillegg.

19. apr 2017 21:22 Sol overhaler for første gang vind i ny energikapacitet