projekt globalt bloghoved

Verdens ledere enige om 17 mål for bæredygtig udvikling frem til 2030

Verdens ledere forsamlet ved FN-topmøde i New York vedtog fredag de nye 17 mål og 169 delmål for bæredygtig udvikling. Disse mål er meget ambitiøse for udviklingen frem til år 2030. F.eks. dette ingeniør relevante "Mål 9: Byg modstandsdygtig infrastruktur, frem inkluderende industrialisering og innovation."

Mere end 150 stats- og regeringsledere deltager i FNs generalforsamling om de nye globale mål om bæredygtighed, som har Mogens Lykketoft i den ærefulde formandsstol. Den første på talestolen fredag morgen var paven! Præsident Obama og statsminister Lars Løkke Rasmussen står også på den lange taleliste.

Mogens Lykketoft var på forhånd sikker på, at alle verdens regeringsledere stemmer for de 17 nye mål, der skal sikre verden en bæredygtig udvikling frem til år 2030. Diplomater fra alle FN’s 193 medlemslande blev nemlig allerede enige om målene søndag d. 2 august ovenpå tre års forberedelser. Det skal nævnes, at danske diplomater som de danske FN ambassadører Carsten Staur og Ib Petersen i spidsen, har været særdeles aktive i disse forhandlinger.

Socialt, økonomisk og miljøhensyn

Det er første gang, at verdens ledere får nogle globale målsætninger, der både handler om at bekæmpe fattigdom, sikre økonomiske udvikling og forbedre miljø/klima. Verdens ledere vedtager dette dokument " Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development", som sætter rammen frem til år 2030 for at forbedre alle tre dimensioner af bæredygtighed: social, økonomisk og miljø. De 17 målsætninger er integrerede og internt forbundne, og adresserer (i højere grad end de tidligere 2015 mål) de strukturelle årsager til fattigdom, ulighed og ikke-bæredygtig udvikling. De 17 mål for bæredygtig udvikling kaldes på engelsk Sustainable Development Goals (forkortet SDG).

Som Mogens Lykketoft siger: "Vi får aldrig kræfter til at udrydde denne verdens ekstreme armod, hvis ikke vi skaber langt større lighed i fordelingen af goderne mellem rige og fattige lande og mellem rige og fattige mennesker i de enkelte lande. Og vores velstand ædes op af klimaforandringer, miljøkatastrofer, ukontrollerede folkevandringer og nye konflikter."

Beregninger fra bl.a. Verdensbanken viser, at det vil koste verdenssamfundet mellem 3300 og 4500 milliarder dollar om året. Det enorme beløb, der stort set svarer til USA's statsbudget for 2016, omfatter statslige udgifter, ulandsbistand, private investeringer og indsatsen fra civilsamfunds organisationer.

Indikatorer for at måle fremskridt på målene

Som noget nyt bliver målene universelle, dvs. at både fattige og rige nationer skal leve op til dem. Danmark skal altså også leve op til de 17 mål. Frem til marts næste år skal der formuleres indikatorer, som kan danne grundlag for en pålidelig rapportering og produktion af statistik om graden af opfyldelse frem til 2030 af de 17 SDG'er. Et foreløbigt udkast har 304 indikatorer i en ekspertgrupppe. Dette skal færdiggøres til marts næste år. Dette bliver meget afgørende for den praktiske nyttevirkning af de nye SDG'er.

FNs kontor, 'UN Statistics', vil samle trådene i arbejdet med at definere disse indikatorer, der skal muliggøre en måling af udviklingen. På et møde for nylig i København fortalte tidligere udviklingsminister Christian Friis Bach om denne proces, som han er tæt involveret i som chef for FN's økonomiske kommission for Europa (UNICE). Han diskuterer bl.a. med Danmarks Statistik om de bedste metoder til måling af de mange indikatorer, der vil komme.

Endelig kan det nævnes, at Mellemfolkeligt Samvirke har udgivet en publikation, der gennemgår de 17 mål.

De 17 verdensmål (bilag)

MÅL 1: Udryd fattigdom i alle dens former i hele verden

MÅL 2: Udryd sult, opnå fødevaresikkerhed, og frem bæredygtigt landbrug

MÅL 3: Sikre sunde liv og trivsel for alle i alle aldre

MÅL 4: Sikre rummelig kvalitetsuddannelse og livslange læringsmuligheder for alle

MÅL 5: Opnå ligestilling, styrk alle kvinders og pigers rettigheder

MÅL 6: Sikre tilgængelighed og bæredygtig forvaltning af vand og sanitet for alle

MÅL 7: Sikre adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til alle til en overkommelig pris

MÅL 8: Frem vedvarende, inkluderende og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle

MÅL 9: Byg modstandsdygtig infrastruktur, frem inkluderende industrialisering og innovation

MÅL 10: Reducer ulighed i og mellem lande.

MÅL 11: Gør byer og bebyggelser inkluderende, sikre, modstandsdygtige og bæredygtige

MÅL 12: Sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre

MÅL 13: Tag omgående handling for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser

MÅL 14: Bevare og sikre bæredygtig brug af oceaner, hav og marine ressourcer

MÅL 15: Beskytte, genopbygge og sikre bæredygtige løsninger af jordens økosystem. Samt sørge for en bæredygtig skovdrift, bekæmpe ørkendannelse og stoppe samt modarbejde nedbrydningen og ødelæggelsen af biodiversiteten

MÅL 16: Frem fredelige og rummelige samfund, styrk adgang til retssystemer for alle, og opbyg effektive, ansvarlige og inkluderende institutioner på alle niveauer af samfundet

MÅL 17: Øg midlerne til implementering, og styrk det globale partnerskab for bæredygtig udvikling.

Hans Peter er rådgivende ingeniør med speciale i udviklingslande og skriver om globaliseringen og dens konkrete betydning for udviklingen.
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Ulandene producerer 1 mio mennesker om ugen. Europa kan tage ligeså mange 'flygtninge' vi vil og vi kan sende ligeså mange skattekroner afsted til 'udvikling' som vi vil; det forslår som en skrædder i helvede. Og FN er da naive når de opstiller 17 mål som alle modsiges af en udvikling som de så helt undlader at forholde sig til. Det svarer jo til at stå i et brændende hus og lave planer for hvilken farve gardiner man vil hænge op.

  • 6
  • 6

de politiske ledere har allerede godtaget det, hen over hovedet på folket, uden at orientere os først, så vi blev frataget at vælge,, det er diktatorisk...

  • 1
  • 6
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten