Information på farten

Martin Hundebøll

Aalborg Universitet er ved at relancere http://mobil.aau.dk og bruger sikkert en bunke penge på det. Men de forsøger at stoppe en almindelig hjemmeside ned i mobil-størrelse. Og hvilken forskel sk...

Praktiske ingeniører

Martin Hundebøll

Man må antage, at en færdiguddannet ingeniør har en mængde praktisk erfaring inden for det relevante felt. Det er desværre ikke altid tilfældet. I forbindelse med mine kurser, savner jeg laborato...

Datamat, Fastpladelager og brandmur

Martin Hundebøll

Ifølge politiken, skal vi tvinges til at tale dansk på vores uddannelser. Hvad gør vi så, når vi samarbejder med udenlandske institutioner som fx European Space Agency? Hvordan får vi de bedste f...

Bertel ønsker ikke forbuds-Danmark

Martin Hundebøll

Den 14. januar var Bertel Haarder til debat i Deadline 22.30. Han ville ikke forbyde Fader Vor i folkeskolen, fordi Danmark "ikke skal være et forbudsland". Hvad kalder han så sit forbud mod grupp...

Sparekniven rammer ingeniørerne på AAU

Martin Hundebøll

Undervisning- og vejledningstid reduceres med 10%. Det er konsekvensen af fakultetets budgetforslag for 2009. Besparelserne kommer, fordi man i 2008 havde lavere optag end håbet og derfor har brug...

LaTeX - hvad ellers?

Martin Hundebøll

Når vi i en gruppe på seks personer skal skrive på den samme 80-siders rapport, er LaTeX uundværligt. Kombineret med central versionsstryring er det genialt! Fra dag ét på universitetet startede v...

Dansen for Helge

Martin Hundebøll

Den 19. januar skal jeg sammen med min gruppe forsvare vores projekt, som er udarbejdet af seks personer over 4 måneder. Det bliver et cirkus. Vores eksamen startes med en projektafslutning, hvor...

Det Hemmelige Underskud på KU

Martin Hundebøll

"På grund af topstyringen, som blev indført med universitetsloven, har dekanen nemlig haft held til at holde det store underskud hemmeligt i flere måneder, skriver forskerforum.dk." Ing.dk's artik...

Liberalt eller Socialt - det hele koster

Martin Hundebøll

I morgen deltager jeg i en paneldebat med de andre lister til årets universitetsvalg på AAU. Men det frustrerer mig, at vi skal kæmpe mod hinanden. Vi er alle sammen studerende og på mange punkter...

Konsekvensen af Ministriel Detailstyring

Martin Hundebøll

Når Helge Sander og hans ministerie nedsætter et akkrediteringsråd, er det næppe hensigten at sænke det faglige niveau på danske uddannelser. Det er desværre blevet konsekvensen for fysikstudiet på...