formandsbloggen IDA blog

Flyt grænsehandlen til Femern

Frida Frost

Om blot syv år står faste forbindelse over Femern Bælt klar til at binde Skandinavien bedre sammen med de store markeder i Fastlandseuropa. Det vil i sig selv skabe en enorm vækst, men der er flere...

Færdigt arbejde – nu kan vi begynde!

Frida Frost

Efter næsten to års arbejde, hvor regeringens Produktivitetskommission har endevendt kongeriget for potentialer, som kan øge den danske produktivitet, præsenterer kommissionen mandag 31. marts sin ...

Kvinder Der Styrker

Frida Frost

Hvordan så der ud i et bestyrelseslokale for 50 år siden? Mit bedste bud er, at du forestiller dig et tilrøget lokale med et stort træbord med en masse mænd omkring det. Hvordan ser de danske besty...

Nekrolog: En af de ansete er gået bort

Frida Frost

En markant skikkelse i ingeniørforeningernes brogede bladverden, forhenværende chefredaktør Torkil Morsing, er død 82 år gammel. I 37 år dækkede og fulgte han ingeniørstanden tættere end de fleste...

Danmarks forspildte chance

Frida Frost

Om 37 år, i 2050, skal Danmark være 90 % fri for fossile brændstoffer. Det har både den nuværende regering - og en bred kreds af partier - givet udtryk for. Det er en kæmpe chance for det teknologi...

Kend jeres værd til lønforhandlingen næste gang!

Frida Frost

Lige nu sidder mange af jer, der er medlemmer af IDA, sikkert med næsen begravet i den helt nye lønstatistik 2013. Statistikken giver et meget præcist billede af, hvordan vores løn har udviklet sig...

Bohr, Aspect og de kommende helte

Frida Frost

For præcis 100 år siden tog Niels Bohr skridtet fra lovende forsker til en af samtidens store videnskabsmænd. Han udfordrede alt og alle med sin teori om atomets opbygning. Det var en teori, der me...

Bedre sent end aldrig

Frida Frost

Bedre sent end aldrig! Dette er selvfølgelig en alt for sen kommentar på jeres gode kommentarer. Jeg skal også lære, hvor aktivt og nyttigt bloguniverset er, og at det er et levende værktøj, hvor b...

Gør biler billigere at købe og dyrere at bruge

Frida Frost

Det koster kr. 8.500.000.000 (mia. kr.) eller 29.000 spildte årsværk i kø hvert år, at vi ikke finder en løsning på vores trængsel. Og stress i køen, når man ikke når frem til tiden, sent hentede b...

Kære forligskreds: Sig nu ja til intelligente elmålere

Frida Frost

I disse dage lyder det fra jungletrommer og vandrør, at forligskredsen bag den store energiaftale sidder og skændes over småpenge. Alt efter regnemetode, så koster det mellem godt 20 og 170 mio. kr...