Voldsomt overskredne budgetter for vejprojekter - Fusk eller manglende kompetence?

Otto Anker Nielsen

En række vejprojekter er nu løbet langt over budgetterne. Det drejer sig i særlig grad om de vejprojekter, som Vejdirektoratet har overtaget fra Amterne. Nu kan man jo undre sig lidt over timingen...

Fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg ?

Otto Anker Nielsen

Jeg blev i artiklen http://ing.dk/artikel/91242 citeret for at en bro (læs jeg sagde en fast forbindelse) fra Helsingør til Helsingborg er en super-forretning (læs jeg sagde at den måske ville være...

Talkludder om vejtrængsel

Otto Anker Nielsen

Der florerer allehånde steder i debatten talargumentation om hvor stort tidsspilde trafikanter udsættes for. De magiske tal synes at være et tidsspilde på 100.000 timer per dag (nogle gange 120.00...

Mangelfuldt grundlag for at afvise letbaner i Hovedstadsområdet

Otto Anker Nielsen

Desværre afviser regeringens trafikplan en letbane langs Ring 3 i Hovedstadsområdet, og med den begrundelse letbaner i Hovedstadsområdet i det hele taget. Dette synes at forekomme på et meget spin...

Bedre infrastruktur !!!

Otto Anker Nielsen

Det er titlen på Regeringens nye Infrastrukturplan. Og planen er da også klart en forbedring i forhold til mange års næsten laden stå til. Planen er et kraftigt brud med tidligere tiders sogneråds...

Femern - usikkerheder og følsomhedsberegninger

Otto Anker Nielsen

I min sidste blogs sammenlignede jeg situationen for de Danske skatteydere med den nuværende aftale om Femern med et fælles selskab. Den nye aftale er i langt de fleste tilfælde bedre end en fælles...

Vi får jernbane foræret af tyskerne og svenskerne

Otto Anker Nielsen

Man må sige at mit blog-indlæg om Femern aftalen har medført intensiv debat - Genial aftale om Femern broen. Femern forbindelsen vækker virkelig følelser. Midt i koret af kritik af Femern, var det ...

Genial aftale om Femern broen

Otto Anker Nielsen

Man må tage hatten af for Regeringen - det er en genial aftale der er indgået med Tyskland. Nogle har kritiseret aftalen om Femern, fordi hele finansieringen af forbindelsen ligger i et dansk ejet...

Tillykke Femern

Otto Anker Nielsen

Nu er Femern broen langt om længe principbesluttet, og projektet et afgørende skridt videre mod at blive realiseret. Det var også på tide og et stort skridt fremad. Der er naturligvis mange usikke...

København-Ringsted og bane til Femern - manglende rettidig omhu

Otto Anker Nielsen

Politikere og Trafikstyrelsen diskuterer og vurderer København-Ringsted banen og en kommende bane til Femern som om de er helt uafhængige af hinanden. Det forekommer som eklatant mangel på rettidig...