intelligent transport bloghoved

Kunstig intelligens er vejen frem

Svend Tøfting

Der er mange muligheder for reduktion af trængsel og CO2 i transportsektoren med anvendelse af kunstig intelligens. Og der skal investeres i udviklingen,

Hold den dataetiske balance ved roadpricing

Svend Tøfting

Hvis roadpricing skal udbredes effektivt i hele Danmark, skal befolkningen kunne have fuld tillid til, at data opbevares sikkert og slettes hurtigt.

Hvis du udleder CO2, skal du betale.

Svend Tøfting

Statsministeren åbnede i sin nytårstale op for CO2 afgifter, og det åbner nye muligheder for en miljøvenlig omlægning af biltrafikken.

Verdens første GPS?

Svend Tøfting

Dette er historien om udvikling af en GPS mange år før det blev muligt.

Bindende aftaler

Svend Tøfting

Regeringens nye Klimaprogram anviser ikke en vej til hvorledes de ønskede CO2 reduktioner i 2030 kan nås på transportområdet. Hvordan kommer vi videre?

Trængslerne fortsætter

Svend Tøfting

Bilerne er siden 2007 blevet meget billigere. Det vil sammen med de mange nye el-biler betyde mere trængsel på vore veje og betydelige provenutab for Staten.

Roadpricing skal afmystificeres

Svend Tøfting

Der foreligger en politisk aftale om at gennemføre udviklingsforsøg med roadpricing. Det er vigtigt at dette indarbejdes i den infrastruktur/mobilitetsplan som der forhandles om i disse dage

Den forsvundne mobilitetsplan

Svend Tøfting

Regeringen har nu givet deres bud på investeringer i transportsektoren frem til 2035. Der er gode takter, med den mangler meget for at blive den grønne mobilitetsplan, som Transportministeren har s...

Norge viser vejen

Svend Tøfting

Norge har lige vedtaget en National Transportplan 2022-2033 med en økonomisk ramme på 900 mia. Dkr. Vi kan herhjemme lære meget at denne plan og ikke mindst processen.

Elbilerne nødvendiggør en lokal forankret national mobilitetsplan.

Svend Tøfting

Aftalen om elbiler betyder mere trængsel på vore veje. Det skal en opfølgende mobilitetsplan råde bod på, og den bør laves i et tæt samarbejde mellem Staten, regionerne og kommunerne.