Kinesisk energi bloghoved blog

Vindkraftudbygningen fortsætter uden statstilskud i Kina

Kaare Sandholt

Forrige blogindlæg handlede om Kinas udbygning med a-kraft, denne gang er fokus på vindkraftudbygningen i Kina. 35 GW vindkraft i 2022 Efter et par rekordår i 2020 og 2021, hvor der blev idriftsa...

Stabil udbygning med a-kraft i Kina

Kaare Sandholt

Kina har som klar målsætning at begynde at reducere CO2-udledningen inden 2030 og at blive CO2-neutral inden 2060. Elsektoren spiller en central rolle i omlægningen, både fordi en stor del af produ...

Den danske brik i det kinesiske vindmølleeventyr

Kaare Sandholt

I går kom de foreløbige tal for Kinas udbygning med vindkraft i 2020: 72 GW ny kapacitet blev det til - mellem 15000 og 20000 store vindmøller, eller en ny vindmølle hver halve time dag og nat året...

Beijings smog - ti år efter

Kaare Sandholt

Da jeg for ti år siden flyttede til Beijing var luftforureningen et af de store problemer. Det var ikke alene en usynlig helbredstrussel, men en meget synlig en af slagen, med sigtbarheden reducere...

Kinas nye klimamål

Kaare Sandholt

Kina har sat nye mål for sin klimaindsats - carbon neutralitet i 2060 og emissions-top før 2030. Det kan have afgørende betydning for at verden som helhed kan leve op til Paris-aftalen. Jeg forbere...

Tusindvis af kroner at spare på elopladning

Kaare Sandholt

Det kan være lidt af en jungle at sætte sig ind i hvordan man billigst oplader sin elbil. Som relativ nybagt elbilejer har jeg gjort et forsøg og er noget overrasket over hvor stor forskel, der ege...

Klare prioriteter i IEAs Recovery Plan

Kaare Sandholt

IEA har i dag offentliggjort sin nye Sustainable Recovery Plan som beskriver, hvordan man konkret kan skabe jobs, sætte gang i økonomien og gøre energisystemet mere bæredygtigt og modstandsdygtigt ...

Walk-the-talk!

Kaare Sandholt

Lad os se nogle langsigtede, sammenhængende grønne energiscenarier med tilhørende virkemidler, som viser Danmarks mulige veje til en opfyldelse af Paris-aftalen

Den skarpeste kniv?

Kaare Sandholt

Et columbusæg, den skarpeste kniv i skuffen, universalløsningen for begrænsning af CO2-udledningen. Sådan har det lydt de seneste par måneder om en generel CO2 skat i Danmark. Men det er ikke først...

Hvor er Klimaministeriets analyser?

Kaare Sandholt

Siden 2012 har Energistyrelsen arbejdet med modeller, der kan "identificere effektive politiktiltag og fremtidige reguleringstiltag" som det så fint står på styrelsens hjemmeside. Alligevel kan Dan...