cirkulær økonomi bloghoved stor

Potentialet ved længere reklamationsperiode: Mange defekter indtræffer, når elektronik er 2-5 år gammelt

Michael Søgaard Jørgensen

Strategier for at sikre længere holdbarhed eller levetid for forbrugerprodukter - ikke mindst for elektriske og elektroniske produkter (herefter ”elektronik”) - diskuteres meget disse år i Danmark...

Produktlevetid i udkastet til handlingsplan for cirkulær økonomi

Michael Søgaard Jørgensen

I starten af december 2020 kom den længeventede ”Handlingsplan for cirkulær økonomi – National plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032” i høring med høringsfristen 9. februar 2021. ...

Klima og cirkulær økonomi: produktlevetid vigtigere end energieffektivitet

Michael Søgaard Jørgensen

Produktlevetid er en af de problemstillinger, der fortjener mere fokus i strategier for klima og cirkulær økonomi. Når produktlevetid diskuteres, hævdes det nogen gange, at det kan være et klima-d...

En affaldsaftale med mere fokus på affaldshåndtering end affaldsforebyggelse

Michael Søgaard Jørgensen

Knapt var der 16. juni 2020 indgået en aftale om affaldssektoren ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” før diskussionerne om aftalens indhold og implementering (heldigvis) forts...

Forslag om cirkulær økonomi i planer for ”grøn genstart”

Michael Søgaard Jørgensen

En række danske organisationer og tænketanke har udarbejdet planer for såkaldt ”grøn genstart” af samfundet – dvs. miljøtiltag som skal sætte gang i dansk økonomi under/efter Covid19-krisen og samt...

Lokale initiativer for reparation og deleøkonomi kan styrke lokal beskæftigelse og lokalsamfund

Michael Søgaard Jørgensen

I disse dage diskuteres en række ideer og oplæg - bl.a. fra Dansk Industri og Ingeniørforeningen - om, hvordan grøn omstilling kan være med til at stimulere dansk beskæftigelse og dansk økonomi, nå...

Øget EU-fokus på bæredygtige produkter og ret til reparation

Michael Søgaard Jørgensen

Lige inden Corona-krisen for alvor tog fart, kom EU’s nye cirkulær økonomi pakke (”Circular Economy Action Plan - For a cleaner and more competitive Europe”). Planen peger på ressourceforbrugets b...

Hvordan går det med forbrugsgoders levetid …… går det fremad?

Michael Søgaard Jørgensen

Sidste år ved samme tid gjorde bloggen også status for, hvordan det går med produkters levetid som del af indsatsen for cirkulær økonomi med spørgsmålet ”Bliver varige forbrugsgoder snart varige …....

Tid til producentansvar: Kildesortering af plastaffald halter i en del virksomheder

Michael Søgaard Jørgensen

Der er sagt og skrevet meget om plast, plastaffald og plastemballage i Danmark i 2019 – og med god grund. Ifølge en rapport udarbejdet af Rambøll for Miljøstyrelsen i 2019 blev der i Danmark i 201...

Ris og ros fra OECD til Danmarks indsats for cirkulær økonomi: behov for en stærkere forebyggende indsats

Michael Søgaard Jørgensen

OECD’s 2019-rapport med en evaluering af Danmarks miljøpræstation siden 2007 blev 14. november præsenteret i København - bl.a. med en paneldiskussion om grøn om stilling, cirkulær økonomi og klima...