Vi venter stadig!

Hvad var det lige Fogh sagde på Folketingets talerstol i tirsdags om energi?

Den næste store udfordring er forsyningen med energi. Lige nu er Danmark i en favorabel position, fordi vi henter store mængder af olie og naturgas op fra Nordsøen. Men en dag er det eventyr slut. Det er nu, vi skal begynde at forberede os på den situation. Og vi vil ikke gøre os afhængige af at skulle købe olie eller naturgas fra lande og regioner, som er politisk ustabile. Energi handler også om sikkerhedspolitik. Regeringen vil sætte ambitiøse mål om at sikre Danmark en fremtidig selvforsyning med miljørigtig energi. Det er et meget langsigtet mål. Men forsyning med energi kræver langsigtet planlægning og langsigtede investeringer. Derfor er det allerede nu, at vi skal træffe de nødvendige beslutninger. Regeringen vil senere i år præsentere en langsigtet energiplan. Vi vil satse på en stærkt øget anvendelse af vedvarende energi. Vi vil sætte ambitiøse mål om mere effektiv udnyttelse af energi. Vi vil markant øge indsatsen med forskning, udvikling og forsøg på energiområdet for at udvikle såvel eksisterende som nye vedvarende energikilder. Vi vil satse stærkt på udvikling af biobrændstof til biler. Vi vil kombinere politisk regulering og markedsmekanismer, så vi sikrer, at investeringerne sker, hvor vi får mest mulig energi og miljø for pengene. Vi vil føre en energipolitik båret af både fornuft og fremsyn. Danmark er i dag førende i verden med vindenergi. Det forspring skal vi udnytte. Men det er helt urealistisk at tro, at Danmarks fremtidige energiforsyning kan klares med vind alene. Vi skal udvikle nye energikilder. Og vi skal sikre, at de nye energikilder er effektive og rentable. Vi vil sikre en energi- og miljøpolitik, som går hånd i hånd med vækst og stærk konkurrenceevne. En energi- og miljøpolitik, som ikke kvæler arbejdspladser, men skaber arbejdspladser. Vi har et godt udgangspunkt. Vedvarende energi udgør i dag 15 pct. af vores energiforbrug. Og vi er i dag verdens allerbedste til at udnytte energi effektivt. Gennem de sidste 25 år er vores økonomi vokset med mere end 50 pct., uden at vi har øget vores energiforbrug. Det er der mange, som misunder os og gerne vil lære af. Nu sætter vi nye mål. Nye mål, som sikrer, at Danmark fortsat vil ligge i front med energi og miljø i Europa og resten af verden. Nye mål, som sikrer, at dansk energipolitik er både miljømæssigt og økonomisk bæredygtig. En langsigtet energipolitik kræver også samarbejde internationalt. Regeringen ønsker, at EU skal udvikle en mere fælles energipolitik. Og det er regeringens ønske, at vi fra dansk side kommer med et udspil til en sådan fælles energipolitik. "

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Biomasse produceret i Danmark vil kunne levere et sted mellem 10 og 20% af vort energiforbrug. Vindkraften yder 2-3%.Vindkarftens andel kan øges, men hvor skal energien komme fra, når det ikke blæser -el kan som bekendt ikke opbevares? Svaret er indlysende: Atomkraft + en langsom reduktion af Verdens befolkningstal. Søren Kjærsgård, DK 8500 Grenaa

  • 0
  • 0

Det ser nu ud til, at de interne diskussioner om EU's handlingsplan for energieffektivitet er overstået.

  • 0
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten