cirkulær økonomi bloghoved stor

Potentialer for cirkulær økonomi ved dialog med brugere

Michael Søgaard Jørgensen

Længere produktlevetider har store potentialer som strategi for cirkulær økonomi. Genanvendelse af produktaffald er godt, men energiforbruget og ressourcetabet er stort, og oparbejdningen er komple...

Fem anbefalinger der kan fremme cirkulær økonomi

Michael Søgaard Jørgensen

Miljøstrategisk Årsrapport 2017 er netop blevet offentliggjort og kan snart downloades fra Miljøstrategisk Årsmødes hjemmeside. Årsrapporten indeholder dels et kapitel om cirkulær økonomi fra et bo...

Er deleøkonomi cirkulær økonomi?

Michael Søgaard Jørgensen

Deleøkonomi har fået øget opmærksomhed som mulig miljøstrategi som følge af den øgede interesse for cirkulær økonomi og deleøkonomis og delefællesskabers potentialer for at øge samfundets ressource...

Hvem skal reparere vores produkter?

Michael Søgaard Jørgensen

En af strategierne til at realisere et mere cirkulært samfund med en højere ressourceeffektivitet er at sikre produkter længere levetid ved at gøre det lettere at få produkter repareret, og ved at ...

Sådan opnår vi et samfund med cirkulær økonomi

Michael Søgaard Jørgensen

Det er ikke mange miljøkoncepter, der de seneste fem år har fået så meget opmærksomhed som cirkulær økonomi. Men selve betegnelsen ”cirkulær økonomi” er også en udfordring, hvis fokus primært blive...