intelligent transport bloghoved

Derfor er det nødvendigt med kørselsafgifter.

Svend Tøfting

Vi er nødt til at se på mulighederne for anvendelse af kørselsafgifter, hvis vi skal løse de trafikale udfordringer på vore veje. Vi kan ikke alene bygge os ud af problemerne.

Brug penge på at blive klogere

Svend Tøfting

Transportsektoren skal bidrage til at opnå 60 CO2 reduktion i 2030. Vi skal afsætte midler til forsøg, som kan vise os hvordan transportsektoren bedst leverer sit bidrag.

Godt købmandskab efterlyses….

Svend Tøfting

Vi har investeret mange penge i infrastrukturen, med den bliver slet ikke udnyttet optimalt. Hvad kan vi gøre ved det ?

En Grøn Transportpolitik 2.0

Svend Tøfting

Lad den store aftale fra januar 2009 ”En grøn transportpolitik” inspirere når den kommende masterplan for Infrastruktur og mobilitet skal laves

Nye transportpolitiske ordførere efterlyses

Svend Tøfting

Vi skal have nye transportpolitiske ordførere hvis vi skal lave bæredygtig transportplanlægning.

Vi venter stadig......

Svend Tøfting

Regeringen og DF præsenterede i sidste uge en investeringsplan for investering i infrastruktur. Den mangler helt visioner om en grøn udvikling af den danske transportsektor. Vi venter stadig på Mas...

Mens vi venter

Svend Tøfting

Alle politikerne taler om der skal udarbejdes en Masterplan for infrastrukturen. De har sagt at udarbejdelsen skal afvente folketingsvalget. Men vil det ske?

Mindre trængsel kræver kørselsafgifter.

Svend Tøfting

Nye veje i Storkøbenhavn og udvidelse af motorvejene mellem København og Aalborg vil ikke hjælpe på trængslen. Trafikanterne flytter blot fra den kollektive trafik til bil og fylder vejene igen.

Vil du tage din del af ansvaret?

Svend Tøfting

Det er nødvendigt at vi reducerer transportens CO2 udledning. Vil du tag din del af ansvaret.

Vil du pendle sammen med din nabo?

Svend Tøfting

Den stigende trængsen skyldes primært, at vi nu næsten allesammen kører alene til og fra arbejde. Kan vi igen få flere til at køre sammen?