projekt globalt bloghoved

9 punkter midtvejs i COP16 i Cancún - ét år efter København

Hans Peter Dejgaard

De igangværende COP 16 forhandlinger i Cancun er helt anderledes end i Bella Centre for ét år siden. I det følgende en kort status på klima mødet, som her i weekenden er nået midtvejs. Der er kun m...

Danida åbner døre for dansk miljø og energi i Malaysia

Hans Peter Dejgaard

Danmark har som følge af mange års Danida-projekter i Malaysia oparbejdet respekt og anseelse inden for miljøområdet. Det baner vejen for danske virksomheder. Et eksempel er den danske ingeniørvir...

G20 topmødet i Seoul vil reducere støtten til fossilt energi

Hans Peter Dejgaard

Slut-erklæringen fra G20 topmødet i Seoul omtaler handel, udvikling, investeringer, klima og herunder at reducere subsider til CO2 belastende energikilder. Fra en teknisk vinkel er det mest intere...

Ny global aftale om verdens natur indgået i Japan

Hans Peter Dejgaard

To ugers forhandlinger i den japanske by Nagoya endte kl. 18.30 fredag aften (dansk tid) med vedtagelsen af en ny international aftale, der skal sikre genoprettelsen af klodens biodiversitet (biolo...

Vil miljøministre forsat lade 100 dyre- og plantearter forsvinde i døgnet?

Hans Peter Dejgaard

I disse dage er verdens miljøministre samlet i Nagoya, Japan til det største FN møde om naturbeskyttelse i mange år. Ingen af de deltagende 193 lande har levet op til målsætningen om at standse tab...

Hvad betyder Klimakommissionen for køb af CO2 kvoter?

Hans Peter Dejgaard

Det skal blive spændende at se, om Klimakommissionens anbefalinger får betydning for Danmarks fremtidige køb af CO2 kvoter fra udviklingslande og Østeuropa. Færre penge til kvotekøb kan blive en k...

Skat på internationale finansielle transaktioner på dagsordenen i New York

Hans Peter Dejgaard

Norge, Frankrig, Spanien, Belgien og Japan presser på for nye veje til at øge finansiering af 2015 målene på et FN topmøde, hvor nyhederne ellers synes små. De sidste par dage har præsidenterne Sa...

Teknologi rykker mens sundhed halter alvorligt efter

Hans Peter Dejgaard

Når regeringsledere fra hele verden mødes i New York de næste dage, kan de se at informations-teknologi er succeshistorien om udvikling ift. de såkaldte 2015 mål opstillet af FN. Af de 48 indikato...

Nokia vil undgå "afrikansk blod i mobilen"

Hans Peter Dejgaard

I fremtiden garanterer Nokia, at deres mobiler er fri for tantalum fra miner i DR Congo. Et stort fremskridt til at begrænse financierengen af den tragiske borgerkrig i landet, der har krævet over ...

U2s store koncert i Horsens brugte flot teknologi til at støtte menneskerettigheder og Afrika

Hans Peter Dejgaard

Det var en stor oplevelse at være blandt de 35.000 i Horsens, hvor U2 spillede den første af to koncerter på det ombyggede Casa Arena stadion. Dette er led i deres '360° Tour' verdensturne, som vis...