Kinesisk energi bloghoved blog

Hvor er Klimaministeriets analyser?

Kaare Sandholt

Siden 2012 har Energistyrelsen arbejdet med modeller, der kan "identificere effektive politiktiltag og fremtidige reguleringstiltag" som det så fint står på styrelsens hjemmeside. Alligevel kan Dan...

Kinas CO2 emission er kraftig reduceret som følge af coronavirussen

Kaare Sandholt

Friske analyser af en række indikatorer for Kinas energi- og industriproduktion viser, at Kina er hårdt ramt af Coronavirussen, eller rettere af de foranstaltninger, der er sat i værk for at dæmme ...

Den “dyre” klimaomstilling

Kaare Sandholt

Et samlet kor af eksperter og journalister har gjort sig store anstrengelser for at fortælle, at klimaomstillingen bliver dyr. Det kan jo være meget fornuftigt ikke at foregøgle befolkningen at man...

Går det den forkerte vej i Kina?

Kaare Sandholt

Det er ikke nemt at blive klog på udviklingen i Kina i øjeblikket, heller ikke på energiområdet. Lad os se på hvad der sker, og ikke mindst hvorfor. Først et øjebliksbillede Kina fortsætter med ...

Og derfor er a-kraft en truet energiteknologi

Kaare Sandholt

I modsætning til sol og vind, som de seneste 10 år har haft en utrolig positiv udvikling jf. min seneste blogpost, har A-kraften haft den modsatte udvikling og er i dag truet på livet som fremtidig...

Derfor er sol og vind 2020ernes energiteknologi

Kaare Sandholt

Sol- og vindkraft bliver globalt den førende energiteknologi i løbet af 2020erne og er det allerede i dag på en række markeder. Det er den enslydende melding fra det seneste års rapporter om energ...

A-kraft - bristede drømme?

Kaare Sandholt

Det står mere og mere klart, at a-kraften ikke kan leve op til de store forhåbninger, der har været knyttet til teknologien som en ren og billig energikilde. Sol- og vindkraft har i dag væsentligt ...

Kina fortsætter a-kraftudbygningen

Kaare Sandholt

Efter en pause på tre år har de kinesiske energimyndigheder i starten af 2019 godkendt etablering af fire nye kraftværksenheder, og det forventes at mere end 10 anlæg vil blive godkendt i 2019. Det...

Kina A-kraft status 2018

Kaare Sandholt

Så er der friske tal om udviklingen på A-kraft området i Kina. China Nuclear Energy Association har offentliggjort sin status over A-kraft for 2018. Med udgangen af 2018 var 44 anlæg i drift med e...

Danmark kan i Kina, men ikke herhjemme?

Kaare Sandholt

Det er lidt tankevækkende, at det officielle Danmark kan hjælpe Kina med en energiplan, der viser hvordan man lever op til Paris-aftalen frem mod 2050, men ikke er i stand til at udarbejde en tilsv...