kronikken blog

Hvorfor forsker vi ikke i vindkraft til skibsfarten?

Kronikør Erik Somer

Illustration: Privatfoto *Erik Somer er fhv. overingeniør i Miljøstyrelsen * I over 2000 år har vindkraft været det dominerende fremdriftsmiddel for skibe, men i løbet af de seneste 200 år er fos...

Hr. og fru Danmark glemt i energi-renoveringsstrategien

Kronikør Kurt Emil Eriksen

Illustration: Privatfoto *Kurt Emil Eriksen er Senior Political Advisor hos VELUX Gruppen og medlem af arbejdsgruppen bag den energirenoveringsstrategi, der forventes præsenteret af Klima-, Energi...

Fremtidens vindmøllevinger kan måske komposteres

Kronikør Morten Rask

Illustration: Privatfoto Morten Rask er cand.scient. i fysik, erhvervspostdoc ved DTU Vindenergi Vindmøllevinger af naturfibre fra hør og hamp lyder eksotisk, men det kan vise sig at være en løsn...

Lad os få vurderet alle energiprojekter

Kronikør Anders Dyrelund

Illustration: Privatfoto Anders Dyrelund er markedschef, energi hos Rambøll Folketinget har besluttet, at det er slut med fossile brændsler til el og varme i 2035. Det er en stor udfordring - ikk...

En tankfuld benzin koster Afrika 5.000 liter vand

Kronikør Helle Munk Ravnborg

Illustration: Privatfoto Helle Munk Ravnborg er seniorforsker på DIIS med specialviden inden for vandforvaltning og fattigdom Hver gang vi hælder en liter bioethanol i vores bil, svarer det til, ...

Ingeniører skal involveres tidligt i arkitektkonkurrencer

Kronikører Kristian Kreiner og Peter Holm Jakobsen

Illustration: Privatfoto *Kristian Kreiner er professor i organisationsteori, Copenhagen Business School, initiativtager og leder af Realdania-finansierede Center for ledelse i byggeriet, som i pe...

Epilepsi detekteres effektivt med EEG i hjemmet

Kronikører Jonas Duun-Henriksen og Troels W. Kjær

Illustration: Privatfoto Jonas Duun-Henriksen er ph.d.-stude­rende, DTU Elektro, og Troels W. Kjær er overlæ­ge ved Neurofysiologisk Afdeling, Rigshos­pita­let og ekstern lektor ved Københavns Uni...

Kloakker er bedre end deres rygte - også til ekstremregn

Kronikører Qianqian Zhou og Karsten Arnbjerg-Nielsen

Qianqian Zhou er ph.d.-studerende og Karsten Arnbjerg-Nielsen er lektor ved Institut for Vand og Miljøteknologi, DTU De seneste års mange oversvømmelser af byer i Danmark og internationalt har giv...

Det er stadig ret attraktivt at etablere solcelleanlæg

Jan Vejnaa Hansen

Illustration: Privatfoto Jan Vejnaa Hansen er civilingeniør og indehaver af JVH Energy Consult Fra mange dele af solcellebranchen har der været fremført kritik af det aftaleudkast om solceller, s...

Biogassen skal bruges i decentrale kraftvarmeværker

Kronikør Klaus Illum

Illustration: Ukendt Klaus Illum er civilingeniør, ph.d. og indehaver af ECO Consult 'Elbilernes fiasko får regeringen til at satse på gas i danskernes biler,' var overskriften på Ingeniørens for...