intelligent transport bloghoved

Trængslerne fortsætter

Svend Tøfting

Bilerne er siden 2007 blevet meget billigere. Det vil sammen med de mange nye el-biler betyde mere trængsel på vore veje og betydelige provenutab for Staten.

Roadpricing skal afmystificeres

Svend Tøfting

Der foreligger en politisk aftale om at gennemføre udviklingsforsøg med roadpricing. Det er vigtigt at dette indarbejdes i den infrastruktur/mobilitetsplan som der forhandles om i disse dage

Den forsvundne mobilitetsplan

Svend Tøfting

Regeringen har nu givet deres bud på investeringer i transportsektoren frem til 2035. Der er gode takter, med den mangler meget for at blive den grønne mobilitetsplan, som Transportministeren har s...

Norge viser vejen

Svend Tøfting

Norge har lige vedtaget en National Transportplan 2022-2033 med en økonomisk ramme på 900 mia. Dkr. Vi kan herhjemme lære meget at denne plan og ikke mindst processen.

Elbilerne nødvendiggør en lokal forankret national mobilitetsplan.

Svend Tøfting

Aftalen om elbiler betyder mere trængsel på vore veje. Det skal en opfølgende mobilitetsplan råde bod på, og den bør laves i et tæt samarbejde mellem Staten, regionerne og kommunerne.

Nu kan vi blive klogere på roadpricing

Svend Tøfting

Der er afsat 20 mio. kr. til udviklingsforsøg med roadpricing. Det kan være et vigtigt skridt til at løse mange af de udfordringer vi har på transportområdet.

Vi behøver ikke altid at skulle tænke selv.

Svend Tøfting

Kunstig Intelligens er en oplagt genvej til Intelligent Transport. Det bliver der sat fokus på i næste uge.

Columbusæg på transportområdet.

Svend Tøfting

Nye undersøgelser viser at vi på samme tid kan spare trafikuheld, trængsel, CO2 og store vejinvesteringer hvis vi vælger de rigtige værktøjer.

Fokus skal være på fossilbilerne

Svend Tøfting

En workshop om omstilling til bæredygtig mobilitet viste, at der skal tages en bred vifte af virkelmidleri brug. Og her er det vigtigt med en begrænsning i kørsel med fossilbiler.

Elbiler er ikke løsningen - alene

Svend Tøfting

Elbiler kan ikke løse klima målsætningene på transportområdet. Det skal kombineres med andre tiltag.