3D-print uden filter bloghoved

Hvad har 2017 budt på for 3D-print? Part 1

Jesper Damvig

I de foregående år har der været stor fokus på selve 3D-printerne og deres evne til at printe gode emner. Men i 2017 kom der for alvor fokus på alt det rundt om selve printeren – herunder automatis...

Hvordan ser fremtiden ud for 3D print?

Jesper Damvig

De første steps for udviklingen af 3D-print er, at flere virksomheder får øjnene op for teknologierne. Og dernæst at virksomhederne i højere grad selv tager skridtet og begynder at 3D-printe som le...

Kan man virkelig 3D-printe huse?

Jesper Damvig

Siden jeg startede mit arbejde med den spæde 3D-print-teknologi i 1990’erne, er jeg især blevet stillet ét spørgsmål. Et spørgsmål, som på mange måder definerer, hvad jeg har viet den største del a...

Lad os få nuancerne med i debatten om 3D-print

Jesper Damvig

3D-print går en lysende fremtid i møde. Men teknologien nyder ikke godt af, at der hele tiden bliver råbt 'ulven kommer'. Debatten er simpelthen for unuanceret.