intelligent transport bloghoved

Vores infrastruktur bliver ikke anvendt godt nok.

Alle taler i disse klimatider om, at vi skal genbruge og vedligeholde. Og vi skal hele tiden forsøge at anvende vore investeringer bedst mulig.

Jeg må desværre konstatere, at det ikke gælder, når vi taler om transportsektoren.

Vi har i Danmark investeret op mod 1000 mia. i infrastrukturen hvoraf de fleste er gået til vejene. Og hertil kommer, at der er investeret over 500 mia. i biler.

Enhver god købmand vil forsøge at optimere anvendelse af sin investering.

Har vi så optimeret vore investering i infrastruktur? Det har vi desværre ikke.

Hvis vi først ser på bilparken, ja så har vi en bilpark hvor bilerne gennemsnitlig kører ca. 5% af tiden. Og når vi så endelig kører i dem, ja så er der som oftest 2-3 tomme sæder.

Og når de ikke kører, så holder mange af dem på gaderne i byerne. De optager hver ca. 25 m2 god byareal, som kunne anvendes til noget mere spændende og byudviklende.

Løsningen er her bl.a. delebiler - vel at mærke el-delebiler. Det vil være oplagt at vedtage gode rammer for dem. Vi ser allerede nu mange el-taxa i København.

Og der skal satsen meget på elbiler. Men de kan ikke alene klare den ønskede reduktion. Der skal også andre midler i anvendelse.

Det kan være at favorisere biler med 3-4 personer. Der er i dag kun godt 1 person i hver pendlerbil mod 2 personer i 1980’erne. Kørselsfradrag skal måske kun gives, hvis der er 3-4 pendlere i bilerne. Det kan klares med en app.

Der er også mange tomme sæder i tog og busser udenfor myldretiderne. Udfordringen for den kollektive trafik er, at dens kapacitet bestemmes af behovet i spidstimerne morgen og aften.

Vi kan anvende den kollektive trafikstruktur bedre ved at flytte passagerer fra spidstimerne. Det kunne være differentierede billetpriser, og at pensionister ikke får rabat når de anvender den kollektive trafik i spidstimerne. Det har tidligere været sådan i København, men det er afskaffet.

Og ser vi på vejene, så har vi et vejnet, hvor der er store kapacitetsreserver udenfor myldretiderne, hvor der til gengæld mange steder er stor trængsel på de større veje.

Så er vi tilbage ved pendlerne, der skal til at rykke sammen i færre biler.

Vi skal vedligeholde vore veje, så de har en god stand. Men vi skal også udbygge, men med omtanke.

Det er jo klart, at der skal foretages anlægsinvesteringer i de kommende år for at vi kan bevare vores mobilitet. Men nyanlæg af veje og udvidelse af eksisterende vil ikke blot give et stort CO2-aftryk, men også alt andet lige betyde flere biler på vejene og hermed endnu mere CO2. Og det er den udvikling vi har set de seneste årtier.

Den mest effektive aktivitet - hvis vi ser på CO2 aftrykket – er uden tvivl at optimere anvendelse af den infrastruktur vi har i dag. Og med infrastruktur tænker jeg ikke blot på veje og jernbaner men også på vores brug af biler, busser, parkeringspladser m.v.

Vi skal også søge at reducere behovet for anlægsinvesteringer. Og det kan kun gøres ved at reducerer belastningen på vore veje. Vi skal køre mindre. Det betyder ikke at vi skal reducere vores mobilitet. For den kan opretholdes med ved omlægning af den måde vi transporterer os på.

Vi skal ændre adfærd, og det er alle vist enige om på tværs af partier og fagfolk.

Vi skal reducere transportbehovet i spidstimerne. Og det er her pendlerne vi skal have fat i. Der bør her som sagt bl.a. ses nøjere på rammerne for kørselsfradrag.

Men vi kan også generelt set reducere biltrafikken ved af hæve priserne på benzin og diesel. Den helt nye rapport fra Deloitte og Kraka (se https://www.sgnation.dk/) anbefaler da også at afgifterne hæves med ca. 2 kr. pr liter.

Alle taler om el-biler som den helt åbenbare løsning på vore ønsker om at reducere CO2 udledningen med de 70% i 2030.

Jeg har stor respekt for det politiske ønske om at forbyde nye fossilbiler fra 2030. Og det er selvfølgelig et håndtag der skal bruges. Men el-biler vil ikke have den store effekt i 2030 – langt størstedelen af vore biler vil i en årrække efter 2030 fortsat være fossilbiler.

El-bilerne vil først have en større effekt på CO2 udledningen op i 2030’erne. Men de mange el-biler fylder også på vejene, og vil ikke løse vore trængselsproblemer snarere tværtimod. Vi bliver måske motiveret til at bruge el-bilerne til vore kortere ture i stedet for cykel og gang. Så vi risikerer en yderligere belastning af vore byveje.

Det vil være langt mere effektivt - og med langt større effekt her og nu mht CO2 udledningen – at begynde at forbedre den måde vi anvender vores infrastruktur i dag.

Og jeg ved da udmærket det er politisk upopulært at stille krav til den måde vi transporterer os på. Men der er ingen vej udenom.

Vi skal alle til at ændre adfærd, og det skal bl.a. ske ved at det bliver dyrere at køre i vore biler.

Svend Tøfting er trafikekspert hos IDA, har været formand for interesseorganisationen ITS Danmark og været ansat i Region Nordjylland. Han har endvidere i 30 år været ansvarshavende redaktør af fagbladet Trafik&Veje og var medlem af SIRI-kommissionens transportgruppe. Valgt til ITS World Congress Hall of Fame - Lifetime Achievement Award for Europe - 2019
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Den samme sang, man har hørt så tit. Vi skal køre mere med bussen, køre sammen, og have delebiler. Og lige om lidt er der selvkørende biler (ifølge Musk) og så bliver alt godt. I mellemtiden skal vi hæve prisen for mobilitet, så det kun er de allerrigeste der har råd til at være mobile.

Alt busser, delebiler osv er muligt., men folk fravælger det. Det er virkeligheden.

Helt enig i at infrastrukturen skal udnyttes bedre. Hvad med nogle anderledes tilgang: A Flytte arbejdstiden for den 1mill offentligt ansatte så de ikke skal møde kl. 8 alle sammen. B Forbyd biler med 1 person på særlige strækninger i myldretiden (nemt at håndhæve) C Hæv grænsen for hvem der lå køre bil - det er faktum at de 10% dårligste / mest uinteresserede bilister er til uforholdsmæssig stor ulempe. D ?

Jeg synes ikke forslagene nødvendigvis er gode og med sikkerhed ikke uden ulemper. Men i det mindste ikke busser og delebiler for 117. gang

 • 3
 • 10

Det, der definerer rationel tænkning, planlægning, er den formålsmæssighed, som den effektive organisering af midlerne arrangeres efter. Rationel trafikplanlægning handler om at få flest mennesker fra det sted, hvor de er, til der, hvor de vil hen så hurtigt som muligt med anvendelsen af færrest mulige ressourcer.

Men det er ikke den form for rationalitet, der dikterer organiseringen af transportsektoren her i DK.

Bilisterne, og de udgør det demokratiske flertal her i det lille nordeuropæiske monarki, har lige som insekterne deres skelet uden på, dvs. deres identitet holdes oppe af den hårde skal, som de anbringer sig i, når de bevæger sig uden for deres hus, en anden hård skal.

Uden deres ydre skellet, skiftevis bilen og deres hus, så falder de sammen som en klat udefinerbart amorft organisk udsplat. Deres selvbeskrivelse og hele identitet afhænger således af noget, der slet ikke har med rationel trafikplanlægning at gøre.

 • 4
 • 12

C Hæv grænsen for hvem der lå køre bil - det er faktum at de 10% dårligste / mest uinteresserede bilister er til uforholdsmæssig stor ulempe.

Skal det så ikke bare gælde alle svage, der er til stor ulempe? De langsomme ældre med rollatorer, skolebørn med indlæringsvanskeligheder, demente på plejehjemmene, udviklingshæmmede, hjemløse, alkoholikere...

Du ønsker de stærkes ret og magt på bekostning af de svagere. Er det ikke det, der hedder fascistioidt? De svage kan ikke engang tage bussen, for busser er ikke en løsning, mener du.

I øvrigt - når de 10 procent dårligste bilister er udelukket, er der nye 10 procent bilister, der er de dårliste. Dem udelukker vi lige også, så der tilsidst kun er en overmenneskeligt god bilist tilbage ved navn Thomas, som ikke skal begrænses af svage mennesker.

 • 10
 • 8

A Flytte arbejdstiden for den 1mill offentligt ansatte så de ikke skal møde kl. 8 alle sammen.

