Svend Ferdinandsen

Italienere vil måle vægten af ingenting

Sæt måleudstyret i en centrifuge så forskellen mellem ingenting og slet ingenting bliver større.

9. juni kl. 23:17
Atmosfærens indhold af CO2 slår rekord igen, igen

men det godtgøre jo ikke din stråmand om at hvis det der sker nu er dårligt, så må alt hvad der kan ske, ligeledes være dårligt...

Det er ikke nogen stråmand eller andet. Jeg udfordrer bare begrebet "klimaforandring".

Hvad hvis vi pludselig går en anden vej? At temperaturen sænkes, som den burde ved mindre CO2 i atmosfæren?

Det må vel også kaldes klimaforandring, selvom vi ikke er vænnet til at opfatte det sådan. Er det muligt at sætte et fortegn på klimaforandring? Eller er det altid den numeriske værdi af ændring?

9. juni kl. 00:59
Atmosfærens indhold af CO2 slår rekord igen, igen

At klimaforandringer altid er dårlige, er igen din egen stråmand...

Sådan beskrives det ellers altid, i hvert fald i mere globalt sammenhæng.

Jeg vil da gerne se artikler der ser et gode ved klimaforandringer.

8. juni kl. 20:26
Ny politisk aftale: Vindmøller og energiøer får knap en tredjedel af Danmarks havareal

Jeg er kommet i tvivl om den vægtning folketinget har på henholdsvis mere havvind og flere indtægter til staten.

Noget indikerer at indtægterne vejer mere end udbygning af havvind. Strømmen skulle måske nødig blive så billig at folk brugte den til "lavpraktisk" opvarmning uden at investere i en dyr varmepumpe.

Hvordan de så vil få nogle til at lave brint og PtX undrer mig.

8. juni kl. 20:11
Live: Danmarks elforbrug og elproduktion

Det er snarere at jeg ikke ved hvordan.

Jeg har selv prøvet at danne mig et overblik, jeg kan bedst lide mine egne statistikker. Men data fra de forskellige kilder kan være forskelligt formateret og i forskellige tidsopløsninger og ikke lige lette at finde.

Jeg forstår dig udmærket.

8. juni kl. 19:47
Italienere vil måle vægten af ingenting

Potentiel energi skal tages meget bogstaveligt. Potentielt (muligt). Det kræver et kraftfelt der påvirker massen.

En ladning mellem to neutrale kondensatorplader har ingen potentiel energi (i forhold til pladerne) uden at der sættes spænding på pladerne.

Når der sættes spænding på vil dens potentielle energi ændres hvis den flyttes, men den bør vel stadig være 0 hvis den holdes fast i dens placering.

Flyttes den ændres den potentielle energi afhængig af retningen den flyttes. Da den var 0 først må resultatet blive negativt eller positivt afhængig af stedet den flyttes til. Der er ikke noget forkert i negativ potentiel energi!

8. juni kl. 19:30
Italienere vil måle vægten af ingenting

Og hvordan er det kommet derud uden tilførsel af energi?

Den var derude til at starte med.

Det er praktisk og simpelt at give den værdien 0 ude i det uendelige. Det er jo ikke godt at vide om den havner på Jorden, Mars, Solen eller Venus. Så skulle den ude i det uendelige have forskellige potentielle energier alt efter hvor dens endestation er.

Så er det mere konsistent at sig, at den mister en vis mængde potentiel energi ved at havne der hvor den havner. Hvis du siger energien er 0 på jordoverfladen, så vil den få negativ potentiel energi ved at droppe ned i en mine. Det bliver altså svært at undgå negativ potentiel energi.

8. juni kl. 18:33
Italienere vil måle vægten af ingenting

Så jo, vi er nødt til at lade den potentielle energi være negativ i astro-fysiske beregninger.

Dette med astrofysiske beregninger er væsentlig, for ved mere jordnære forhold giver det ingen problemer.

Man kan spørge om hvor nulpunktet for potentiel energi skulle defineres? På overfladen af Jorden, i centrum, eller skulle man tage Solen med i kalkulationen.

Det er en god praktisk konvention som kræver lidt omtanke, når det skal omsættes til almindelig opfattelse. Hvor stor er forskellen mellem to negative tal?

8. juni kl. 00:18
Atmosfærens indhold af CO2 slår rekord igen, igen

En vandret kurve er langt fra, hvad der vil være optimalt

Det er der en del der mener, men hvis CO2 har den virkning det siges at have, så vil det give gevaldige (måske katastrofale) klimaforandringer at mindske indholdet.

Husk på, at klimaforandring altid er dårligt, uanset hvordan tallene for klimaet udvikler sig.

