Kinesisk energi bloghoved blog

Går det den forkerte vej i Kina?

Kaare Sandholt

Det er ikke nemt at blive klog på udviklingen i Kina i øjeblikket, heller ikke på energiområdet. Lad os se på hvad der sker, og ikke mindst hvorfor. Først et øjebliksbillede Kina fortsætter med ...

Og derfor er a-kraft en truet energiteknologi

Kaare Sandholt

I modsætning til sol og vind, som de seneste 10 år har haft en utrolig positiv udvikling jf. min seneste blogpost, har A-kraften haft den modsatte udvikling og er i dag truet på livet som fremtidig...

Derfor er sol og vind 2020ernes energiteknologi

Kaare Sandholt

Sol- og vindkraft bliver globalt den førende energiteknologi i løbet af 2020erne og er det allerede i dag på en række markeder. Det er den enslydende melding fra det seneste års rapporter om energ...

A-kraft - bristede drømme?

Kaare Sandholt

Det står mere og mere klart, at a-kraften ikke kan leve op til de store forhåbninger, der har været knyttet til teknologien som en ren og billig energikilde. Sol- og vindkraft har i dag væsentligt ...

Kina fortsætter a-kraftudbygningen

Kaare Sandholt

Efter en pause på tre år har de kinesiske energimyndigheder i starten af 2019 godkendt etablering af fire nye kraftværksenheder, og det forventes at mere end 10 anlæg vil blive godkendt i 2019. Det...

Kina A-kraft status 2018

Kaare Sandholt

Så er der friske tal om udviklingen på A-kraft området i Kina. China Nuclear Energy Association har offentliggjort sin status over A-kraft for 2018. Med udgangen af 2018 var 44 anlæg i drift med e...

Danmark kan i Kina, men ikke herhjemme?

Kaare Sandholt

Det er lidt tankevækkende, at det officielle Danmark kan hjælpe Kina med en energiplan, der viser hvordan man lever op til Paris-aftalen frem mod 2050, men ikke er i stand til at udarbejde en tilsv...

Fire hurtige om VE i Kina i 2018

Kaare Sandholt

Så er der friske tal fra Kina om udvikling af VE i 2018. Som i 2017 stod også 2018 i solen tegn. 44 GW ny kapacitet blev det til, sammenlignet med 53 GW i 2017. Vindkraften var dog også pænt med, ...

To-do liste for ægte klimapolitikere

Kaare Sandholt

Mine børnebørn spørger mig nogle gange: Ægte? Det er når de har lidt svært ved at tro på hvad jeg siger. Koden er naturligvis at man gerne må fortælle historier og bilde hinanden noget på ærmet, me...

Kina på jagt efter den rigtige formel for en effektiv elmarkedsreform

Kaare Sandholt

Kina's elsektor skal reformeres, og inspirationen hentes blandt andet i Europa.