Kristian P Larsen

Ny forskning: Selvkørende biler forstår os ikke

I dit eksempel fodrer du jo en computer med ord..... i realiteten handler det om, at en computer ikke kan aflæse menneskers kropssprog.

Det er faktisk netop sagens kerne, at situationen kan beskrives i ord. Beskrivelsen følger den indre konversation jeg (ubevidst) ville have i samme situation.

Læg mærke til at den beskrivelse jeg gav ChatGPT består af observationer som er ret lige til for et kamerasystem at registrere: smal vej, fodgængere, vink, et nik med hovedet, træde et skridt til siden etc. Når mennesker læser hinanden, er det også baseret på en rækkefølge af observationer, om end de kan være ret subtile.

ChatGPT klarer sig fornuftigt i dette tilfælde, selvom den slet ikke trænet i trafiksituationer. Min pointe er blot at GPT sprogmodellen åbner for en måde for selvkørende biler at tænke sig om. Om det pt. teknisk kan lade sig gøre off-line og i real-time er en anden sag.

30. maj kl. 14:04
Ny forskning: Selvkørende biler forstår os ikke

Large language models som kendes fra ChatGPT udviser imponerende evner til at forstå og agere menneskeligt. Disse modeller kunne sagtens tænkes at blive super nyttige i selvkørende biler, når der skal tages mere komplekse 'menneskelige' beslutninger.

Allerede nu kan ChatGPT agere fornuftigt, hvis blot den får trafiksituationen beskrevet i ord.

Jeg prøvede følgende input til ChatGPT: "You are driving on a narrow road in a car and you are coming towards a pedestrian. You are slowing down because there is little space. The pedestrian steps further out to the side and waves shortly and makes a little nod at you. How would you proceed with your driving?"

Og fik følgende fornuftige svar fra ChatGPT: "If I were in that situation, and the pedestrian stepped further out to the side, waved shortly, and made a little nod, I would interpret it as a signal for me to continue driving cautiously while maintaining a safe distance from the pedestrian."

Alternativ situation, input til ChatGPT: "you are driving on a narrow road in a car and you are coming towards a pedestrian. You are slowing down because there is little space. The pedestrian stays on the road and waves intensively at you. How would you proceed with your driving?"

Her er svaret så: "If the pedestrian stays on the road and waves intensively at me, it could indicate that they are trying to get my attention and possibly alert me to a potential hazard or danger ahead. In such a situation, I would prioritize the safety of both the pedestrian and myself and take the following steps: -Immediately reduce my speed: Slowing down allows me to have better control over the vehicle and react quickly if needed. -Assess the situation: Look ahead for any potential obstacles, hazards, or reasons why the pedestrian might be signaling for attention .… osv. "

I de nyeste GPT modeller arbejder man netop på at kunne håndtere multimodal inputs fra billeder og sensorer, samt at kunne forbinde ord med handling. Tror bestemt vi vil se fremskridt på den front i nær fremtid.

29. maj kl. 01:54
Finsk elpris daler: Europas største atomreaktor skruer ned for elproduktionen

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2023)747421

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/747421/EPRS_BRI(2023)747421_EN.pdf

On 14 March 2023, European Commission launched two legislative initiatives: one to improve European electricity market design, the other to offer better protection against market manipulation on the wholesale energy market. These targeted reforms address shortcomings revealed by the current energy crisis, in particular price volatility and security of supply.

26. maj kl. 09:13
Ørsted vinder CCUS-udbud og modtager otte milliarder til fangst og lagring af CO2

Jeg finder det omsonst, og en forskønnelse af resultatet, at man alene fokuserer på hvor meget CO2 der lagres i undergrunden. Det, det burde handle om er hvor meget CO2 der er sparet, når alle led i værdikæden er taget med. Dvs medregnet energiforbruget til opsamling, kompression, opbevaring, transport over land og vand, injektion, og anden overhead. Feks en reduceret el- og varmeproduktion fra det pågældende kraftværk skal jo kompenseres ved øget produktion på et andet værk.

At det kræver mange mia kr at komme i gang med processen indikerer også at der skal bygges en hel del, som typisk også er energikrævende. Hvordan ser den reelle beregning ud, og hvornår regner man med at processen vil begynde at resultere i en samlet CO2 gevinst?

16. maj kl. 11:41
Værd at vide: Hvad børn intuitivt forstår, kæmper fysikere med at forklare

Gyngebevægelsen kan ses her: https://youtu.be/F0uCFLriI0Q?t=67

Jeg tror, at det for børnene handler om en intuitiv følelse af at gøre sig tung når gyngen er på vej ned og har fart, og gøre sig let i toppunkterne. Hvad der rent mekanisk foregår er måske mere kompliceret.