7. juni kl. 23:38
Udslukte vulkaner som sikre CO2-lagre: Mineraler binder kuldioxiden

Udslukte vulkaner?

Jeg ved ikke om nogle geologer tør sige at en vulkan er så udslukt, at den ikke kunne blive aktiv ved smøring med CO2?

Så virker det mere sikkert med gletchermel/basalt strøet ud på jorden.

7. juni kl. 20:53
Klimarådet revser biobrændsler: Reducerer ikke udledningerne nok

Men jeg vil godt slå et slag imod biobrændsler, som aldrig kan komme i nærheden af at dække behovet,

Energiforsyning er blevet politikernes legeplads, hvor alle mulige ideer åbenbart skal afprøves, og hellere i dag end i morgen. Alt sammen hjulpet ved floromvunden tale om klima.

Politikerne skal udstikke rammerne, men lad ingeniørerne om at udfylde dem bedst muligt, og hold i mente, at det man beslutter nu, også bør være gangbart om 20 år.

7. juni kl. 20:14
Spørg Fagfolket: Hvordan undgår man ødelæggende egensvingninger i vindmøller?

Som sædvanlig en god og solid gennemgang fra Stiesdal.

En anden grund til aldrig at stoppe møller helt skulle dreje sig om lejerne, der kan få små skader ved konstant belastning uden bevægelse.

Med hensyn til kantsvingninger i vingerne, tænker jeg over hvor meget vingerne egentlig kan vride på grund af belastningen fra vindtrykket. De kan sikkert designes til minimum vrid, selvom man for visse flyvinger har udnyttet det til at forbedre nogle egenskaber.

Propelfly med variabel pitch starter med bladene helt kantstillet når flyet står stille, og jeg tænker det er for at de ikke skal flabre ukontrolleret.

7. juni kl. 19:48
Atmosfærens indhold af CO2 slår rekord igen, igen

Og udsigten til at kurvens stigning aftager inden 2050 er desværre meget ringe.

Det er den, og det på trods af at vi egentlig kun behøver at halvere vores udledning for få kurven til at blive vandret.

Der står noget om det her: https://gml.noaa.gov/ccgg/trends/

7. juni kl. 16:01
Fup eller fakta: Hvordan ved vi, om 3D-print er grønt?

Måske man skulle finde et andet mål end "farven". Det er jo i virkeligheden noget med CO2, så hvad med også at måle det i den type enhed.

Vi kan jo ende med at diskutere hvor "grøn" en dåse maling er, og det uanset malingens synlige farve.

7. juni kl. 13:41
Forslag: brug 130 mia. kroner over de næste 20 år til et netværk af brintrør

Kan man ikke genbruge nogle af de gasledninger vi ikke har så stort behov for i fremtiden?

Man er jo i fuld gang med at fjerne gasfyr, som ellers kunne omstilles til brint.

Man kan se på om det er billigere at få transporteret energien fra vindmøllerne som el eller som brint.

At bruge brint som opvarmning svarer til at bruge direkte elvarme, men hvis det er billigere at få det frem end el, så er det værd at overveje.

7. juni kl. 01:29
Italienere vil måle vægten af ingenting

Nej, for uden absolutte værdier kan verdensrummet ikke have en total energi på 0. Hvordan skal energibevarelsen kunne gælde, hvis man bare kan tildele en vilkårlig energi til ethvert objekt efter forgodtbefindende?

Tja. I verdensrummet kender du kun relative bevægelser og ligeså relative potentielle energier.

6. juni kl. 20:24
Danmarks 'rigtige' klimaaftryk er 43 procent højere end det officielle regnskab

Jamen disse 43% højere end officielt kan vel forklare at indholdet i atmosfæren igen har slået rekord.

6. juni kl. 17:39
Italienere vil måle vægten af ingenting

Den negative potentielle energi er en konvention fra himmelmekanikken.

Et legeme der ligger stille langt fra en masse tildeles energien 0. Efterhånden som det kommer nærmere på grund af tiltrækningen øges farten således at bevægelses energi plus potentiel energi bliver ved med at være 0.

Det er måske den konvention der gør at man siger universets energi er 0?

Selvom du regner den negativ, så vil pendulet stadig svinge, for i yderpunktet er den blot mindre negativ end i midterstillingen.

6. juni kl. 17:32
Italienere vil måle vægten af ingenting

Artiklens overskrift får mig til at tænke på definitionen af en ekspert: Han ved mere og mere om mindre og mindre, og til sidst ved han alt om ingenting. :-)

5. juni kl. 16:26
Italienere vil måle vægten af ingenting

Jeg mener man skal passe på med at betragte enhederne alt for rigoristisk.

De størrelser der indgår i enheden behøver ikke fysisk at være tilstede.

5. juni kl. 12:47