cirkulær økonomi bloghoved stor

Kampen om forbrugerelektronikkens produktlevetid i 2021

Michael Søgaard Jørgensen

Forbrugerelektronikkens levetid har lige som de foregående år været en del i fokus i 2021 i Danmark. Dette lange blogindlæg giver en grundig status og analyse af 2021 og muligheder og barrierer i k...

Går det den gale vej med skoene? Mange ødelagte sko repareres ikke

Michael Søgaard Jørgensen

Der er for tiden meget fokus på genanvendelse af tøj og andre former for tekstiler. Med alle de udfordringer som denne genanvendelse tydeligvis indebærer, er der god grund til ikke kun at fokusere ...

En samfundsvidenskabelig teori om den lineære økonomi: Accelerationssamfundet og dets dynamikker

Michael Søgaard Jørgensen

I det første indlæg på denne blog i november 2017 skrev jeg om behovet for at forstå den lineære økonomi og behovet for et andet begreb for et bæredygtigt samfund end cirkulær økonomi, fordi begreb...

Vil den danske handlingsplan for cirkulær økonomi virke forebyggende?

Michael Søgaard Jørgensen

I starten af juli blev den danske handlingsplan for cirkulær økonomi – med undertitlen ”National plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032” - offentliggjort. Et udkast til handlingspl...

Potentialet ved længere reklamationsperiode: Mange defekter indtræffer, når elektronik er 2-5 år gammelt

Michael Søgaard Jørgensen

Strategier for at sikre længere holdbarhed eller levetid for forbrugerprodukter - ikke mindst for elektriske og elektroniske produkter (herefter ”elektronik”) - diskuteres meget disse år i Danmark...

Produktlevetid i udkastet til handlingsplan for cirkulær økonomi

Michael Søgaard Jørgensen

I starten af december 2020 kom den længeventede ”Handlingsplan for cirkulær økonomi – National plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032” i høring med høringsfristen 9. februar 2021. ...

Klima og cirkulær økonomi: produktlevetid vigtigere end energieffektivitet

Michael Søgaard Jørgensen

Produktlevetid er en af de problemstillinger, der fortjener mere fokus i strategier for klima og cirkulær økonomi. Når produktlevetid diskuteres, hævdes det nogen gange, at det kan være et klima-d...

En affaldsaftale med mere fokus på affaldshåndtering end affaldsforebyggelse

Michael Søgaard Jørgensen

Knapt var der 16. juni 2020 indgået en aftale om affaldssektoren ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” før diskussionerne om aftalens indhold og implementering (heldigvis) forts...

Forslag om cirkulær økonomi i planer for ”grøn genstart”

Michael Søgaard Jørgensen

En række danske organisationer og tænketanke har udarbejdet planer for såkaldt ”grøn genstart” af samfundet – dvs. miljøtiltag som skal sætte gang i dansk økonomi under/efter Covid19-krisen og samt...

Lokale initiativer for reparation og deleøkonomi kan styrke lokal beskæftigelse og lokalsamfund

Michael Søgaard Jørgensen

I disse dage diskuteres en række ideer og oplæg - bl.a. fra Dansk Industri og Ingeniørforeningen - om, hvordan grøn omstilling kan være med til at stimulere dansk beskæftigelse og dansk økonomi, nå...