observatoriet på sardinien blog

Mål for 5-dages astronomikursus?

Jens Bilgrav

Som overordnede mål for 5-dageskurset i anvendt astronomi har jeg opstillet følgende: Determine the apparent magnitude of a celestial object of confined angular dimensions (effectively stars, pla...

Hvor friske er I?

Jens Bilgrav

Jeg er i fuld gang med at detailplanlægge de astronomikurser, jeg regner med at begynde at udbyde fra foråret 2015. Hovedproduktet er et 5-dages kursus i anvendt astronomi med kost og logi. Det er ...

Tak til DASKs chefdesigner

Jens Bilgrav

Sidste år mødtes jeg med Bent Scharøe Petersen i hans lejlighed på Østerbro i København. Han havde kontaktet mig, fordi han havde læst om mit projekt på ing.dk og havde et teleskop han alligevel ik...

Status

Jens Bilgrav

Som høfligt påpeget af flere læsere er en statusopdatering "long overdue". I sommerferien fik vi luftet det reflektorteleskop, som Bent Scharøe Petersen, DASKs chefdesigner, generøst har doneret t...

Osservatorio di Montiferru til Kulturnat

Jens Bilgrav

Efter lang tids manglende nyt fra den sardinske front, en kort notits: Observatoriet deltager i aften i IDAs Kulturnatsarrangement med et nyt - omend lidt mere støjende - planetarium. Der bydes p...

Teleskoper til Osservatorio Astronomico di Montiferru

Jens Bilgrav

Jeg fortsætter her hvor jeg slap i behandlingen af teleskoper. Jeg lovede der at tale lidt om aberrationer. Nedenstående er en meget overfladisk behandling af emnet - jeg nævner kun de to væsentli...

Projektstatus Osservatorio Astronomico di Montiferru

Jens Bilgrav

Det er efterhånden på tide med en (sikkert længe ventet) update fra det sardinske observatorieprojekt. For eventuelle nytilkomne læsere er her et hurtigt oprids af det hidtidige forløb: I maj 201...

Hvad er der i vejen med vores øjne?

Jens Bilgrav

Når man sammenligner billeder taget af f.eks. Hubble-teleskopet med, hvad man kan se med det blotte øje, når man kigger i den samme retning, står det hurtigt klart for én, at teleskoper tillader os...

Karneval i Seneghe

Jens Bilgrav

I tirsdags var jeg til den afsluttende karnevalsfest i Seneghe. Vejret var gudsjammerligt, så festen måtte stik mod alle traditioner se sig henlagt til en depotbygning, der i huj og hast måtte evak...

Typisk dansk?

Jens Bilgrav

Jeg er ved at planlægge et arrangement på biblioteket i Seneghe for at involvere lokalsamfundet i projektet og vil gerne byde de besøgende på et eller andet, som Er typisk dansk Ikke er anstødeli...