Dog, ved alle at en masse på en snor får fart når radius mindskes. Så i gyngetilfældet skal radius for massemidtpunktet trækkes ind når gyngen har fart, og i yderpunktet hurtigt forøges igen. Det svarer vel også til følelsen af at gøre sig tung, netop ved presse i mod sædet ved at flytte sig indad mod centrum.

13. maj kl. 14:12
Varslingssystem med forsinkelse: Fra april dukker beredskabsmeddelelser op på mobilen

Bilister anbefales at køre ind til siden lidt før kl 12 idag for at undgå farlige situationer, når mobiltelefonerne pludselig begynder hyle og bippe. Det er ikke videre smart hvis alle bilister på samme tid begynder at fumle efter mobilen.

I øvrigt også spændt på hvordan det kommer til at udfolde sig i større forsamlinger, kantiner m.m.

https://www.bt.dk/krimi/ved-middagstid-tikker-farevarsel-ind-pa-din-mobil-nu-kommer-politiet-med-et-rad-til

3. maj kl. 09:15
Transportsektoren i Danmark i 2030 - Førerløse busser ja... biler nej

Som det ses i nedenstående video, er de faktisk ret langt fremme med føreløse busser i Kina, om end at der her er tale om ret simpel bytrafik:https://youtu.be/uyDRQPZKrls?t=28

16. april kl. 17:26
Velkommen til ing.dk i nye klæder

En elegant løsning ville være at indsætte et (lille) felt ovenfor kommentar-editoren, som viser et live preview af den kommentar man er ved at komponere. Samme funktionalitet som denne: https://markdownlivepreview.com/

Det vil opfylde behovet, og vil ikke kræver ekstra knapper eller reload af siden m.m. Mener ikke det burde være specielt kompliceret at implementere.

3. april kl. 10:46
Elcykler i eksplosiv fremgang herhjemme

Og hvor er det dejligt, at det stadigt er rugbrødsmotoren, der er den fortrukne til cykler i Danmark. Den gavner både sundhed, miljø og klima.

Synes ofte elcyklisterne ser ud til blot at træde lidt proforma i pedalerne. Så hvor meget motion giver en elcykel egentlig i forhold til en almindelig cykel?

Er der nogen der har et bud?

22. marts kl. 10:40
Verdenspremiere: Kronprinsen giver ordren til første CO2-lagring i Nordsøens undergrund

fylde det nedlagte Nini West med halvanden million ton CO2 om året fra år 2025/2026.

Det lyder flot, men jeg kunne bedre tænke mig at høre tallene for det samlede energi- og CO2 regnskab. Dvs tallet burde fratrækkes den CO2 der direkte eller indirekte bliver udledt i forbindelse hele forsyningskæden for den injecerede CO2, altså ifb. med opsamling, opbevaring, transport, osv.

8. marts kl. 09:54
Blommer i økologiske æg fra landets hønsefarme er fulde af PFAS

Det ville være interessant også at måle PFAS indholdet i selve (øko) kyllingen.

Noget tyder på at PFAS godt kan udskilles efter det er indtaget, i hvert fald for kyllinger. Men hvor meget?

23. januar kl. 14:38
Elektrificering af kolonner: Ny teknologi sparer titusindvis af ton CO2 på pektin-fabrik

Mht. elektrificering af industrien, er det værd at lægge mærke til om det nye elforbrug er fleksibelt eller konstant.

Det fleksible forbrug vil passe rigtigt godt til vores el fra vind og sol, mens et forøget konstant basisforbrug vil være en langt større belastning og kræve større overkapacitet af VE, for at blive dækket.

Er det omtalte elforbrug mon fleksibelt?

15. december 2022 kl. 13:35
Nyt dansk luftforsvar har problemer med at bekæmpe droner

Jeg forestiller mig at et kraftigt haglgevær, optimeret til droner kunne være effektivt.

En anden mulighed kunne være at benytte nogle mindre billige droner, som simpelthen kan opsøge og kollidere med den fjendtlige drone. Feks ved at snige sig ind på den fjendtlige drone oppefra, og derefter obstruere propellerne med et eller andet.

30. november 2022 kl. 01:00
Brat standsning?

Ruhed af overfladerne.

Svarer lidt til forskellen på en cykelkæde, der hhv sidder på tandhjulet og en der slipper hen over tandhjulet. Der hvor der er statisk kontakt ved hjælp af overfladeruhederne er der meget bedre sammenkobling.

30. oktober 2022 kl. 00:05
Tænkeboks: Mål dit toiletpapir

Effekten kan hurtigt efterprøves. Ruller man 2 halve A4 ark stramt om en blyant giver det 5-6 mm forskydelse ved ca. 9 omrulninger (altså 18 lag) og t ~ 0.1mm.

