cirkulær økonomi bloghoved stor

Vores to snarlige parlamentsvalg og cirkulær økonomi

Michael Søgaard Jørgensen

Store dele af den danske miljøregulering fremmer ikke de dele af cirkulær økonomi, der har fokus på længere produktlevetid og genbrug. Derfor er de to nært forestående valg - til EU’s Europa-Parla...

Udvikling af ISO-standard for ledelsessystem for cirkulær økonomi

Michael Søgaard Jørgensen

På et møde i Dansk Standard forleden om udviklingen af standarder for bl.a. cirkulær økonomi fortalte Dansk Standard, at der for nylig er nedsat en ISO-arbejdsgruppe, som skal udvikle en standard f...

Indikatorer … hvordan vurderer vi hvordan det går med cirkulær økonomi?

Michael Søgaard Jørgensen

I et foregående blogindlæg med status for cirkulær økonomi i 2018 og nye initiativer i 2019 pegede jeg på vigtigheden af, at vi løbende kan vurdere om de mange nye projekter og initiativer inden fo...

Bliver varige forbrugsgoder snart varige ….. lysner det i horisonten?

Michael Søgaard Jørgensen

Her ved nytårstid er der tradition for både at se frem mod det kommende år – enten med planer eller profetier – og se tilbage på hvordan det forgange år er gået. Hvis vi ser tilbage på 2018 i rela...

Citizen science møder cirkulær økonomi: kan det give mere demokrati?

Michael Søgaard Jørgensen

Som forsker er det spændende, når de forskellige problemstillinger man arbejder med understøtter hinanden. Tidligere i år var jeg til to konferencer om demokrati og samfundsmæssig omstilling, hvilk...

Hvordan udvikler man en lokal reparationsstrategi?

Michael Søgaard Jørgensen

Giver det mening at udvikle en lokal reparationsstrategi? Ja, en sådan strategi kan være en delstrategi i en lokal strategi for cirkulær økonomi, hvis en kommune, lokaludvalg, boligafdeling m.m. ø...

Regeringens strategi for cirkulær økonomi: fine målsætninger, men få initiativer der ændrer den lineære økonomi

Michael Søgaard Jørgensen

Regeringen offentliggjorde for en uge siden sin ”Strategi for cirkulær økonomi” med undertitlen ”Mere værdi og bedre miljø gennem design, forbrug og genanvendelse”. Dette blogindlæg diskuterer str...

Cirkulær økonomi som lokal udviklingsstrategi

Michael Søgaard Jørgensen

En række byer og kommuner markedsfører sig disse år som ”cirkulære byer”. Spændende….. jeg mener, at kommuner kan og bør spille en central rolle i udvikling af en mere cirkulær økonomi og kan have...

Mens vi venter på plastindustriens cirkulære emballageløsninger bliver lanceret i morgen 17. maj 2018.....

Michael Søgaard Jørgensen

I morgen 17. maj 2018 er dagen hvor de dialoggrupper, som brancheorganisationen Plastindustrien har haft nedsat til at udvikle cirkulære økonomi løsninger i forhold til plastemballage, præsenterer ...

Mindre kød og mere grønt som del af cirkulær økonomi strategi for fødevarer

Michael Søgaard Jørgensen

Der er nok at tage fat på i en blog om cirkulær økonomi, fordi hvert produktområde har behov for sin egen dedikerede strategi for cirkulær økonomi, hvor principperne om langsommere ressourcestrømme...