HFI-afbrydere du'r ikke i moderne boliger

Erik Herse

Elektronisk udstyr som fladskærme, PC'er og lysdæmpere kan forhindre en effektiv HFI-beskyttelse. IDA opfordrer derfor - i et høringssvar - Sikkerhedsstyrelsen til at gøre opmærksom på disse forhol...

Skattestoppet blokerer for miljøet

Erik Herse

Lokale naturgasfyrede kraftvarmeværker må ikke reducere CO2-udslippet ved at skifte til f.eks. flis eller træpiller. Varmeforbrugerne i Brædstrup er mere end heldige. Deres fjernvarmeregninger høre...

Vind-, sol- og bioenergi med Homer og Matlab

Erik Herse

Fremtidens energisystemer interesserer os alle - også de ingeniørstuderende. Lige nu sidder 15 elektronikdiplomingeniører på DTU med et projekt, hvor mulighederne for at forsyne f.eks. et ø-samfund...

Kan vi også med solceller?

Erik Herse

Danske græsrødder skabte vindmølleeventyret. Spørgsmålet er så, om vi kan gøre det en gang til, men med solceller. Prisen på komponenter falder og interessen vokser. Det udløser en lang række spørg...

Nu skrider kravet om HPFI-afbrydere

Erik Herse

Sikkerhedsstyrelsen uddeler den ene dispensation efter den anden. Vejbelysning, skoler, børnehaver og sygehuse slipper i første omgang for kravet om skærpet fejlstrømssikring. Der er eksempler på a...

Må jeg bede om en Energisparefond?

Erik Herse

Der er stillet forslag om at nedlægge Elsparefonden. Glimrende! Èn af Ingeniørens debattører har på dette site foreslået at Elsparefonden nedlægges. Det kan der være rigtig meget fornuft i. Fonden...

Royale stikkontakter

Erik Herse

Sikkerhedsstyrelsen har sendt "stikkontaktregulativet" til høring hos en lang række kompetente organisationer og selskaber, men ikke til IDA. Hvilket måske ikke er så underligt, idet IDAs ledelse h...

Vindmølleindustrien jubler, men.....

Erik Herse

Hurra, energiaftalen virker.Den energipolitiske aftale fra februar har igen gjort det rentabelt at investere i grøn energi. I marts måned 2008 blev der således opstillet 11 nye vindmøller på i ...

Følg strømmen på Internettet

Erik Herse

Vindmøllestrøm, strøm fra decentrale kraftværker, import og eksport af el samt elforbrug og elpriser optager mange ingeniører. Ihvertfald at dømme efter interessen i forskellige blogindlæg og artik...

40.000 uden strøm

Erik Herse

I weekenden - søndag morgen - blev 40.000 husstande i Århus udsat for en strømafbrydelse. Nogle 150 kV linier udkoblede og mørklagde det nordlige Århus. Heldigvis er elfolkene i Østjylland hurtige ...