intelligent transport bloghoved

Columbusæg på transportområdet.

Svend Tøfting

Nye undersøgelser viser at vi på samme tid kan spare trafikuheld, trængsel, CO2 og store vejinvesteringer hvis vi vælger de rigtige værktøjer.

Fokus skal være på fossilbilerne

Svend Tøfting

En workshop om omstilling til bæredygtig mobilitet viste, at der skal tages en bred vifte af virkelmidleri brug. Og her er det vigtigt med en begrænsning i kørsel med fossilbiler.

Elbiler er ikke løsningen - alene

Svend Tøfting

Elbiler kan ikke løse klima målsætningene på transportområdet. Det skal kombineres med andre tiltag.

Udvikling ja - men ikke forandring.

Svend Tøfting

Roadpricing er et af de elementer, der kan være med til at forbedre vores klima og give mindre trængsel. Men der er også delte meninger herom. Her resumerer og kommenterer jeg indlæggende fra min s...

Roadpricing med omtanke…

Svend Tøfting

Det er nu tid til indførelse af roadprising, hvis vi skal nå vore klimamål på transportområdet. Men vi skal gøre det med omtanke.

Ingen krise skal gå til spilde

Svend Tøfting

Alle arbejdspladser og medarbejdere bør overveje mulighederne for også efter Coronakrisen fortsat at arbejde mere hjemmefra og anvende webmøder. Det skal spare megen pendlertrafik (CO2) og køretid

Vi skal alle lære af Coronakrisen

Svend Tøfting

Vi skal alle overveje, om det nu er nødvendigt at vi arbejde på samme måde som før krisen. Hvis du kan reducere til pendlertransport kan du bidrage til bedre klima og mobilitet.

Vores infrastruktur bliver ikke anvendt godt nok.

Svend Tøfting

Vi skal til at anvende vores infrastruktur bedre, hvis vi skal nå de 70% CO2-reduktion i 2030.

Tør politikerne mon indføre kørselsafgifter?

Svend Tøfting

Hvis transportsektoren skal bidrage til reduktionen af CO2 skal trafikken i Danmark reduceres. Men vil politikerne tage de nødvendige midler i brug.

Fremtidens Transport er ikke lige om hjørnet

Svend Tøfting

Fremtidens Transport skal formes i en kommende Grøn Mobilitetsplan, der skal anvise hvorledes de ønskede reduktioner af CO2 fra transportsektoren skal nås.