intelligent transport bloghoved

Elbilerne nødvendiggør en lokal forankret national mobilitetsplan.

Svend Tøfting

Aftalen om elbiler betyder mere trængsel på vore veje. Det skal en opfølgende mobilitetsplan råde bod på, og den bør laves i et tæt samarbejde mellem Staten, regionerne og kommunerne.

Nu kan vi blive klogere på roadpricing

Svend Tøfting

Der er afsat 20 mio. kr. til udviklingsforsøg med roadpricing. Det kan være et vigtigt skridt til at løse mange af de udfordringer vi har på transportområdet.

Vi behøver ikke altid at skulle tænke selv.

Svend Tøfting

Kunstig Intelligens er en oplagt genvej til Intelligent Transport. Det bliver der sat fokus på i næste uge.

Columbusæg på transportområdet.

Svend Tøfting

Nye undersøgelser viser at vi på samme tid kan spare trafikuheld, trængsel, CO2 og store vejinvesteringer hvis vi vælger de rigtige værktøjer.

Fokus skal være på fossilbilerne

Svend Tøfting

En workshop om omstilling til bæredygtig mobilitet viste, at der skal tages en bred vifte af virkelmidleri brug. Og her er det vigtigt med en begrænsning i kørsel med fossilbiler.

Elbiler er ikke løsningen - alene

Svend Tøfting

Elbiler kan ikke løse klima målsætningene på transportområdet. Det skal kombineres med andre tiltag.

Udvikling ja - men ikke forandring.

Svend Tøfting

Roadpricing er et af de elementer, der kan være med til at forbedre vores klima og give mindre trængsel. Men der er også delte meninger herom. Her resumerer og kommenterer jeg indlæggende fra min s...

Roadpricing med omtanke…

Svend Tøfting

Det er nu tid til indførelse af roadprising, hvis vi skal nå vore klimamål på transportområdet. Men vi skal gøre det med omtanke.

Ingen krise skal gå til spilde

Svend Tøfting

Alle arbejdspladser og medarbejdere bør overveje mulighederne for også efter Coronakrisen fortsat at arbejde mere hjemmefra og anvende webmøder. Det skal spare megen pendlertrafik (CO2) og køretid

Vi skal alle lære af Coronakrisen

Svend Tøfting

Vi skal alle overveje, om det nu er nødvendigt at vi arbejde på samme måde som før krisen. Hvis du kan reducere til pendlertransport kan du bidrage til bedre klima og mobilitet.