Voldsomt overskredne budgetter for vejprojekter - Fusk eller manglende kompetence?

En række vejprojekter er nu løbet langt over budgetterne. Det drejer sig i særlig grad om de vejprojekter, som Vejdirektoratet har overtaget fra Amterne.

Nu kan man jo undre sig lidt over timingen. For Amterne har historisk set vel været meget påpasselige med budgetterne. For veje konkurrerer jo med andre sektorer. Mig bekendt har der netop derfor tidligere været fokus på rettidig omhu i de fleste Amter. Men forholdsvist kort tid før kommunalreformen startede Amterne en række anlægsprojekter i vejsektoren - både nybygning og ombygning. Og efter at Vejdirektoratet så har overtaget dem, så viser det sig at budgetterne skrider voldsomt.

Man kan jo næsten konkludere at Transportministeriet og Trafikpolitikerne i Folketinget er sat skakmat. For havde disse projekter været vurderet i en normal projektpulje, og hvis de havde været vurderet med mere realistiske anlægsoverslag og med samfundsøkonomiske analyser (som nu er standard for alle projekter, som Transportministeriet undersøger), så var det jo ikke sikkert at det var disse projekter, som man havde besluttet. Og netop derfor kan man jo få den tanke, at der måske er en sammenhæng med at Amterne nåede at starte en række underbudgetterede projekter kort før Amterne blev nedlagt.

Som reaktion er Landspolitikkerne er straks fremme med forslag om at fremtidige projekter udbydes i såkaldte OPP (Offentligt Private Partnerskaber). Idéen er at erhvervslivet er bedre til at styre budgetterne end Vejdirektoratet. Nu er det jo sådan, at Vejdirektoratet typisk outsourcer langt det meste af arbejdet til private firmaer i fuld konkurrence (EU udbud). Det drejer sig både om projektvurdering (Vurdering af Virkninger for Miljøet, Trafikberegninger, Samfundsøkonomiske Analyser), projektering og selve entreprenørarbejdet.

OPP'er gennemføres ofte i konsortier bestående af finansierende virksomheder (banker, pensionsselskaber, etc.) og udførende virksomheder (rådgivende ingeniørvirksomheder, entreprenører). Da det således er en "pakke", så er det ikke sikkert, at man opnår samme konkurrence, som hvis det var Vejdirektoratet, der udbød opgaverne. Motivationen for rådgivere og entreprenører for at gå med er jo til en vis grad at konkurrencen er lettere og de slipper for besværlige udbud og krav. Man kan også diskutere om f.eks. en Bank har samme kompetence og erfaring vedrørende styring af vejprojekter, som Vejdirektoratet har. har Vejdirektoratet har jo årtiers erfaring med at udbyde vejprojekter til Rådgivende Ingeniørfirmaer og Entreprenører.

Man kan da i høj grad også diskutere om finansielle virksomheder i det hele taget er bedre til at styre økonomien i store projekter. Et eksempel er Frederikssundsmotorvejens forlængelse, der nu diskuteres. Her er budgettet skredet, men dog har Staten jo ikke betalt endnu. For den første etape af Motorvejen lod man faktisk udbuddet gå om. Og man har derfor vel næppe nået point of no return. Man kunne jo i stedet have forestillet sig et OPP, hvor Staten havde betalt f.eks. rater på 1 mia. til et OPP-konsortium ledet af en driftig fremgangsrig lokal bank i området, nemlig Roskilde Bank eller måske en national bank. Det havde da sandelig sikret skatteydernes penge og mod budgetoverskridelser! Eller hvis man skulle have haft bankgarantier på hele kontrakten, så ville det medføre betydelige kapitalomkostninger (og man kan jo også spørge om, hvad en bankgaranti i det hele taget er værd i disse tider). Så hvad er fordelen egentlig?

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Jeg synes ikke det fremgår, hvor store overskridelser vi taler om - der er hverken angivet absolutte eller relative overskridelser. Som artiklen fremstår giver den ingen mening.

Det er helt normalt både med budgetoverskridelser og ikke fuldførte projekter også i det private - der fortæller man bare ikke nogen om det!

Prøv bare at afsætte 10% til ikke forudsete aktiviteter og se, hvor langt I kommer med det.

 • 0
 • 0

Hmm, endlige intet, men kan man sige andet en DR-byen, DR's konsersal, Metroen, Storebælds forbindelsen, øresunds forbindelsen, IC4, Motorvejen omkring silkeborg, Tornfalken.

Dette giver naturlig vis intet indblik i hvordan det står til med bugetter i det private, men dem er jeg endlig også lidt ligeglad med da det ikke er mine skatte kroner der går ud over.

 • 0
 • 0

Operaens budget blev vist også overskredet, og da den blev bygget for fondspenge (ubeskattede private midler) kan man da godt sige, at det koster dig i skat.

Det "sjove" er imidlertid, at overskridelsen af et offentligt budget skaber indtægter og overskud hos mange private firmaer.

Hvis man nu gik Steffens liste igennem, fandt de pivate firmaer, der har udført arbejdet for Staten, og kiggede på deres regnskaber - ja så ville man se, at et sprængt budget hos det offentlige, bliver til flotte overskud hos de private!

Og de praler af det!

 • 0
 • 0

Man kan da i høj grad også diskutere om finansielle virksomheder i det hele taget er bedre til at styre økonomien i store projekter

 • trafikforsker Harry Lahrmann, AAU lancerede forleden i 'P1morgen' nogle interessante betragtninger. Kan høres via dette link:

http://www.dr.dk/P1/P1Morgen/Udsendelser/2...

('Vejprojekter sprænger budgetter' - start ~ 20 min. inde i udsendelsen)

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten