bloghoved automation

Virtual Commissioning – Part II

En reel use-case for en Digital Twin

I mit seneste blogindlæg Virtual Commissioning - Part I kom jeg ind på Digital Twin begrebet som forudsætning på Virtual Commissioning.

Ligeledes har jeg bearbejdet begrebet Integrated Engineering 4.0, hvor projektgennemførslen var i centrum.

Hvad er Virtual Commissioning?

Virtual Commissioning er en metodik til først at foretage idriftsættelser af ”den rigtige maskine” i den virtuelle verden.

Man taler om VFAT og VSAT som udtryk for at de klassiske FAT og SAT nu i høj grad kan suppleres og/eller erstattes af Virtual Commissioning.

Man kan ligeledes sige at engineerings og idriftsættelsesfaserne nu smelter sammen, da VFAT og VSAT jo reelt integreres i selve udviklingsfasen af fx et automations og/eller robotprojekt.

Dette gælder både i forhold til enkeltstående maskiner, men det bliver særligt interessant i forhold til produktionslinjer og hele produktionsapparater (fabrikker).

Hvordan Virtual Commissioning udføres afhænger selvfølgelig bl.a. af de automations koncepter du anvender og de leverandører du samarbejder med, så her vil jeg overlade til dig at undersøge markedet og udfordre dine leverandører.

Hvorfor er Virtual Commissioning vigtigt?

Jeg vil i dette blogindlæg komme ind på hvorfor Virtual Commissioning er relevant for dig.

Kan du svarer ”Ja” på mindst et af nedenstående spørgsmål, så bør du sætte dig yderligere ind i teknologierne, processerne og forretningsmulighederne omkring Virtual Commissioning.

- Vil du gerne idriftsættelse din maskine hurtigere?

Du kan påbegynde de reelle test før selve maskinen er færdig konstrueret og produceret, ja endda før automationskomponenter er til rådighed. Herved har du også mulighed for at gå fra serielle til parallelle udviklingsprocesser.

- Vil du gerne reducere dine omkostninger?

Jo tidligere du finder en fejl, jo hurtigere og dermed billigere er det at rette den.

Virtual Commissioning sikrer netop at fejl findes og rettes så tidligt i udviklingsprocessen som muligt.

- Vil du gerne øge din engineerings kvalitet?

Ved løbende at kunne foretage effektive test ud fra realistiske test scenarier, så vil kvaliteten af din engineeringsfase automatisk stige.

Du får både mulighed for løbende at teste om din engineering lever op til kravspecifikationerne etc., og ikke mindst får du mulighed for at optimere din styrring allerede under engineeringsfasen.

- Vil du gerne minimere din risiko?

Ingen ønsker at løbe en risiko og alle hader overraskelser, ikke mindst i et projektforløb.

Derfor er Virtual Commissioning er unik mulighed for at teste så mange scenarier som muligt ”hjemme på kontoret”, således at problemerne identificeres og adresseres i projektet så hurtigt som muligt.

Herved opnår du bedre overholdelse af deadlines og omkostningerne holdes under kontrol.

- Vil du gerne undgå at sende nøglemedarbejde on-site til idriftsættelse?

Ved at anvende VFAT og VSAT i størst mulig omfang, sikres det at du og dine kollegaer / medarbejdere ikke behøver at rejse så meget rundt i verden til idriftsættelser.

Det meste kan klares ”hjemmefra” og kombineret med lokal arbejdskraft kan idriftsættelsen klares hurtigere og bedre.

- Vil du gerne sikre at dine sælgere faktisk sælger det som I kan levere?

Enkelte virksomheder er begyndt at anvende Virtual Commissioning / Digital Twins / Simulation i deres salgsarbejde.

Dette både på messer, hvor maskinen kan demonstreres ”virtuelt” og dermed give potentielle kunder et godt indtryk af produktet.

Ligeledes kan Digital Twin / Virtual Commissioning / Simulations anvendes i selve salgsarbejdet ved fx et kundebesøg.

Her kan kunden få et hurtigt indtryk af den færdige maskine, ændringer kan foretages under mødet og resultatet kan umiddelbart ses.

- Vil du gerne give operatørerne mulighed for at træne på et ”rigtigt anlæg”?

Ved at opbygge en Digital Twin af din maskine og din proces, opnår du ikke blot at du og dine kollegaer/medarbejdere kan arbejde i den virtuelle verden.

En unik mulighed er også at lade driftoperatørene hos slutbrugeren arbejde med datamodellerne.

- Vil du opbygge en stærk service og supportorganisation, der remote kan hjælpe kunderne?

En Digital Twin kan også anvendes af din egen serviceorganisation.

Dette både i forbindelse med aftersales support og ikke mindst service.

I begge situationer kan dine eksperter ”hjemme på kontoret” arbejde på den (næsten) rigtige maskine, og dermed komme meget tættere på den situation som kunden oplever.

- Vil du gerne markedsføre dig som en virksomhed der anvender moderne teknologier?

Mange virksomheder er faktisk begyndt at anvende deres brug af fx Virtual Commissioning i deres eksterne markedsføring.

Både i forhold til kommende medarbejdere og kunder, er det med til at profilere virksomheden på en positiv måde.

- Vil du videreudvikle jobbene indenfor automationsbranchen?

Kvalificeret arbejdskraft er altid en mangelvare, særligt i en tid hvor økonomien er god.

Ved at tænke brugen af Digital Twins, Virtual Commissioning og Simulation ind i virksomhedens processer, sikrer du og din virksomhed, at I er en attraktiv arbejdsplads.

Fremtidens automationsarbejdspladser skal indeholde anvendelsen af digitale værktøjer og processer, eller søger de unge mennesker til andre brancher.

- Er du klar til at investere de nødvendige ressourcer?

Introduktion af ny teknologi er altid en investering.

Både i nyt udstyr, men ikke mindst i træning og uddannelse, change management etc.

Anvendelsen af Virtual Commissioning er en investering i fremtiden, men forvent ikke at det første projekt kommer til at forløbe uden udfordringer.

Som altid kræves et par forsøg, men det er min personlige overbevisning, at anvendelsen af Virtual Commisioning vil være en konkurrencemæssig fordel for de virksomheder der formår at beherske den.

Var det en salgstale?

Ja bestemt.

Men ikke for et givent produkt eller koncept, men for at du skal tage Virtual Commissioning alvorligt.

Virtual Commissioning af en maskine, en produktionslinje eller en hel fabrik er en del af fremtiden.

Jeg kan kun opfordre dig og din virksomhed til at undersøge temaet nærmere.

Hvis du i første omgang konkluderer at Virtual Commissioning ikke er relevant for dig og din virksomhed, så gør dig selv den tjeneste at undersøge sagen igen.

Under alle omstændigheder er Digitalisering, Industry 4.0 nu en del af nutiden, og Virtual Commissioning er kommet for at blive.

Vil du vide mere om Virtual Commissioning?

I samarbejde med bl.a. IDA Automation har vi i DAu også fuld fokus på dette centrale tema indenfor Industry 4.0

Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen torsdag d. 6.9.2018

Illustration: Privatfoto

Læs mere om DAu på vores hjemmeside, på LinkedIn og nu også på Facebook.

Frank Faurholt er formand for Dansk Automationsselskab (DAu), en non-profit organisation, der samler hele automationsbranchen, både brugere, leverandører, uddannelse og forskning. Han er også salgsdirektør i Siemens Industry og har mere end 25 års erfaring med automation og industriel it.
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten