projekt globalt bloghoved

Lolland i front omkring forskning i alger til energi

Hans Peter Dejgaard

Kan man høste og udvinde energi af havalger? Og kan man bruge næringsstoffer i vandet, som gødning til kontrolleret dyrkning af olieproducerende mikroalger? På Lolland forskes i, hvorvidt algerne ...

Er det en lufthavn eller et sygehus med H1N1 jeg kom til i Lima?

Hans Peter Dejgaard

Om lidt kommer et Mexicana fly komme fra Mexico. Flere af mine medpassagerer er nervøse. Personalet er helt på dupperne. Lufthavnen i Lima ligner mere en skadestue med hvidklædte sundhedspersonale ...

Lars Løkke på hjemmearbejde for at afslutte Afrika Kommissionen

Hans Peter Dejgaard

Lars Løkke Rasmussen skal om 10 dage fortælle, hvordan der kan skabes flere jobs i den private sektor i Afrika - især for millioner af unge. Samt hvordan Afrikas konkurrenceevne kan øges. Det sker...

Min el-regning kan støtte solcelledreven vandforsyning i Zambia

Hans Peter Dejgaard

Vidste du at man på el-regningen kan støtte Folkekirkens Nødhjælp's arbejde i Afrika? 'NØDSTRØM' kalder de et samarbejde med det grønne energiselskab Natur-Energi, hvor 8% af el-regningen går til a...

Gør om blot 10 dage rede for din virksomheds samfundsansvar!

Hans Peter Dejgaard

Folketinget vedtog 16. december en ny lov, der pålægger cirka 1.000 af de største danske virksomheder at redegøre for deres samfundsansvar i deres årsrapport. Er du klar? For loven træder i kraft o...

Kulkraftværker og tung industri vandt slaget om EU's klimaaftale

Hans Peter Dejgaard

Der bliver for få gulerødder til teknologi-udvikling i retning af at omlægge produktionen til mindre klimabelastende. Nationale særinteresser og pres fra de tunge industrier vandt slaget i EU. Vi t...

Kan Connie sove om natten under klima-konference i Polen?

Hans Peter Dejgaard

Et dårligt resultat de næste 2 uger i Polen vil gøre det svært for Connie Hedegaard at nå en acceptabel global klimaaftale i Bella Centret om præcis ét år. Desværre er EU svækket i forhandlingerne...

Er Fogh i gang med ny kovending ift. ulandsbistand - ovenpå klima?

Hans Peter Dejgaard

Afrika kommission nåede på sit andet møde til enighed om seks konkrete initiativer, der skal skabe nye job til unge afrikanere. Fogh nægter dog at hæve ulandsbistanden i finansloven for 2009, så de...

Hans Blix: Flyt penge fra militær til vedvarende energi og udvikling af teknologi

Hans Peter Dejgaard

Verdens militærudgifter er steget med 45% siden 1998. Flyt disse penge til teknologi og innovation til fremme af vedvarende energi og større energi-effektivitet, anbefaler Hans Blix.  Den svenske ...

Asbest stadig ikke på liste over farlige stoffer

Hans Peter Dejgaard

En række lande med Canada, Indien og Ukraine i spidsen har forhindret asbest i at komme på en international liste over særligt farlige kemikalier. I dag udgør "Chrysotile asbestos" ca. 94% af verde...