Det gør de heller ikke alle sammen. Men det er rigtigt, at det kan give mening at sprede arbejdetiden mere ud over døgnet. Det vil dog kræve, at skoler og børnehaver også har mere fleksible åbningstider, så en forælder f.eks. kan aflevere sine børn i skole kl. 14 og hente dem kl. 23, og at to forældre kan arrangere med deres arbejdspladser, at de her nogenlunde ens arbejdstider. Det er ikke umuligt, men det kræver en væsentlig omstilling, og det bliver ikke helt omkostningsfrit.

 • 7
 • 1

Det gør de heller ikke alle sammen. Men det er rigtigt, at det kan give mening at sprede arbejdetiden mere ud over døgnet. Det vil dog kræve, at skoler og børnehaver også har mere fleksible åbningstider, så en forælder f.eks. kan aflevere sine børn i skole kl. 14 og hente dem kl. 23, og at to forældre kan arrangere med deres arbejdspladser, at de her nogenlunde ens arbejdstider. Det er ikke umuligt, men det kræver en væsentlig omstilling, og det bliver ikke helt omkostningsfrit.

Det er jeg helt opmærksom på. Som skrevet ikke uden ulemper. Skal infrastrukturen udnyttes er der næppe vej uden om mere fleksibilitet.

At man ligefrem behøver skubbe skoledagen til kl 14 mener jeg nu ikke. Hvor jeg pendler kan jeg slippe for næsten alt trafik ved at møde 15-20min tidligere eller senere. Til gavn for mig og for alle dem, der skal være på arbejde kl 8 (evt pga børn).

 • 2
 • 2

Du skal da søge hjælp til den krænkelsesparathed du døjer med. Det kan ikke være rart

Er det noget, du ved noget om - eller bare en duuum påstand?

Du vil forvise 10 procent af bilisterne fra vejene, fordi de er til ulempe for dig. Min grundholdning er, at vi alle skal være her, og så må de stærke ind i mellem vise hensyn til de svagere, der måske ikke er begunstigede med så fantastiske egenskaber, som andre (tror de) har.

Når man første gang oplever, hvordan mennesker, der sikkert selv definerer sig som pæne, kan skubbe et multihandicappet barn væk, fordi det går lidt langsomt efter de pæne menneskers mening, bliver man ret opmærksom på, hvordan masser af mennesker mener, at svagere medborgere ikke må være til besvær. Hvis en ældre person kun kører 75 km/h på landevejen, skal vedkommende straks fratages førerretten, da pæne mennekser ellers risikerer at komme flere minutter senere frem - og så videre. Sådanne ubehagelige og usle synspunkter vil jeg råbe op om, hver gang jeg møder dem.

Kald det bare krænkelsesparat - det er jo bare din sølle undskyldning for at føle sig som übermensch.

 • 5
 • 7

Re " .. Kørselsfradrag skal måske kun gives, hvis der er 3-4 pendlere i bilerne. Det kan klares med en app... "

Old News .... det har politikeren vidst siden 1998 - hvor flere samkørsels projekter debatterede det med ministeren .... og medarbejdere i Finansministeriet ...

https://ing.dk/artikel/database-skal-skaff...

Det nye er at vil skal dobbelt fokusere - Plug -in Hybrid - som 5008 med plads til 7 - eller 3008 med plads til 5 personer .....++++ ..... - de kan køre op til 50 km på ren el - Den type skal vi have flere af.

Og så skal vi have afgiften hurtigere op på B-F benzin og diesel biler.

 • 3
 • 5

F.eks. efter hp/kg. Desværre kan "indtægtsregulering" ikke klare det alene - det løb er kørt XD

Men, vi kommer nok ikke uden om let- og jernbaner; samt forhøjet el-afgift på IT-værker!

Indtægtsreguleringen, kunne måske være en nye topskat (til 600k segmentet i offentlige stillinger), men se nedenfor hvorfor ikke;)

 • 2
 • 7

Her tænker jeg især på folk der kører med hovedet under armen, ikke holder til højre...

Hvis man overtræder færdselsloven, så skal politiet tage affære. Er overtrædelsen slem nok får man klip i kørekortet eller mister førerretten. Ved gentagne klip kan man også miste førerretten. Så det, du foreslår, kan måske klares med mere politi på gaderne og flere fotovogne. Men jeg gætter på, at du er imod den slags...

