forskningsingeniøren bloghoved

Pseudo-kvantitative resultater

Jakob Rosenkrantz de Lasson

Med jævne mellemrum ser jeg, f.eks. på Facebook, at folk annoncerer spørgeskemaundersøgelser, som de eller folk, de kender, anvender i forbindelse med større projekter i deres studium. Man opfordre...

Udlandsophold til alle studerende: Er gode hensigter nok?

Jakob Rosenkrantz de Lasson

Jeg har af flere omgange haft den fornøjelse at tilbringe en længere periode som bosiddende i udlandet, bl.a. igennem et semesters udveksling i USA og en måneds sommerskole i Frankrig (begge meritg...

Hvad er en stamfunktion til et polynomium? Og løsningen til en andengradsligning? Tjaa...

Jakob Rosenkrantz de Lasson

Jeg spekulerer sommetider over, hvordan det var at uddanne sig til ingeniør - eller mere generelt at tage en naturvidenskabelig uddannelse - før computeren blev allemandseje. På den ene side har me...

Pengene eller drømmekarrieren?

Jakob Rosenkrantz de Lasson

For nogen tid siden diskuterede jeg karrierevalg og -ønsker med en kammerat, og mens han utvetydigt gav udtryk for, at han - på trods af store karriere-ambitioner - godt kunne gå (lidt) på kompromi...

Fysik er ikke for sarte sjæle

Jakob Rosenkrantz de Lasson

Mange har sikkert, såvel i folkeskolen som på gymnasiet og måske endda på universitetet, stiftet bekendtskab med fysik og erfaret, at det ikke er noget nemt fag. I hvert fald ser venner og bekendte...

LaTeX - hvorfor egentlig bruge andet?

Jakob Rosenkrantz de Lasson

Da jeg gik i gymnasiet, skrev jeg alle større opgaver - såvel i naturvidenskabelige som humanistiske fag - i Microsoft Word. Det fungerede glimrende, og jeg var aldrig utilfreds med layouttet af mi...

Bliv berømt for rent faktisk at kunne noget

Jakob Rosenkrantz de Lasson

"In the future, everyone will be world-famous for 15 minutes." Sådan sagde Andy Warhol i 1968, og denne fremtid er vi nu midt i. Som man sikkert er bekendt med, hvis man følger lidt med i medierne,...

Laboratoriet med i S-toget

Jakob Rosenkrantz de Lasson

Jeg er ny blogger på ing.dk, så først lige et par ord om mig: Jeg er kandidatstuderende på DTU og opnåede i 2010 min B.Sc.-grad i fysik og nanoteknologi. Jeg er nu i gang med den tilhørende kandida...