Fundamental fysik bloghoved

Tidsforlængelsen, de kosmiske muoner og tvillingeparadokset

Christian Bierlich

En af de mere spøjse direkte konsekvenser, af den specielle relativitetsteori, kaldes tidsforlængelsen. Hvis to inertialsystemer er i bevægelse i forhold til hinanden, vil tiden gå med forskellig h...

Relativitetsteoriens jubilæum: Den øverste fartgrænse

Christian Bierlich

I år er det hundrede år siden Albert Einstein udgav den artikel hvor den generelle relativitetsteori blev beskrevet første gang. Det var kronen på et arbejde der blev startet ti år tidligere, med u...

Ønskes: Uinteressante sammenstød

Christian Bierlich

Nu har eksperimenterne ved LHC (her CMS) set de første kollisioner af protoner. Vi er nu ved at være forbi alle skåltalerne om 'første gang'. Eksperimentalisterne skal i gang med at tage data, og v...

Første beam i LHCs eksperimenter

Christian Bierlich

Lige nu kører der test-beam ind i flere af eksperimenterne ved LHC. Der har lige været en semistabil beam på 7 TeV på i adskillige timer. Hvis man alligevel sidder og keder sig her en søndag aften...

Krølle Bølle-forskning

Christian Bierlich

Det frie forskningsråd uddeler penge til forskning opstået på forskeres eget initiativ. Ét af disse initiativer handler åbenbart om myter på Bornholm, og trolden Krølle Bølle (projektets rigtige t...

Grundlaget for moderne teoretisk fysik

Christian Bierlich

I dag er det den tyske matematiker Emmy Noethers 133 års fødselsdag. Selv døde hun som 53-årig, men hendes arbejde lever videre som et af de vigtigste grundlag for moderne teoretisk fysik. Hun er ...

Fremtidens fysikere

Christian Bierlich

Fremtidens fysikere var på besøg i dag. Gymnasieelever med smag for partikelfysik kom for at lytte, lære og stille spørgsmål i forbindelse med den Internationale Masterclass for partikelfysik. Det ...

Intet resultat er også et resultat

Christian Bierlich

Det gamle mantra om at 'intet resultat er også et resultat' er ganske relevant når man beskæftiger sig med at kontrollere om der eksisterer fysik ud over den Standardmodel vi kender. Langt størsted...

Lær om kvantemekanik fra MIT

Christian Bierlich

En af de mest interessante udviklinger inden for undervisning de sidste par år er, hvis du spørger mig, fremkomsten af online kurser i mange forskellige, interessante emner. Jeg har tidligere selv ...

Houdini-neutroner

Christian Bierlich

Dagens skim af artikler lagt på preprint-arkivet bød på et interessant forslag til hvordan man med et ret simpelt neutron-eksperiment, kan måle om vores univers i virkeligheden er en såkaldt 'bran...