Og til 3-lags folket: gentages dette med 3 lag bliver forskydelsen igen 5-6 mm mellem hvert af de 3 lag, og altså 11 mm mellem inderste og yderste lag, men så er rullen også 50% større.

Dette passer med at svaret er ~110 mm.

4. oktober 2022 kl. 21:31
Den potente klimagas: Sådan opfører metan sig i atmosfæren

Problemstillingen bliver diskuteret i den seneste IPCC AR6, afsnit: 7.6.1.4 Comparing Long-lived with Short-lived Greenhouse Gases:https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Chapter07.pdf

Der tales om nye og bedre metrics såsom GWP(star) til erstatning af GWP100, som netop sammenligner en CO2 puls-emission med en metan step-emission. Beskrivelsen i AR6 er meget koncentreret, men der refereres bla til denne artikel, som giver en bedre forklaring, John Lynch et al 2020:https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ab6d7e/pdf

"Any decline in methane emissions rate faster than the 0.3% p.a. decline noted above suggests cooling relative to the current temperature"

2. oktober 2022 kl. 16:32
Koldt vejr og mindre vind: Kulforbrug til el og fjernvarme steg i 2021

Pay-as-cleared vs. Pay-as-bid market design

https://www.instituteforgovernment.org.uk/explainers/electricity-market

It may seem odd that electricity produced with low-cost renewables should cost suppliers (and thus consumers) the same high price as electricity generated by gas-fired power stations. But this is a common feature of competitive auction markets of any kind.

The wholesale electricity market could instead be run using a ‘pay as bid’ auction model. In this type of auction, electricity generators would put in bids and be paid the price they bid, rather than the bid of the highest-priced supplier. If low-cost generators submitted bids at their marginal cost, this would lower the average cost in the wholesale market, feeding through to lower prices in the retail market.

En Pay-as-bid model bliver diskuteret i denne UK Review of Electricity Market July 2022, side 73
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1098100/review-electricity-market-arrangements.pdf

Konklusionen er dog og måske overraskende at "more work would need to be done to determine whether pay-as-bid could provide a net reduction to wholesale electricity costs"

1. oktober 2022 kl. 11:49
LEDER Smid Lea Wermelins affaldsplan i skraldespanden

Jeg har en klar ide om at den største fordel med sorteringen til "madrester" er at øge brændværdien af restaffaldet. Så på den måde giver det da lidt mening.

23. september 2022 kl. 12:11
To robotarme sorterer tekstiler: Genkender 31 typer stoffibre

Tidligst fra 1. juli 2023 – og senest 1. januar 2025 – skal alle kommuner herhjemme ifølge affaldsbekendtgørelsen sikre indsamling at tekstiler og sørge for, at tøjet bliver genanvendt i stedet for at ende i forbrændingsanlægget.

Affaldssortering og genbrug er værktøjer, der gerne skulle lede til værdiskabelse, mindre resourceforbrug, mindre energiforbrug samt mindre forurening - men det er nu bestemt ikke en naturlov der altid er gældende.

Når der sættes mål for sortering og genbrug alene uden at forholde sig til de vigtigeste nøgletal, ender det i regnearksøvelser, silotænkning, transport af affald på tværs af kloden, nytteløse genbrugsprodukter og andre molbohistorier, som i sidste skader mere end de gavner, og generelt sætter genbrug i et dårligt lys.

Det er helt klart vigtigt at udvikle teknologier, der giver ny muligheder, og der er selvfølgelig også et element af hønen-og-ægget forhold til opbygningen af et marked af genbrugsresourcer m.m. Men grundlæggende handler det om at se ud over sine kæpheste, og huske hvad det reelt handler om, nemlig at optimere det totale energi- og resourceregnskab. Så må man nøjes med at genbruge det, der pt. giver mening, og feks brænde resten af. Det vil også sikre fokus på de faktiske bottlenecks i genbrugskredsløbet.

11. september 2022 kl. 18:50
700 millioner kroner på udvikling: Grønne dæk af plantebaseret gummi

Det anslås, at der knap bruges 26 liter olie for hvert gummidæk, der producers. Derfor har Bridgestone Americas arbejdet på dæk produceret af 100 procent plantebaseret gummi.

Nu gælder det vel, at selvom de nye dæk er 100% plantebaserede udelukker det ikke at der stadig kræver nogle liter olie per dæk, feks til energi. De nye dæk skal jo fremstilles via landbrugsprocesser med traktorer, kunstgødning, pesticider, høst og efterfølgende gummifabrikation. Landbrug bliver sjældent betegnet som særligt klimavenligt.

For at gøre sammenligningen komplet, ville det have været rart med et tal for hvor meget olie eller CO2e der er i spil med de plantebaserede dæk. Og så håber jeg helt klart på at blive positivt overrasket.

9. september 2022 kl. 19:07