Ensartede regler for kommunernes håndtering af byggeaffald anbefales

Erik Krogh Lauritzen

Regeringens advisory board for cirkulær økonomi arbejder på anbefalinger til regeringen. Sidste uge fik vi indblik i udvalgets tanker og planer om påtænkte forslag. I kronik i Politiken d. 23 marts...

Bæredygtigt byggeri og cirkulær økonomi - Markedet for genbrugte/genanvendte byggevarer skal fungere!

Erik Krogh Lauritzen

I løbet af februar har byggeriets fagpresse været præget af debat om cirkulær økonomi og genbrug/genanvendelse af byggematerialer. På den ene side er der generel enighed om, at man skal forebygge o...

Vejle frem for Herning – regeringen viser vejen til cirkulær økonomi i byggesektoren

Erik Krogh Lauritzen

Regeringen skal have ros for valget af den cirkulære model med hensyn til placering af den nye politiskole i eksisterende bygninger i Vejle frem for nybyggeri i Herning. Dermed demonstrerer regerin...

Bæredygtig og cirkulær nytårshilsen

Erik Krogh Lauritzen

Bæredygtighed og cirkulær økonomi i byggesektoren fik medvind i 2016 med en række vigtige tiltag. På den institutionelle front skal fremhæves oprettelse af Videncenter for Håndtering og Genanvendel...

Cirkulær Forretning kaster lys over ressourcerne

Erik Krogh Lauritzen

Miljøstyrelsens støtter Danske Maskinstationer & Entreprenører, DM&E, og Foreningen af Fabrikanter og Importører af Elektriske Belysningsarmaturer, FABA, med i alt 2,2 mio. kr. til udvikling af cir...

Building Green 2016 - Genanvendelse af beton

Erik Krogh Lauritzen

I betragtning af, at dansk forskning inden for genanvendelse af bygge- og anlægsmaterialer har været nødlidende i mange år, er glædeligt at se en særdeles positiv og udmelding fra DTU i Dagens Bygg...

Hvor mange vil betale for miljø?

Erik Krogh Lauritzen

På Dansk Betondag i Kolding d. 22. september 2016 blev et rigtig godt indlæg, Fremtidens grønne cementer i DK og EU, afsluttet med spørgsmålet: Hvor mange i salen ville betale for miljø?. Der røg e...

National råstofplan med sigt på genanvendelse

Erik Krogh Lauritzen

Den cirkulære økonomi og bæredygtige genanvendelse af bygge- og anlægsaffald – nedrivningsprodukter – er betinget af mulighederne for afsætning af produkterne som efterspurgte ressourcer. Afsætning...

Velkommen til det nye Videnscenter for håndtering og genanvendelse af byggeaffald (VHGB)

Erik Krogh Lauritzen

I dag går det nye videnscenter om byggeaffald i luften med en midsommerkonference om udfordringer i byggeaffaldet. Over 100 personer deltager. VHGB vil støtte bygherrer, rådgivere, entreprenører og...

Producenter bør interessere sig for genanvendelse af deres produkter

Erik Krogh Lauritzen

Byggevarers genanvendelighed øger værdien af produktet. Produkternes bæredygtighed og producentansvaret handler ikke alene om design for adskillelse af produkterne men også om at udnytte muligheder...