 • 4
 • 5

Jeg udviklede for nogle år siden en kabinemotorcykel, som let kunne ændres til en alm. motorcykel, når vejret var til det. Jeg havde fået kontakt til en fabrikant, som var interesseret. Vi vil købe en el- motorcykel, og bygge den om, men da vi så, at en ny el-motorcykel kostede ca. 100.000 kr. opgav vi det. Så kan man lige så godt købe en bil. Vores søn kører dagligt fra Odense til Sønderborg, og vores svigersøn fra Nyk.F til Kbhvn. Der kunne sparres en masse brændstof der, hvis de kørte på et mindre køretøj.

 • 1
 • 0

Det nye er at vil skal dobbelt fokusere - Plug -in Hybrid - som 5008 med plads til 7 - eller 3008 med plads til 5 personer .....++++ ..... - de kan køre op til 50 km på ren el - Den type skal vi have flere af.

Alle faktorer tæller. F.eks. kan vi starte med at fylde de eksisterende biler op.

Pluginhybrid-bilen kan med passende batteri køre hovedparten af sine kilometer på på Strøm, især hvis EL-rækkeviden passer med at pendle til arbejde.

Det er den daglige kørsel på EL der flytter forbruget, ikke enkelte langture på benzin.

I mit tilfælde er det ca. 40 % på strøm og det ville være langt højere hvis jeg tog bilen på arbejde hver dag.

Tilmed kræver Pluginhybrid-bilen ikke ny infrastruktur (ladestandere), men kan lades/tankes til ca. 8,50 Kr/"liter" i en alm. stikkontakt natten over.

Og så skal vi have afgiften hurtigere op på B-F benzin og diesel biler.

Samt lavere afgifter på det "brændstof" (EL) man ønsker at fremme.

 • 2
 • 0

Hvis man overtræder færdselsloven, så skal politiet tage affære. Er overtrædelsen slem nok får man klip i kørekortet eller mister førerretten. Ved gentagne klip kan man også miste førerretten. Så det, du foreslår, kan måske klares med mere politi på gaderne og flere fotovogne. Men jeg gætter på, at du er imod den slags...

Det vil være fremragende med Politi på vejen. Her ser vi dem ikke. Også glad for du nu læser hvad jeg skriver, selvom jeg vil sætte pris på om du ville holde dig til emnet og lade være at skyde mig alle mulige holdningerne i skoene. Du peger helt væk fra skiven.

 • 4
 • 1

Også glad for du nu læser hvad jeg skriver,

Det har jeg da gjort hele tiden. Og det, du skrev, var at andre, svagere trafikanter ikke måtte være til ulempe for dig, og det er og bliver fascistoidt. Så gad vide, om du egentlig selv ved, hvad du skriver. Hjælp dog de svage i stedet for at udskamme dem.

Citat: Faktum at de 10% dårligste / mest uinteresserede bilister er til uforholdsmæssig stor ulempe.

Men du mener jo også, at en million offentligt ansatte alle sammen møder kl. 8 - hvilket er et i den grad lige så faktuelt forkert udsagn.

Jeg har aldrig været offentligt ansat, men jeg kender mange mennesker i sundhedssektoren. De møder på skiftende tidspunkter fra kl 8 morgen til kl 8 aften eller senere på nattevagt eller døgnvagt. Og alle, jeg kender i ministerier og regioner, møder mellem 8.30 og 9 som udgangspunkt - ud over at de alle har aftale om flekstid...

Du ved tilsyneladende intet om det, du udtaler dig om.

 • 2
 • 7

Flytte arbejdstiden for den 1mill offentligt ansatte så de ikke skal møde kl. 8 alle sammen.

Her er hvad DJØF skriver om arbejdstid i den offentlige sektor:

"Overenskomsterne og merarbejdsreglerne indeholder ikke retningslinjer for, hvordan din daglige arbejdstid skal tilrettelægges. Det er dog en forudsætning i overenskomsterne, at arbejdstiden for administrative medarbejdere ligger inden for normal kontortid, dvs. i tidsrummet fra ca. kl. 8-9 om morgenen og frem til ca. kl. 16-17 om eftermiddagen".

Men du mener fortsat, at 1 mio. ansatte møder kl 8?

 • 2
 • 4

25 m2 ?

Citat: "De optager hver ca. 25 m2 god byareal". Øh. Hvis en bil måler 5x2 m, bliver det 10 m2.

