Få de daglige nyheder fra Version2 og Ingeniøren. Læs mere om nyhedsbrevene her.

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og du accepterer, at Teknologiens Mediehus og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, job og tilbud m.m. via telefon og e-mail. I nyhedsbreve, e-mails fra Teknologiens Mediehus kan der forefindes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Jens Utoft

Jens Utoft

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://ing.dk/mit/0/kommentarer?token=SdXuNsSCLseZSeg20rnL_IR6pqwN8-SFlqdJgxCzM4Q

Kommentarer

Hybrid med ORC

Det undrer mig, at ingen åbenbart endnu arbejder med udnyttelse af spildvarme fra mindre forbrændingsmotorer, fx i biler, til at producere el med ORC - Organic Rankine Cycle. Jeg har her i Skive set et forsøgsanlæg (bordmodel), der opvarmer kølemiddel med overskydende solvarme i en kompressor til...

4. okt 2018 13:53Professor kritiserer Klimarådet: »Bæredygtig diesel er mere miljøvenlig end el«

Re: Indfangst

Der er faktisk tale om målrettet fangst af søstjerner på den tid af året, hvor der ikke fanges muslinger fordi kødprocenten er for lav. (marts-maj). Der bruges også specielle redskaber, som er særligt skånsomme for fjordbunden og giver mindst mulig bifangst af muslinger og sten.

18. apr 2018 21:46Verdens første søstjernefabrik opføres i Skive

Re: Indfangst

DTU Aqua har videreudviklet et oprindeligt hollandsk fangstredskab, med gummiruller, der ca. 1 meter foran et vod (net) hvirvler muslinger og søstjerner op i vandet. De tungere sten og muslinger falder ned inden søstjernerne så samles op med netposen. Resultatet er at ca. 95 % af indholdet i net...

18. apr 2018 21:41Verdens første søstjernefabrik opføres i Skive

Balance i naturen

Muslinger lever af alger og bidrager dermed til at højne vandkvaliteten, fordi døde alger medfører iltsvind. Opfattende kvoteregulering for både muslinger og østers sikrer, at bestanden ikke overfiskes. Søstjerner udgør et stigende problem og vurderes p.t. at fortære mere end 10 % af muslingebest...

18. apr 2018 9:04Verdens første søstjernefabrik opføres i Skive

Billigere alternativer

På sigt, når en større andel af elektriciteten produceres som vedvarende energi, er elvarmepumper en god ide. Men der er fortsat en væsentlig del, der produceres på (brun)kulkraftværker. Sidste år var det faktisk en stigende andel! Hvad angår udnyttelse eller fjernelse af overskudsvarme fra store...

31. mar 2017 17:11Nye regler kan gøre det urentabelt at udnytte spildvarme fra datacentre

Re: Føj

Nå ja, det er selvfølgelig bedre at forhøje skatterne og importere gassen fra Rusland?

1. mar 2017 18:06Medie: Staten lander nordsøaftale med Mærsk

Gas er et godt alternativ

Der mangler desværre endnu en del i, at al elektricitet i Danmark er produceret med vedvarende energi. Selv om andelen på årsbasis nu er over 50 % bliver en del stadig produceret med kul og endnu værre: brunkul, når vi importerer strøm fra det tidligere DDR. Derfor er den gennemsnitlige CO2-udled...

10. feb 2017 8:47Ny molbohistorie om spildvarme: Varmepumperne kører på gas

Re: Atomkraft

Afbrænding af fossil naturgas udleder ca. halvt så meget CO2 som kul og meget få partikler i forhold til både kul og olie. Alligevel steg kulforbruget i DK med 10 %, mens forbruget af biomasse, naturgas og vindkraft til energiproduktion faldt i 1. halvår af 2016, ifølge dages udmelding fra Energi...

15. aug 2016 20:16EU vil bryde Ruslands monopol på gas til Finland

Gas til Finland

Nordstream (der i øvrigt søges udvidet til det dobbelte) går uden om både både Polen, de baltiske lande og FInland, der i forvejen får næsten al sin gas fra Rusland. Polen har selv en beskeden gasproduktion, men forsøger at udvide med udvinding af skifergas, men også med import af flydende naturg...

15. aug 2016 13:41EU vil bryde Ruslands monopol på gas til Finland

Værdien af afgasset halm

En overset faktor i denne diskussion er halmens værdi efter at have bidraget til fremstilling af energi. Maabjerg Energy Concept er baseret på, at restproduktet anvendes som brændsel i det nærliggende Måbjergværket. Hermed er indholdet af fosfor og andre næringsstoffer i halmen ødelagt. Ved anven...

11. apr 2016 9:18Gas- og ethanolfolk kæmper om halm som råvare