Fundamental fysik bloghoved

Protonen længe leve!

Christian Bierlich

Protoner lever længe, hvis ikke evigt. Eksperimentet Super-Kamiokande i Japan har netop givet en mindstelevetid på protoner på 5.9 x 10^33 år. Det er afsindigt lang tid. Universet er ungt i sammenl...

En ny partikel?

Christian Bierlich

De sidste par dage har man kunne se artikler rundt om på nettet, om fundet af en ny partikel. Jeg så dem for første gang her til morgen, da en facebookven delte dette opslag fra Scientific American...

Det lille, store overblik

Christian Bierlich

Mit forskningsfelt er computersimulation af sammenstød af atomkerner ved meget høje hastigheder. Formelt hedder det teoretisk partikelfysik, eller nogle gange (med et fint ord) fænomenologi. Jeg v...