Blog

Vejen til grøn energi

Glenda Napier, CEO i Energy Cluster Denmark, Danmarks klyngeorganisation for den samlede energisektor, skriver om grønne energiteknologier.