kronikken blog

FN: De fattige rammest hårdest - men klima-forsikringer kan hjælpe

De lande og de mennesker, som har svinet mindst, kommer til at lide mest, når klimaændringerne får naturen til at gå amok. Ørkener vil sprede sig i Afrika og lavtliggende lande i Asien vil bogstave...

Særskat på pensionsudbetalinger - men hvor er IDA og DIP?

I juni-nyhedsbrevet fra Danske Ingeniørers Pensionskasse (DIP) står der, at DIP gennem Forsikring & Pension (F&P) arbejder 'på at begrænse - eller helt undgå' misundelsesskatten på pensionsudbetali...

Enten inkompetent eller politisk dikteret rådgivning fra DMU

Det er afgørende vigtigt at universiteternes rådgivning af ministerierne er vidensbaseret, og at rådgivningen ikke er politisk farvet. Den "forskningsbaserede myndighedsbetjening" er universiteter...

Children's Climate Call: Næste generations teknik-idoler

Bella Center var den 2. og 3. maj rammen omkring et imponerende og meget opløftende arrangement, set udfra et kombineret IT og klima-perspektiv: 698 børn og unge fra 29 lande konkurrerede om at fre...

Fleksibelt elforbrug kræver ommøblerede afgifter

For at skabe prisfleksibelt elforbrug arbejder EU nu på en målsætning om, at 80 pct. af forbrugerne skal have timeaflæste elmålere inden 2020. I Danmark er udskiftningen allerede påbegyndt, så der ...

Brændeovne og brændefyring - Et overset forskningsområde

På trods af, at danske brændeovne producerer næsten lige så meget energi som samtlige danske vindmøller, er brændefyring et meget lavt prioriteret område i energiforskningen. Resultatet er, at sto...