byggebloggen

'Tyske' bunkere fjernes

Christian Munch-Petersen

Kystdirektoratet gik i går i gang med at fjerne ca. 120 bunkere ved Vestkysten. Bunkerne er angiveligt blevet så nedbrudte, at de er til fare for de badende, og de ser heller ikke godt ud mere - om...

Vent med at beskytte træværket!

Christian Munch-Petersen

Hvis en eller anden husejer lige nu sidder og ærgrer sig over at træværket endnu ikke har fået en gang træbeskyttelse, så er der faktisk ingen grund til fortvivlelse. September har ofte perfekte fo...

Unge er ikke gør-det-selv folk

Christian Munch-Petersen

En undersøgelse viser, at unge mennesker ikke selv udfører vedligehold på boligen skriver Bolius. I stedet får de hjælp fra familie og venner. De unge fortæller, at det er uoverskueligt og kedeligt...

En sommeride: Byg en betonkano!

Christian Munch-Petersen

Det er selvfølgelig fuldt muligt, at bygge en kano af beton. På amerikanske universiteter er det en tilbagevendende konkurrencedisciplin, hvor de studerende trænes i materialeteknologi, håndværk og...

30 års garanti på tagplader

Christian Munch-Petersen

Producenten af den naturskifer som er lagt på 15.500 kvadratmeter tag på 12 boligblokke i Brønshøj yder 30 års garanti på sit produkt. At skifer kan holde, kan man se mange steder på gamle huse, h...

Gamle huse skal energirenoveres

Christian Munch-Petersen

Dansk Byggeri prøver nu igen at få politikerne til at lytte og lave ordninger så eksisterende bygninger kan blive energirenoveret. Dansk Byggeris interesse er selvfølgelig den store mængde arbejde...

Korrosion på vandrør - brug rustfrit stål

Christian Munch-Petersen

Byggebloggen har tidligere lovet at tage nogle vigtige emner op fra Byggeskadefondens - bog: Guide til Kvalitet i bolig byggeriet, som bygger på 25 års erfaringer. På side 52 i guiden kan man se, a...

Naboens træ skygger - hvad gør man så?

Christian Munch-Petersen

Det kan være ret så irriterende, hvis naboens træer skygger i ens egen have. Men som Bolius skriver i det foranstående link, kan man stort intet gøre - man har i hvert fald ikke krav på ret meget. ...

Brostillads kollapset i Norge

Christian Munch-Petersen

Angiveligt er flere mennesker blevet dræbt, da der skete et stilladskollaps i Norge. En stor bro var under støbning henover en trafikeret vej, da stilladset kollapsede. Det betød, at frisk - ikke-h...

Kan du bygge en tunnel - ellers se her!

Christian Munch-Petersen

Tunneler bliver stadigt mere almindelige og stadigt større. På denne lille film - som er fundet på Pihl& Søns hjemmeside kan man se, hvordan en del af Citybanan i Stocholm konstrueres. Animatione...