 • 2
 • 4

Det vil dog kræve, at skoler og børnehaver også har mere fleksible åbningstider, så en forælder f.eks. kan aflevere sine børn i skole kl. 14 og hente dem kl. 23, og at to forældre kan arrangere med deres arbejdspladser, at de her nogenlunde ens arbejdstider.

For en daginstitution er det en fordel hvis børnenes gang i institution er nogenlunde koncentreret for at få mest muligt ud af de voksne på stedet. Hvis der kun er f.eks. 2 børn i de yderste timer, har man bundet en resurse op som flere kunne få glæde af på et andet tidspunkt på dagen.

Tænker nu ikke at 1 times fleks er et kæmpe problem. Og det behøvede det nok heller ikke være på skolerne hvis man ellers kunne lade finde ud af at tænke knap så firkantet omkring måden man lærer på.

Vil i øvrigt pointere at fordi folk har mulighed for at benytte sig af flekstid, er det ikke sikkert de gør det. Der ligger rigtig meget kulturelt i at møde til et bestemt tidspunkt.

 • 6
 • 0

Øh. Hvis en bil måler 5x2 m, bliver det 10 m2.

Kun hvis du kan flyve den ind med et luftfartøj. Ellers skal der også et tilkørselsareal til, plus noget plads til at komme ind og ud af dørene. Og måske en indkørsel. Parkering i vejsiden optager måske mindre plads. Jeg opfattede det som en form for gennemsnit.

 • 6
 • 0

Som cyklist er man nødt til at holde helst en meters afstand til en parkeret bil. Det er nok det man frygter mest at en dør bliver åbnet uden at man kan nå at reagere på det.

 • 5
 • 0

F.eks. efter hp/kg.

Her er en gammel historie fra Sovjetunionen.

En symaskinefabrik fik en kvota for produktion, målet i tons symaskiner. Fabrikken indsatte en skive bly i bunden af maskinerne. Angiveligt for at stabilisere dem, men reelt så de kunne opfylde kvota.

Du kan nok regne ud, hvor jeg vil hen med den historie.

 • 4
 • 1

Dette kunne løses med lavere afgifter på meget små biler og kabinescootere. Både registreringsafgift og parkeringsafgift -- det sidste f.eks. ved at lave små P-pladser, der er forbeholdt små køretøjer, og som koster mindre.

Yeps hvis f.eks jeg ikke havde min el-cykel ville en twizzy eller andet kunne opfylde 99% af mine transport behov. Resten ville jeg leje mig til. Og opgradere man cykelstierne der føre ind og ud af storbyer til superkomfortable 2 sporede cykelstier så kan man køre stærkere på speed pedelcs eller kabine cykler i ydersporet. Plus helt almindelige cyklister og 25Km/t e-cykler ville blive insspireret til at køre meget mere på grund af komforten. Når man køre igennem Rødovre kan man jo godt blive i tvivl om man er drejet forkert til et u-land. Latterligt..vi skriver 2020 og vores cykel teknologi er stadigvæk på Gøg og Gokke stadiet.

 • 3
 • 0

En bil fylder ganske vist kun ca 10 m2. Men når den skal parkere skal der være manøvreplads. Og det er ca 15 m2. Se fx retningslinjer for parkering fra Aarkus kommune. https://www.aarhus.dk/media/11207/retnings...

Citat;"Og når de ikke kører, så holder mange af dem på gaderne i byerne. De optager hver ca. 25 m2 god byareal, som kunne anvendes til noget mere spændende og byudviklende."

Så når der holder en bil i byen er det optagne areal ikke godt mere? Man kan vist nævne andre ting som gør "god" byareal til dårlig ditto.

 • 0
 • 4

med selvkørende biler kunne de sættes til at køre i ring,mens man er i teatret - så fylder de ikke noget. Bilerne fylder både når de holder, når de bakses ind på en P-plads, når der skal være plads til udstigning, og når man kører rundt og leder efter en plads - og for resten også, når de bare kører fra A til B. -

 • 0
 • 5

Undskyld, men det var blot et forsøg på en morsom indgang til resten af indlægget, hvor jeg påpeger, at biler fylder hele tiden. Så børnene ikke kan spille fodbold på gaden som i 50'erne.

 • 2
 • 0

Tak, Christian. Jo, det opdagede jeg. Men jeg er da ked af, hvis netop denne detalje stopper den værdifulde diskussion, som indlægget byder op til.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten