intelligent transport bloghoved

Vi skal nok have færre biler på vejene

I min seneste blog påpegede jeg, at det skal være dyrere at køre i bil, hvis transportsektoren skal bidrage til den ønskede reduktion af CO2 på 70% i 2013 i forhold til 1990.

Og tak for alle 114 kommentarer, og i den sidste kommentar bliver jeg selv bedt om en kommentar.

Den kommer her.

Baggrunden for at sige, at det skal være dyrere at køre i bil var, at jeg ser det som et nødvendigt middel hvis transportsektoren skal bidrage til reduktionen på de 70% i 2030.

For hvis transportsektoren skal bidrage kan det principielt gøres på 3 måder.

• Vi kører på mere miljøvenlig fuel

• Bilerne bliver mere miljøvenlig – flere elbiler eller længere på literen

• Vi kører mindre

De to første kan ikke give væsentlig effekt frem til 2030. Så vi er nødt til at se på den sidste.

Kommentarerne til min blog fandt i 4 hovedgrupper.

• Lokalisering – påvirkning af transport – bil/kollektiv trafik

• Fossilbiler contra elbiler

• Afgifter

• Befordringsfradrag

Indlægget kom på forsiden af Ingeniøren 6. december (Danmarks klimamål drukner i biler), og i en større artikel (Fossilbilerne er det største klimaproblem) inde i bladet.

Og en efterfølgerne artikler på ing.dk viste et notat fra IDA, at vi snarest skal i gang med at reducere antallet af fossilbiler.

For transportsektoren herhjemme belaster med 23% mere CO2 i dag end i 1990.

IDA foreslår i notatet en reduktion på 25% fra nu og frem til 2030. Men selv med en uændret trafik så skal vi med en 25% reduktion fra transportsektoren have over 1 mio. el-biler i 2030. Og notatet viser at det kun kan opnås ved at forbyde salg af benzin- og dieselbiler fra 2022.

Det er jo ikke realistisk – så vi bliver nødt til at reducere vores kørsel op gennem 2020’erne hvis CO2 fra transportsektoren skal sænkes frem mod 2030.

Det er jo en naturlig reaktion at vi kører mere og mere. Det er blevet billigere og billige at køre i bil, og vi agere i forhold til det. Det er en snigende adfærdsændring som ikke reducerer CO2 udledningen fra transportsektoren.

Så der er behov for kraftige signaler fra Regeringen om at det ikke kan fortsætte, hvis vi skal tage en reduktion af transportsektorens bidrag alvorligt.

Vi skal have den snigende adfærdsændring til at vi kører mere og mere i bil ændret til, at vi agerer i forholdt til en klimavenlig transport. Vi skal ændre adfærd og blive mere klimabevidste.

Jeg bruger til daglig el-cykel til min daglige ture i Aalborg, men jeg holder da også af at bruge husstandens eneste bil når jeg skal på længere ture eller transportere større ting.

Alle bør have adgang til en bil, men vi behøver ikke alle eje en eller flere biler. Vi kan sagtens dele dem og køre sammen.

Det er her nødvendigt at bruge økonomiske incitamenter.

Jeg vil i kommende blogs komme tilbage til de mange gode bemærkninger til min seneste blog, og her komme nærmere ind på hvorledes vi kan påvirke vores adfærd, så vi kommer til at køre mindre uden det slår bunden ud af arbejdsmarkedet og vores økonomi.

For som Thomas Hansen skriver i en kommentar: "Vi bliver nødt til at se det store billede, og rulle tingene langsomt ud, og ikke falde ned over markedet med en hammer."

Svend Tøfting er trafikekspert hos IDA, har været formand for interesseorganisationen ITS Danmark og været ansat i Region Nordjylland. Han har endvidere i 30 år været ansvarshavende redaktør af fagbladet Trafik&Veje og var medlem af SIRI-kommissionens transportgruppe. Valgt til ITS World Congress Hall of Fame - Lifetime Achievement Award for Europe - 2019
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Gode pointer. Man må hæfte sig ved at vi skal køre mindre, og der indbefatte at vi skal have færre biler, og dette er inclusive el-biler, brintbiler og andre "0 emissionsbiler". Dels for at minimere miljøpåvirkningen ved produktionen af de mange biler og dels for at minimere udslip af mikroplast og andre partikler ved slid af bremser og dæk. Vejslid vil også mindskes ved færre biler. En idé, som ikke er ny, men god, er at give inticament til at man får fyldt bilerne op. Og endelig er der selvfølgelig også den traditionelle kollektive skinnebårne trafik som alternativ. Imidlertid er den af en så ringe/svingende kvalitet, at der vil gå mange år før den evt. kunne klare transporten af store masser på tilfredsstillende vis. Cyklen er allerede nævnt af Svend, som det oplagte valg i hverdagen til de lidt kortere ture.

