cirkulær økonomi bloghoved stor

Lokale initiativer for reparation og deleøkonomi kan styrke lokal beskæftigelse og lokalsamfund

Michael Søgaard Jørgensen

I disse dage diskuteres en række ideer og oplæg - bl.a. fra Dansk Industri og Ingeniørforeningen - om, hvordan grøn omstilling kan være med til at stimulere dansk beskæftigelse og dansk økonomi, nå...

Øget EU-fokus på bæredygtige produkter og ret til reparation

Michael Søgaard Jørgensen

Lige inden Corona-krisen for alvor tog fart, kom EU’s nye cirkulær økonomi pakke (”Circular Economy Action Plan - For a cleaner and more competitive Europe”). Planen peger på ressourceforbrugets b...

Hvordan går det med forbrugsgoders levetid …… går det fremad?

Michael Søgaard Jørgensen

Sidste år ved samme tid gjorde bloggen også status for, hvordan det går med produkters levetid som del af indsatsen for cirkulær økonomi med spørgsmålet ”Bliver varige forbrugsgoder snart varige …....

Tid til producentansvar: Kildesortering af plastaffald halter i en del virksomheder

Michael Søgaard Jørgensen

Der er sagt og skrevet meget om plast, plastaffald og plastemballage i Danmark i 2019 – og med god grund. Ifølge en rapport udarbejdet af Rambøll for Miljøstyrelsen i 2019 blev der i Danmark i 201...

Ris og ros fra OECD til Danmarks indsats for cirkulær økonomi: behov for en stærkere forebyggende indsats

Michael Søgaard Jørgensen

OECD’s 2019-rapport med en evaluering af Danmarks miljøpræstation siden 2007 blev 14. november præsenteret i København - bl.a. med en paneldiskussion om grøn om stilling, cirkulær økonomi og klima...

Anprisninger som "komposterbar" og "bionedbrydelig" er ikke nødvendigvis det miljømæssigt bedste

Michael Søgaard Jørgensen

I disse år lancerer en række virksomheder produkter af bioplast. Produkter af bioplast lanceres som et alternativ til det, man kan kalde ”konventionel” eller ”traditionel” plast, som er fremstille...

Cirkulær økonomi som del af nationers og virksomheders klimastrategi

Michael Søgaard Jørgensen

I de kommende måneder skal arbejdet med at udvikle en dansk national handlingsplan for en 70% reduktion af de danske drivhusgasudledninger frem mod 2030 igangsættes. I det politiske forståelsespapi...

Cirkulær økonomi er med i aftalen om den nye regering

Michael Søgaard Jørgensen

Cirkulær økonomi er direkte nævnt én gang i papiret ”Politisk forståelse mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten: Retfærdig retning for Danmark”. Papiret peger således på ”fr...

Vores to snarlige parlamentsvalg og cirkulær økonomi

Michael Søgaard Jørgensen

Store dele af den danske miljøregulering fremmer ikke de dele af cirkulær økonomi, der har fokus på længere produktlevetid og genbrug. Derfor er de to nært forestående valg - til EU’s Europa-Parla...

Udvikling af ISO-standard for ledelsessystem for cirkulær økonomi

Michael Søgaard Jørgensen

På et møde i Dansk Standard forleden om udviklingen af standarder for bl.a. cirkulær økonomi fortalte Dansk Standard, at der for nylig er nedsat en ISO-arbejdsgruppe, som skal udvikle en standard f...