intelligent transport bloghoved

Roadpricing med omtanke…

Svend Tøfting

Det er nu tid til indførelse af roadprising, hvis vi skal nå vore klimamål på transportområdet. Men vi skal gøre det med omtanke.

Ingen krise skal gå til spilde

Svend Tøfting

Alle arbejdspladser og medarbejdere bør overveje mulighederne for også efter Coronakrisen fortsat at arbejde mere hjemmefra og anvende webmøder. Det skal spare megen pendlertrafik (CO2) og køretid

Vi skal alle lære af Coronakrisen

Svend Tøfting

Vi skal alle overveje, om det nu er nødvendigt at vi arbejde på samme måde som før krisen. Hvis du kan reducere til pendlertransport kan du bidrage til bedre klima og mobilitet.

Vores infrastruktur bliver ikke anvendt godt nok.

Svend Tøfting

Vi skal til at anvende vores infrastruktur bedre, hvis vi skal nå de 70% CO2-reduktion i 2030.

Tør politikerne mon indføre kørselsafgifter?

Svend Tøfting

Hvis transportsektoren skal bidrage til reduktionen af CO2 skal trafikken i Danmark reduceres. Men vil politikerne tage de nødvendige midler i brug.

Fremtidens Transport er ikke lige om hjørnet

Svend Tøfting

Fremtidens Transport skal formes i en kommende Grøn Mobilitetsplan, der skal anvise hvorledes de ønskede reduktioner af CO2 fra transportsektoren skal nås.

Alle ønsker udvikling, men ikke forandring.

Svend Tøfting

Skal transportområder bidrage til de 70% reduktion af CO2 i 2030 ved skatteomlægning, teknologi eller omstilling?

Kørselsfradraget skal omkalfatres

Svend Tøfting

Hvis transportsektoren skal bidrage til Regeringens ønske om 70% reduktion af CO2 i 2030, vil det være meget nærliggende helt at omlægge den nuværende ordning for kørselsfradrag.

Transportsektoren i Danmark i 2030 - Førerløse busser ja... biler nej

Svend Tøfting

Katalog af nye tiltag vil få trafikken til at stagnere, og førerløse busser vil være en del af fremtidens bybillede.

Vi skal nok have færre biler på vejene

Svend Tøfting

Vi skal til at køre mindre i bil, hvis transportsektoren skal bidrage til en reduceret CO2 frem til 2030.