 • 4
 • 1

dels for at minimere udslip af mikroplast og andre partikler ved slid af bremser og dæk. Vejslid vil også mindskes ved færre biler.

I det spil kan man altså ikke se bort fra at el-biler er tunge, nogle endda meget tunge.

Og så bør dette udsagn altså ikke stå alene:

For transportsektoren herhjemme belaster med 23% mere CO2 i dag end i 1990.

For dels er der tale om en stigning, dels er der tale om hele transportsektoren.

I tidligere debatter har det været nævnt at personbiler står for 7% af den totale udledning - så måske der er nogle lavere hængende frugter at hente i de mange (overflødige) forbrugsartikler der transporteres land og rige (eller hele kloden) rundt med lastbil og fly, end bare altid lade dem der har et behov for at transporteres rundt skulle være dem der kommer med løsningen.

 • 8
 • 4

Vores husstand på to mennesker har fem indregistrerede biler, men det er næppe det store problem for vi kan nemlig kun køre i een ad gangen.

 • 10
 • 5

Det er pudsigt at se der fokuseres så enøjet på persontransporten. Det er gods- og fragt der udgør den langt største forureningskilde i dette segment. Desuden er jeg træt af, at man stort set altid (om i ALTID), ser bort fra miljøbelastningerne ved fremstillingen og bortskaffelsen af batterierne. Jeg efterlyser et bredere og mere helhedsorienteret syn på transportsektoren. Det er for billigt og letkøbt at se på persontransport alene. Jan

 • 7
 • 5

MZ: Detaljen om batterierne udelades som regel i alle sammenligninger om "klimaaftryk" mellem el- og benzin-/diesel-biler. Jan N

 • 4
 • 6

Afgifter brugt rigtigt kan være et stærkt middel til at opnå målet. Problemet er blot at afgifterne er blevet en indtægtskilde for staten. En indtægtskilde som systemet slet ikke kan undvære. Kigger man for eksempel på elbilerne, så har de tidligere været fritaget for afgifter i en meget lang periode. Der kom først afgifter på da de begyndte at blive populære, fordi man for politisk hold ville forhindre et fald i provenuet. Det er jo både til at grine og græde over. Vi kan sagtens bruge afgifter der hvor de virker. Læg dog langsigtede afgifter på de brændsler som belaster klimaet og fjern dem fra de energikilder, som ikke belaster klimaet, så sker der noget i en fart. Men så må vi også acceptere at statens provenu fra afgifterne efterhånden falder og aldrig kommer tilbage. Det er der ikke nogen i det politiske system som ønsker. Den socalistiske side vil være tvunget til at spare på de offentlige udgifter og den borgerlige side vil ikke længere kunne give skattelettelser til deres venner.

 • 7
 • 2

Jeg er LANGT mere bekymret for Litium-produktionen, som er en decideret lokal miljø-katastrofe på linie med udvindingen af oliesand eller udvindingen af olie i Afrika. Det ødelægger kæmpe områder, og omdanner i forvejen økologisk udfordrede tørre områder (fordi det bedste brinevand findes der) til deciderede ørkener hvor intet kan overleve, fordi den enorme brinevandsudvinding langt overstiger, hvad den naturlige nedbør kan erstatte.

https://danwatch.dk/undersoegelse/kampen-o...

Og nu så også kobolt-problematikken - dog stadig kun lokalt - Tesla er nu også med i den forkerte ende af søgsmålet... https://www.theguardian.com/global-develop...

Og DET, Martin Zahco... er jeg ret sikker på IKKE bliver taget med i vugge-til-grav-analyserne. og det er derfor at jeg ikke mener at el-bilen ikke løser problemet i sig selv, da el-bilen relativt kun vinder over ICE på CO2. Resten af det store billede, ser heller ikke for godt ud for el-biler, når fremstillingen af dem regnes med. Batteriet ligger her i den tunge kedelige ende, som vejer langt på den forkerte side af en ICE-bil, og vil gøre det i mange år endnu, indtil vi får en ligevægtsbalance mellem forbrugerkrævede køretøjer på vejen, og omfanget af materialer som kan genbruges, og ikke hives op af jorden. Dog ser denne ligevægtbetingelse hele tiden ud til at løfte barren, idet kurven for globalt set producerede køretøjer ikke ser ud til at holde op med at stige - og til den tid hvor kurven flader mere ud end nu, ER de bedste brinevandsområder omdannet til fuld ørken.

Så Svend har nok ret i at kørslen skal ned som helhed - men jeg er spændt på at se løsningsforslag, som ikke slår bunden ud på økonomien - både for staten og for de enkelte individer - for det er lidt DET, jeg har efterlyst. Og hvordan det skal løses, hvis der ikke er nogen udvikling demografisk ,eller udvikling på transport som helhed. For vi må nok erkende at de færreste kan bo på deres arbejdsplads.

 • 8
 • 3

I det spil kan man altså ikke se bort fra at el-biler er tunge, nogle endda meget tunge.

Hvad skal tolkes ud af det udsagn når det er praktisk bevist at elbilerne slider mindre på dæk og bremser end fossilbiler. Enhver der er skiftet fra fosilbil til elbil kan se at omkostningerne til skift af dæk og fornyelse af bremsebelægninger/-skiver bliver mindre pga det faldende slid.

Der ud over er den meget omtalte vægtforskel meget lille. En Tesla Model 3 vejer kun 100-200 kg mere end en tilsvarende BMW 3 eller VW passat/Audi A4.

Det mindre slid på dæk og bremser må i overordnede regnestykke samtidigt betyde at der er et mindre slid på vejbelægningerne fre elbilerne

 • 5
 • 6

Detaljen om batterierne udelades som regel i alle sammenligninger om "klimaaftryk" mellem el- og benzin-/diesel-biler. Jan N

Jeg tænker at du skal inddrage en uafhængig kilde i denne konklussion. Jeg foreslår klimaråddets rapport og beregning: https://klimaraadet.dk/da/nyheder/analyse-... og https://videnskab.dk/teknologi-innovation/...

Der ud over energiforsyner Tesla deres batteriproduktion i Nevada med solceller - hvor stor en % del det er ved jeg ikke man målet er at det skal være 100%

Og nu cobolt disksussionen dukker op lige om lidt - så er der forskelle i tilgangen til Congo cobolt. Tesla får sin certificerede cobolt fra miner i Canada og Phillippinerne

 • 3
 • 3

JK: Klimarådet vil jeg ikke kalde uvildigt. Der er før set politiske aftryk. Videnskb.dk linket nævner specifikt at produktionen og bortskaffelsen af batterierne også skal ske med VE for at regnestykket går op. Her er der en temmelig stor akilleshæl. Jeg kender ikke nogen virksomhed endnu der kan det.

TF: Vedr Cobolt anvendes det i stort set alle batterier. Du kan følge JK´s link til Videnskab.dk.

Jan

 • 6
 • 3

ER de bedste brinevandsområder omdannet til fuld ørken.

Der er ikke noget som hedder brinevandsområder!

En fuldstændig udokumenteret påstand. Er det ment som et seriøst indlæg? Selvom det så måtte indholde et gran af sandhed er det forhåbentlig tilladt at forholde sig til mere end een problemstilling af gangen.

Du er vel klar over at afbrænding af fossilt brændstof er ved at ødelægge klimaet her på jorden og din bekymring for en ørken i Chile berører noget natur og nogle få mennesker - Hvis ikke du synes det er proportionsforvrængning, så ved jeg ikke hvad er.

 • 6
 • 6

Mange af de ting vi bruger i hverdagen er produceret af børnearbejde og det er noget værre svineri og det skal vi have gjort noget ved.

Men at fokusere på koboltproduktion(sig elbilsbatterier) har kun eet formål, nemlig at forsinke overgangen til fossilfri transport - Det er en kampagne startet af fossilindustrien. Brug energien på at fjerne børnearbejde på alt, fra produktion af konfektion, vejarbejde, frugtplugning, minearbejde oma.

"UNICEFs seneste tal siger, at der er omkring 168 millioner børn mellem 5 og 17 år, der arbejder" https://www.unicef.dk/fakta-til-opgaven/fa...

 • 9
 • 6

Intet som vi mennesker foretager os er uden effekt på det omgivende miljø. Hvis jeg ser på indvindingen af lithium kontra olieproduktion og de to typer indflydelse på vores miljø, er det som at sammenligne braget fra en kineser med et fra en atombombe.

Olie sviner fra eftersøgningen over indvindingen til transport og raffinering for til sidst at ødelægge vores klima ved afbrændingen. https://www.wsj.com/articles/shell-oil-spills-led-to-astonishingly-high-pollution-in-nigeria-1490295449 kegbera-spill.jpg?itok=i0reNRDp

For den energi der forbruges på at skaffe en liter færdig benzin frem til en forbruger bruges lige så meget energi som jeg kan køre 20 km på i min elbil.

Det lithium, nikkel og cobolt der er mine elbilers batterier kan genbruges - olie kan ikke genbruges. Brugte batterier er faktisk meget efterspurgte da de genindvundne mineraler indbringer en højere pris end samme mineraler fra miner. Det skyldes at de genindvundne mineraler har en større renhed end de som kommer fra minerne.

Jeg skal ikke minimere miljø effekterne af lithium indvinding - det kan sikkert gøres bedre, men lad være med at forstærke olieselskabernes FUD dagsorden ved at løbe deres ærinde.

Lad os fokusere på at eliminere det store problem - fossilafbrændinger - som er årsagen til den største krise i vores arts historie. Parallelt lad os finde de gode miljørigtige måder at indvinde og genbruge mineralerne i de teknologier vi får brug for som erstatning.

BTW

JK: Klimarådet vil jeg ikke kalde uvildigt. Der er før set politiske aftryk.

Hvori er klimarådet ikke uvildigt i opgørelserne om CO2 levetidsudledningerne mellem BEV'er dieselbiler, PHEV og benzin biler? Du bedes venligst dokumenterer denne påstand!

Jeg er forundret over at du i samme ombæring selv udslynger en åbenlyst urigtig påstand som denne:

Desuden er jeg træt af, at man stort set altid (om i ALTID), ser bort fra miljøbelastningerne ved fremstillingen og bortskaffelsen af batterierne.

HINT - brugte lithium batterier er meget efterspurgte så priserne på verdensmarkedet går op hele tiden.

 • 10
 • 4

Du er vel klar over at afbrænding af fossilt brændstof er ved at ødelægge klimaet her på jorden og din bekymring for en ørken i Chile berører noget natur og nogle få mennesker - Hvis ikke du synes det er proportionsforvrængning, så ved jeg ikke hvad er.

Hvordan du tolker at jeg ikke er bekymret for klimaforandringerne og at jeg i særlig grad skulle bekymre mig om naturen i Chile er helt for din egen regning. Men jeg forstår du ikke ønsker at dokumentere din påstand.

Det provokerer mig at nogen bruger klimaforandringerne som bulldozer til at gennemtvinge ændringer uden fakta og eftertanke. At folk der tillader sig at sige; 'husk lige' skal brændes på bålet som fornægter af klimaforandringer selv uden det har været nævnt. Mange elendige beslutninger tages på den måde (palmeolie).

Der er og har været nogle utrolige svin i fossil industrien gennem historien. Frygteligt tragisk for miljøet mange steder og det burde have haft meget større konsekvenser. Det kan kun begrædes. Det er en lektion i hvad der er risiko for sker, når der kommer penge i undergrunden. Det bør man bør tage ved lære af og huske når udvindelse af råstoffer til batterier skal skaleres op og der risikere at gå ren Klondyke i den hvis de nuværende 5mill elbiler skal blive til ? mia over de næste ??år. Moralen kunne vise sig ligeså trist som visse steder i fossil industrien.

 • 4
 • 4

Der er og har været nogle utrolige svin i fossil industrien gennem historien. Frygteligt tragisk for miljøet mange steder og det burde have haft meget større konsekvenser. Det kan kun begrædes. Det er en lektion i hvad der er risiko for sker, når der kommer penge i undergrunden. Det bør man bør tage ved lære af og huske når udvindelse af råstoffer til batterier skal skaleres op og der risikere at gå ren Klondyke i den hvis de nuværende 5mill elbiler skal blive til ? mia over de næste ??år. Moralen kunne vise sig ligeså trist som visse steder i fossil industrien.

Super godt skrevet. Det er fuldstændigt min bekymring. Altså... den onde cirkel starter bare forfra - nu med Lithium i stedet for olie. Og som Jens Kjellerup skriver:

Parallelt lad os finde de gode miljørigtige måder at indvinde og genbruge mineralerne i de teknologier vi får brug for som erstatning

Det problem har vi så desværre lige nu og her... for det er nu vi har brug for materialerne - ikke når materialerne bliver rigeligt tilgængeligt til rådighed fra genbrug. Og der kan vi se allerede, at mineselskaberne er ikke anderledes end olieindustrien på nogen måde - Profit over miljø!

Der er ikke noget som hedder brinevandsområder!

Nej, men jeg har desværre ikke lige noget bedre ord for det - områder med mest koncentrerede underjordiske saltvandsreservoirs?. Men du forstod jo meningen alligevel.

Min pointe er at el-bilen ikke kommer til at redde verden på sigt alene i første omgang - vi kommer også til at gentænke personlig transport på en eller anden måde, indtil at genbrugsmaterialerne er til rådighed i fuldt omfang, til at producere elbilerne uden klimaaftryk. Og jeg er vældigt spændt på at se Svend Tøftings løsninger. For en omstilling kommer ikke uden at økonomien er i orden til at gøre det. Og hvordan skal det løses uden at sænke købekraften, så pengene kommer rullende til omstillingen.

Hvis man bare hæver afgifter og skatter, vil det sænke købekraften og forbruget, som netop er det som skal bære omstillingen. Og igen når man så hæver afgifterne eller ændrer tilskud på de produkter som er en del af selve omstillingen, for ikke at miste provenu, når en tilstrækkelig stor gruppe netop er begyndt på omstilling. Det er en gordisk knude uden lige, fordi økonomi og omstilling hænger sammen som ærtehalm, og kan i princippet ikke adskilles. Hvis alle havde ubegrænsede penge nok til rådighed, kunne vi køre fuld omstilling på næsten alt på et år - det må vi så konstatere at det har alle ikke, og derfor går omstilling langsommere end vi egentligt har brug for... og i princippet langsommere og langsommere, hvis vi sænker købekraften for både private og virksomheder, som skal bære omstillingen.

 • 3
 • 1

Jeg er LANGT mere bekymret for Litium-produktionen, som er en decideret lokal miljø-katastrofe

Hvor mange fossil forureninger vil du have på bordet før du kan acceptere at råstofudvinding til batterier er det mindste af de to onder?

Begge dele kan gøres mere ansvarligt i morgen end det blev i går.

Flere af elbil producenterne er opmærksomme på lokalforurening og arbejdsvilkår. Fossil industrien synes ikke rigtigt at have lært en klaphat de seneste 100 år.

https://ekstrabladet.dk/nyheder/videnskab_...

 • 5
 • 5

Der er som i Svend tøftings indlæg ingen tvivl om, at vi skal køre færre kilometer i bil. Og A: det vi først skal af med er de første kilometre (5-10 km), som både forureningsmæssigt og CO2-mæssigt er de relativt dyreste - det er også dem jeg vil kalde magelighedskilometrene. En meget stor del af persontransporten / pendlerturene under 10 km foregår i bil. De kan - mageligt - erstattes med cykel, enten almindelig eller el. Derfor 2 økonomi forslag: 1) I stedet for roadpricing skal vi have en startafgift. Det skal hver dag koste fx 50 kroner at starte sin bil. Det kan naturligvis modificeres på alle tænkelige måder, fx mindre, hvis man har bopæl i yderområde, 0 hvis man har el-bil, 100 kr for SUV'er og andre unødigt svinende biler. Det kunne også modsvares af, at fx ejerafgift fjernes og bilforsikringen gøres fradragsberettiget, så statens provenu kun stiger lidt for dem, som bruger bilen uændret og falder meget for dem, som lader den stå. Registreres via en elektronisk dims a la en elektronisk parkeringsskive, og betales ved at man ½-årligt eller årligt kører forbi synshallen, hvor den udsender et signal som en brobizz. Den dims findes ikke endnu, men skulle man ikke få den udviklet ?? 2)Befordringsfradrag for cyklister for distancer under 12 km som foreslået af Cyklistforbundet, men med den modifikation, at det skal kunne registreres og dokumenteres via en app på mobilen. Tilsvarende app's findes allerede, der skal kun udvikles én, der er egnet til formålet. Det kan f..... ikke være svært. De 2 forslag vil ialt betyde en skattefri gevinst på 8-1500 kr afhængig af, hvor langt man kører, og hvordan det skrues sammen. B: En meget lavthængende frugt: hvis alle kører maksimalt energi-økonomisk i den fossilbil man nu har, kan der potentielt spares 5-10 % umiddelbart. Så gør det trendy at køre økonomisk. Lav en landsdækkende konkurrence, dækket på en af de landsdækkende TV-kanaler på samme måde som X-faktor, Vild med dans osv, og med en hovedgevinst på 5-10 mio, solide præmier også til de første 10. C: Dele-elbiler. Hvis 3 (evt 4) husstande slår sig sammen om en el-bil, og afskriver sig fossilbiler (ingen fossilbiler registreret på de pågældende adresser) er det uden registreringsafgift og uden moms.

Med venlig hilsen

John Gade, Brøndby Strand PS. Jeg er 65 og cykler 2 x 17 km til og fra arbejde næsten hver dag året rundt. Det er altså ikke svært !! Som forslagsstiller og dermed 'inhabil' vil jeg iøvrigt gerne offentligt afskrive mig nævnte cyklistfradrag.

 • 1
 • 1

PS. Jeg er 65 og cykler 2 x 17 km til og fra arbejde næsten hver dag året rundt. Det er altså ikke svært !!

Det er kun en kommentar på dette. i 2019 er det vigtigt at du skriver om det er på en el-cykel eller på en "træde only" cykel. Altså den gammeldags cykel uden hjælpemotor. Det vil ændre på det billeder folk får i hovedet når du udtaler at "det ikke er så svært !!." fra 1: det kommer aldrig aldrig aldrig til at ske at jeg gider køre så langt med så dårlig komfort. Hvad er det for volapyk manden snakker om. til 2: når ok er det virkeligt muligt for en mand på 65 at gøre det, så kan jeg måske også køre 2 x 12 km på en el-cykel.

 • 4
 • 0

Jeg er 75 og holdt op med at køre på arbejde her i sommer, hvor jeg kørte 180km om ugen det meste af året på min elcykel. Siden jeg holdt op med, at arbejde bliver det kun til ca. 50 km om ugen totalt set. Min kone er også elektrisk. PS. Vi har også to biler :)

 • 5
 • 1

Hej.

Sidst i 2019 skrev jeg til landets politikere, ministerier, råd, fagfolk m.m. om at man bl.a. bør skelne mellem de store, tunge elbiler med store batterier og så de mindre og lettere elbiler, der kan have mindre batterier. Det vil jeg komme ind på i dette indlæg.

De følgende oplysninger har jeg taget fra Tesla Danmarks hjemmeside. Vægtene/værdierne kan eventuelt være med fører. ( På andre sider en Tesla Danmarks hjemmeside kan der stå lidt andre værdie /vægte. Men jeg har valgt Tesla Danmarks værdier, de de måske er de mest pålidelige ).

En Tesla 3 med en WLTP-rækkevidde på 409 km vejer ifølge Tesla Danmarks hjemmeside 1612 kg. Det er efter min mening en relativt let elbil.

En Tesla 3 med 530-560 km WLTP-rækkevidde vejer 1847 kg.

Tesla X modellerne med ca. 500 km WLTP-rækkevide vejer 2533-2572 kg.

Med andre ord vejer Tesla 3 med WLTP-rækkevidde på 409 km over 900 kg mindre end de 2 Tesla X modeller !!!!! Og Tesla 3 med WLTP-rækkevidde på 530-560 km vejer ca 700 kg mindre end de 2 Tesla X modeller. !!!!!

Så hvis man skal vælge en Tesla synes jeg at Tesla 3 er bedre end Tesla X-modellerne. Og til min store glæde har jeg opdaget, at der er flere andre, der også mener dette. Nogle mener, at afgifter på elbiler og andre biler i høj grad skal afhænge af vægten på det enkelte køretøj.

Jeg har mange steder skrevet mine begrundelser for at vælge lettere elbiler end de helt tunge, så dem vil jeg ikke gentage her. Så jeg vil blot sige, at det efter min mening ikke er optimalt eller grønt at køre i en Tesla X. Derimod tror jeg, at de mindre og lettere elbiler med små og middelstore batterier kan spille en meget stor rolle i den grønne fremtid. PÅ den baggrund ser jeg relativt positivt på Tesla 3 med det mindste batteri.

Venlig hilsen Jan, Ideudvikler Projekt Trafiksikkerhed m.m.

 • 1
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten