projekt globalt bloghoved

Verden fik en klimakatastrofe-fond – men COP27 helt utilstrækkelig for at sikre 1,5 grader.

COP27 i Ægypten vil blive husket for at knap 200 lande vedtager at etablere en særlig fond for tab og skader, som skal gå til udviklingslande, der er særligt sårbare overfor klimaskabte katastrofer. En komité skal næste år komme med et forslag til, hvordet det skal fungere.

Spørgsmålet om klimakompensation til de fattige lande har været det helt store politiske slagsmål ved klimamødet. Rige parter som USA og EU har undervejs været modvillige til at sige ja til en fond til tab og skader (på engelsk loss and damage) til fattige lande af frygt for store regninger i fremtiden. Men i sidste time blev der fundet en løsning, som alle lande på klimamødet kunne nikke ja før Ægyptens udenrigsminister bankede hammeren i bordet efter knap to ugers forhandlinger.

Vi kan være stolte af, at Danmark bidrog til at bane vejen ved som det første land i verden at give til tab og skader-finansiering. Det fik stor international medieomtale, da daværende udviklingsminister Flemming Møller Mortensen ved FNs generalforsamling i september annoncerede, at partierne bag årets finanslov valgte at udmønte 100 millioner til »tab og skader« i Sahel og andre udsatte områder.

Udover denne succes er resultatet af COP27 desværre skuffende, fordi der – til forskel fra sidste år i Glasgow– blev truffet reele beslutninger, som kan speede up på reduktionerne af af udslip. De rige oliestater undgik igen at blive nævnt i en COP beslutning, hvor der ingen opfordring er til at gøre noget ved olie- og gas sektoren (udfasning af kul dog nævnt som det blev i Glasgow).

Med det nuværende niveau vil det kun ni år, før vi har opbrugt det globale CO2-budget, vi har til rådighed - hvis vi skal undgå en temperaturstigning på de 1,5 C, som verdens nationer har forpligtet sig til gennem Paris aftalen (se sidste sektion i min blog). Det er meget skuffende, at COP27 ikke gjorde mere for at accelererede reduktionerne, som at ”keeping 1.5 degrees alive” som sagt af mange lande i den overdrevne aircondition i de store haller i egyptiske Sharm el-Sheikh.

Vurderinger af COP27 fra danske NGOere

Jeg sad ofte i de 2 uger på stolene bag forhandlerne med de udsendte fra danske civilsamfundsorganisationer (NGO’er). De havde en arbejdsdeling med at følge områder, hvor de har størst indsigt. Derfor finder jeg det naturligt at gengive deres pressemeddelelse nedenfor. Der kan også læses blogs i dette link fra mine kollegaer, som deltog fra IDA i COP27.

Resten af denne blog er fra pressemeddelelsen udsendt ved 7-tiden i morges, hvor de danske organisationer giver deres vurdering af resultatet.

COP27 sluttede søndag tidlig morgen. Det egyptiske formandskab havde udnævnt COP27 til at være en ”implementerings-COP”, altså et klimamøde der skulle sikre gennemførelsen af konkrete klimatiltag, men mødet gav langt fra de nødvendige fremskridt i forhold til at begrænse landenes drivhusgasudledninger. Til gengæld lykkedes det at blive enige om at etablere en fond for ”tab og skader”, der skal hjælpe de udviklingslande, der rammes af klimakatastrofer.

”Det er et væsentligt fremskridt, at det lykkedes at blive enige om etableringen af en fond for at hjælpe de udviklingslande, der rammes af klimakatastrofer” udtaler Troels Dam Christensen, sekretariatsleder i NGO-netværket 92-gruppen. ”Men samtidigt er det et kæmpe problem, at landene ikke kunne blive enige om mere fremdrift for at sikre den langt større klimaindsats, der er så akut brug for. Det haster nu endnu mere end før med en stærkere indsats, også fra EU og Danmark, hvis vi skal have en chance for at beskytte verden mod de galoperende klimaændringer”.

Godt resultat, at der etableres en klimakatastrofefond – men kræver mere støtte, hvis den skal på plads

"Det største resultat af COP27 er, at der etableres en global klimakatastrofe-fond. Oversvømmelserne i Pakistan og tørken på Afrikas Horn viser med al tydelighed, at klimaforandringerne rammer millioner af fattige mennesker hårdt. Det er fundamentalt uretfærdigt, at de ikke får hjælp, når de ikke skaber klimaproblemet, så det er absolut på høje tide, at der kommer sådan en fond ", siger John Nordbo, senior klimarådgiver i CARE, og fortsætter:

”Men aftalen er en principbeslutning, så det betyder ikke, at fonden er på plads og fyldt med penge. De endelige rammer og betingelser skal forhandles på plads næste år. Jeg håber inderligt, at en ny dansk regering vil give meget høj prioritet til at føre beslutningen ud i livet. Klimavidenskaben siger entydigt, at der kommer mere ekstremt vejr, og at vandstandene i verdenshavene vil stige - så der vil være mange flere ofre, mens de videre forhandlinger om fonden foregår."

De penge, der blev lovet til at hjælpe ved klimakatastrofer, må ikke tages fra allerede lovet ulandsbistand. ”Det var positivt, at der i løbet af COP27 kom en række løfter om penge til tab og skader. Det var et vigtig politisk signal fra rige lande, som ville vise ulandene, at de tager klimakatastroferne alvorligt. Det er penge, der vil hjælpe mange mennesker, som kæmper med oversvømmelser, tørke og cykloner” udtaler Mattias Söderberg, klimarådgiver i Folkekirkens Nødhjælp. ”Det er dog meget trist, at de fleste af disse penge bliver snuppet fra eksisterende budgetter og bevillinger. De nye penge til tab og skader må ikke tages fra de penge, som rige lande allerede har lovet væk til ulandene.”

Langt fra den nødvendige indsats for at nedbringe klimagasudslippet og udfase de fossile brændsler

Ifølge det Internationale Energiagentur, IEA skal det globale drivhusgasudslip toppe hurtigst muligt og senest i 2025, og emissionerne skal halveres i 2030 sammenlignet med 2019 og i nettonul i 2050, hvis verden skal undgå temperaturstigninger over 1.5 grader.

“I forhold til drivhusgasreduktioner, så fremgår det af teksten, at man skal forsøge at holde de maksimalt 1.5 graders temperaturstigning, men teksten er uden den tilstrækkelige indsats. Vi er så tæt på 2025, hvor udledningerne skal toppe, og det var nu, vejen skulle vises for alle de millioner af handlinger, der skal til. Teksten om arbejdsprogrammet, der skal hjælpe sektorer til at omstille sig, endte med at være så udvandet, at det er uklart, om det reelt leverer noget”, siger Mette Susgaard, fra Den Grønne Ungdomsbevægelse.

“Samtidigt skulle det være skrevet ind i aftalen, at fossile brændsler skal udfases, hvilket videnskaben siger er fuldkomment afgørende for klodens fremtid. Det skete desværre ikke, og det er virkelig en kæmpe skuffelse, at COPen ikke viser vilje til at bane vejen til flere konkrete reduktioner. Fossile brændsler var ellers et diskussionspunkt flere gange, hvor blandt andet Indien åbnede op at “nedfase” både olie, kul og gas. Det er en mega skuffelse, at vi nu står uden noget som helst nyt, andet end beslutningen fra sidste år. Vi frygter, at det er de 636 fossillobbyister, der har haft sin gang her, som har haft en finger med i spillet”.

Ikke nok fremdrift i forhold til landenes fremtidige klimaplaner

Et vigtigt spor i årets COP var den globale vurdering af klimaindsatsen (Global Stocktake), som skal give retningslinjer for de kommende nationale planer for landenes klimaindsatser (NDC’er) frem til 2030 og 2035. Efter en åben debat sidste uge med mange fra civilsamfundet, men også mange fra den fossile industri, blev landene blot enige om en plan for at arbejde videre med vurderingen og formulere retningslinjer i 2023.

”Hvis denne proces skal løse klimakrisen, er der absolut nødvendigt, at landene ikke bare igen konstaterer, at den globale klimaindsats er utilstrækkelig. Processen skal give klare retningslinjer for landenes kommende klimaplaner for at øge ambitionerne og tage alle bæredygtige klimaindsatser med” udtaler Gunnar Boye Olesen, Miljøorganisationen VedvarendeEnergi. ”Mange udviklingslande mangler fokus på lokal vedvarende energi, som både kan reducere afskovning og dermed reducere udledninger og samtidig give basal adgang til energi. Lande som Danmark med stort forbrug mangler politikker til at fremme mere bæredygtige livsstile, som kan bidrage til lavere udledninger og øge klimaindsatsen”.

Et blandet resultat på etableringen af en markedsmekanisme

På COP27 blev der også forhandlet om de sidste dele af den såkaldte artikel 6 om en global markedsmekanisme bl.a. for handel med CO2. De problematiske artikler 6.2 og 6.4 der vedrører handel med CO2-kreditter mellem henholdsvis lande og private aktører, og den konstruktive artikel 6.8 om støtte uden udveksling af kreditter.

“Parterne blev desværre enige om nogle ret vage og hullede aftaler på artikel 6, markedsmekanismen, hvor man potentielt har åbnet op for nye muligheder for dobbelttælling og så er menneskerettigheder ikke nævnt i den operative tekst. Det er skuffende” udtaler Gry Bossen, Teamleder for Politik og Engagement hos Verdens Skove, og fortsætter; “Det eneste positive der er at sige om det resultat er, at den ikke-markedsbaserede tilgang - artikel 6.8 - nu også er klar til brug. Den foreskriver etablering af en platform og muligheder for matching af projekter og donorer, og kan potentielt være med til at skabe reelle reduktioner uden risiko for dobbelttælling.”

Store problemer med civilsamfundsinddragelse og menneskerettigheder ifm. COP27

COP27 blev afholdt i et land kendt for sine ekstremt hårde nedslag mod rettighedsforkæmpere. Civilsamfundsorganisationer og aktivister har hver dag presset på for at få plads i de møder og forhandlinger, der afgør vores fælles fremtid, uden at skulle stå model til chikane og overvågning fra de egyptiske myndigheder. ”Desværre rejser vi hjem med en følelse af, at det har været vigtigere at give plads til fossile virksomheder end til de mennesker, der oplever klimaforandringerne på første hånd,” siger Rasmus Stuhr Jakobsen, formand for Globalt Fokus.

Danmarks rolle

Danmark spillede generelt en positiv rolle på COP27, selv om regeringsdannelsen i Danmark gjorde en aktiv dansk indsats på COP27 mere vanskelig. Dels annoncerede og deltog Danmark i flere positive tiltag, herunder lanceringen af en global alliance for havvind (GOWA). Danmark fortsatte også indsatsen i ”Beyond Oil and Gas Alliance” (BOGA), der arbejder for stop af efterforskning efter ny olie og gas, med tilføjelse af flere nye partnerlande både fra de rige lande og fra udviklingslande og østater. Den danske fungerende klimaminister Dan Jørgensen spillede samtidigt en vigtig rolle i forhandlingerne omkring den afsluttende beslutning om arbejdsprogrammet for reduktion af drivhusgasudslippet ”mitigation work programme”.

”Danmark spillede en vigtig rolle her på COP26. Både i forhold til at være med til at lancere nye tiltag og initiativer og i forhold til klimaministerens indsats i forhandlingerne om det nye handlingsprogram for at reducere klimagasudslippet”, udtaler Troels Dam Christensen. ”På trods af denne indsats, lykkedes det desværre ikke at sikre den akut nødvendige øgede klimaindsats, og der er nu brug for et markant gearskifte i den globale indsats. Et gearskifte den nye regering i Danmark må sætte sig i spidsen for.”

PS: IDA Global Development arrangerer på onsdag den 23. november kl. 17.00 mødet: ”Hør fra hjemvendte fra COP27, hvad der skete med klimaet i Ægypten?”. Tilmelding HER.

Tidligere blogs fra IDA deltagere i COP27.

Du kan finde links til alle blogs nede til højre her.

Læs også: Dagbog fra COP27: Valg af uddannelse kan være det vigtigste klimavalg

Læs også: Dagbog fra COP27: Klimabistand er givet til fattige lande som dyre lån

Læs også: Dagbog fra COP27: Vi skal se på CO2-udledning i bygningers samlede levetid

Læs også: Dagbog fra COP27: Invasionen i Ukraine har også klimaperspektiver

Læs også: Dagbog fra COP27: Retfærdig omstilling er et vigtigt omdrejningspunkt for holdbare klimaløsninger

Hans Peter er rådgivende ingeniør med speciale i udviklingslande og skriver om globaliseringen og dens konkrete betydning for udviklingen.
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Endnu et møde, hvor det for mig er indlysende, at 22000+ deltagere aldrig vil kunne blive enige om stort set noget som helst.

Jo nu fik vist nok etableret en fond, så der skal betales for klimaskader, men der er vist så meget elastik i formuleringen ,at det dækker fra ingenting og opefter.

Og i sidste ende hjælper det jo ikke meget på klimaindsatsen.

Hvorfor tager man ikke et enkelt emne op som at 80% af al verdens kul skal udfases indenfor 20 år. Det er en ca 5% nedgang årligt.

Og da 86% af verdens kulforbrug sker i 10 lande burde de kunne gå foran og lave en indbyrdes aftale som gør at de resterende lande følger efter.

https://www.worldometers.info/coal/coal-co...

Det kan aftales på en "mindre" topmøde i stedet for at 22000 deltagere + plus ca det samme antal observatører og pressefolk flyver hen til endnu et intetsigende forum, hvor folk bare skal retfærdiggøre deres løn.

 • 16
 • 2

Det kan aftales på en "mindre" topmøde i stedet for at 22000 deltagere + plus ca det samme antal observatører og pressefolk flyver hen til endnu et intetsigende forum, hvor folk bare skal retfærdiggøre deres løn

præcis!:

...Ser man på COP27-slutteksten omtalt her, må det ellers konkluderes, at 40.000 menneskers rejse og arbejde var det rene spild af ressourcer – og anledning til et helt overflødigt ekstra udslip af drivhusgasser

https://klimarealisme.dk/2022/11/21/cop27-...

 • 6
 • 20

Vil ingen af disse tiltag ændre noget som helst på vores forbrug af Kul, olie, naturgas og biomasse.

Danmark er en af klima skurkene, med vores aktive politik imod atomkraft i EU og i udviklingsladende.

Helt umoralske i vores salg af ubrugelige løsninger, som ikke har en jordisk chance for at yde stabil energiforsyning i fattige land. Vi stjæler simpelhen deres penge og giver dem placebo medicin i stedet.

 • 5
 • 27

Klimarealisme.dk er et useriøst medie som af den samme håndfuld klimafornægtere altid hives frem her ved enhver given lejlighed, som sådan en slags dokumentation for at det hele bare er noget sludder og hvis der er nogen om snakken så er det er nok slet ikke menneskabt. Klimarealisme er en blanding af fake news og konspirationer. Det har intet med videnskab at gøre

 • 23
 • 3

Hvorfor tager man ikke et enkelt emne op som at 80% af al verdens kul skal udfases indenfor 20 år. Det er en ca 5% nedgang årligt.

Det har altid virket lidt for politisk at sætte målet efter en temperaturstigning. Det regnes alligevel altid om til noget med CO2, så det var enklere direkte at sætte krav om reduceringer.

Det kan da være at nogle regner med at der kommer en afkøling, det siges jo at istiden kunne komme igen. I så fald ville det være spildt at reducere udledningerne, med de omkostninger det har.

 • 4
 • 17

Endnu et af dine sekteriske fossil-betalte benægtersites HHH!

Du skulle prøve at komme lidt mere ud i den virkelige verden - hvis du altså tør?

 • 13
 • 4

Men aftalen er en principbeslutning, så det betyder ikke, at fonden er på plads og fyldt med penge

, som ikke ser ud til at komme fra US:

...President Biden has pledged that the U.S. would give $11 billion per year in international climate aid by 2024. But Congress controls the purse strings, not the White House.

The U.S. gave an average of $2.2 billion annually between 2015 and 2018, and a Democratic-controlled Congress earlier this year included $1 billion in foreign climate aid.

With Republicans taking control of the House in January, it’s likely those contributions would be slashed, not increased by more than fourfold.

The Biden administration “probably won’t have much luck with Republicans — and even many Democrats — on that topic in light of the economic challenges facing the U.S.,” Frank Maisano, senior principal at the Washington-based lobbying firm Bracewell, wrote in a note to reporters last week

https://mailchi.mp/4456aa2e366e/climate-re...

Næppe heller fra Kina (/Indien)!?

 • 4
 • 15

Kina afbrænder mere fossikt end resten af verden tilsammen. Men ingen tør sige BØH... til Kina, så hvorfor i alverden holde sådanne overflødige møder ? Klimafonden er ren aflad for noget vi ikke er specielt skyld i. Det er penge til fejlslagne stater der ikke evner at lede og styre egne lande, og lider af overbefolkning, så mennesker må bosætte sig på steder hvor der aldrig har skullet bo nogle. Klimafonden vil blot vedligeholde denne skadelige udvikling i disse malfungerende stater, klimaudvikling eller ej.

 • 6
 • 14

så hvorfor i alverden holde sådanne overflødige møder ?

rendyrket 'vestligt' hykleri!:

At the COP-27 climate gabfest in Sham-El-Sheikhdown, Egypt, John Kerry said African nations shouldn’t rely on natural gas to generate electricity and modernize. (Kerry has five houses, a yacht and private jet – but that’s OK because they’re in his wife’s name, and he merely “makes use of them.”)

Even worse, it’s not just energy these arrogant eco-totalitarians want to obstruct in Africa and other developing regions. It’s also modern fertilizers — indeed, all aspects of modern agriculture – everything that can actually help farmers feed hungry people and make enough money to build a home or barn, send their children to school, and buy tractors and other equipment.

They don’t even want Africa producing natural gas and using it to make nitrogen fertilizer, which dramatically boosts crop yields and is absolutely essential if the world is to feed eight billion people – especially without turning millions more acres of wildlife habitat into marginal croplands.

Poor countries are no long going to tolerate this outrageous, intolerable, racist neo-colonialism. Nor should they, especially when they realize now-rich countries are on the verge of de-industrialization and bankruptcy – and have neither the intention nor ability to shell out billions, much less trillions, of dollars in annual “reparation, loss and damage” payments for alleged impacts from manmade climate change.

So when the UN, now-rich countries and eco-pressure groups tell them there’ll be no financing for fossil fuels and modern agriculture – only for wind and solar energy, organic farming and “AgroEcology” – poor countries should just tell these purveyors of poverty, hunger, disease and death to buzz off

https://www.eurasiareview.com/22112022-cop...

 • 2
 • 12

at se nogle af vores faste klimabenægtere sidde med i designfasen af Titanic:

Der er absolut ingen grund til at implementere hverken redningsveste eller både.

Skibet er jo synkefri, og desuden skal jeg ikke med på rejsen, og for øvrigt har jeg hørt, at der slet ikke er isbjerge i Nordatlanten.

Så lad os spare de penge og i stedet bruge dem på en firmafest - det er jo det, der kommer OS mest til gode.

 • 10
 • 3

at se nogle af vores faste klimabenægtere sidde med i designfasen af Titanic:

Med den analogi, kunne man jo fristes til at sige... lad os nu bygge fremdrifts mekanismen på Titanic bestående af 500.000 små 20cm legetøjs vindmøller placeret stategisk korrekt hen over skibets bund, så vi kan styre det i alle retninger vi måtte ønske.

Og lad os så iøvrigt bruge selvsamme møller til at generere strøm til varme og fremdrift pås amme tid.

;)

 • 3
 • 13

Med den analogi, kunne man jo fristes til at sige... lad os nu bygge fremdrifts mekanismen på Titanic bestående af 500.000 små 20cm legetøjs vindmøller placeret stategisk korrekt hen over skibets bund, så vi kan styre det i alle retninger vi måtte ønske.

En enkelt kommentar til den:

Savner du tit strøm i dine stikkontakter Kim? - for din (uigennemtænkte) analogi går vel på, at vi ikke kan basere vores elforsyning på vindmøller?

 • 10
 • 2

Tja sådan er vi forskellige.

Jeg savner stabil a-kraft, i hvertfald indtil den stabile vind er mere udbygget.

Hvis Frankrig er standarden for et land, der satser på a-kraft, så er fanden løs i Laksegade.

Når man sløser på det niveau med vedligeholdelse........

Hver gang, der er nyhed om, de igen bliver forsinket stiger min elpris.

Jeg har aldrig oplevet, at vind ikke leverer i et helt år.

Gid mange af vores politikere ikke havde følt behov for afmontering af Svend Aukens miljøimperie og ansættelse af Bjørn Lomborg i stedet for.

Min pengepung takker dem ikke.

 • 5
 • 5

jeg vil tro, han hele tiden 'savner strøm' til en nogenlunde rimelig pris, eksempelvis à là prisniveau maj 2021

Og hvordan foreslår du så det problem løst HHH?

Naturgas er ikke en løsning pga Putin

KK er (bestemt) ikke en løsning pga grund af pris og implementeringstid (og meget andet)

Kul og olie er ikke en løsning pga AGW.

Hydro kan vi kun importere - det kan dog til en vis grad virke som storage for os, så længe nordmændene og svenskerne vil lege med os.

Tilbage har vi så VE, biomasse, biogas og affaldsforbrænding som reelle muligheder.

Heldigvis er det netop de fire - hurtigst implementerbare og billigste - teknikker, vi satser på i Danmark.

Omendskønt vi næppe kommer tilbage til 2020-priser, ser det dog ret lyst ud - også for vores klimaaftryk. 😊

jeg vil tro,

Er tro i virkeligheden ikke kendetegnende for hele din tirade af indlæg herinde Hans Henrik? 🤣🤣🤣

 • 12
 • 4

jeg er ikke medlem af klimakirken! :)

Se #24

Det du kalder klimakirken, er hele det videnskabelige samfund, så nej: Der står du helt udenfor 🤣🤣🤣

De sande religiøse, er dem der uden det mindste videnskabelige at læne sig op ad, siger videnskaben imod.

Det er din ret, vi har trosfrihed i Danmark. Men det er heldigvis også vi andres ret at gøre opmærksom på det stupide i at antage en sådan religion.

 • 11
 • 3

Jeg savner stabil a-kraft, i hvertfald indtil den stabile vind er mere udbygget.

Hvis Frankrig er standarden for et land, der satser på a-kraft, så er fanden løs i Laksegade.

Når man sløser på det niveau med vedligeholdelse........

Hver gang, der er nyhed om, de igen bliver forsinket stiger min elpris.

Jeg har aldrig oplevet, at vind ikke leverer i et helt år.

Gid mange af vores politikere ikke havde følt behov for afmontering af Svend Aukens miljøimperie og ansættelse af Bjørn Lomborg i stedet for.

Fra Frankrig: se https://www.linkedin.com/feed/update/urn:l...

"Why is half of the French nuclear fleet shut down right now? ⚡️⚛️🤔

It was great to get an insider look at the reasons why and what’s being done about it at the Advisory Comittee on Reactor Safeguards meeting today on French PWR Safety Injection System Cracking from the U.S. Nuclear Regulatory Commission (Phew! You can see why now the nuclear industry uses a lot of acronyms!). The shut down is two-fold: of the 27 shut down reactors, 11 are just due to scheduled maintenance while 16 are shut down due to a phenomena called “stress corrosion cracking” or « corrosion sous contrainte » as we call it here in France. Although the exact cause has not yet been confirmed, it seems that thermal stratification (or basically large differences in temperature) induced stress in and around the weld joints of an elbow in a pipe which over time caused very small (<6mm across, <1/4 pipe wall thickness) cracks to form on the innner side of the pipe. Residual weld stresses may also have played a factor. It was noted that this micro-cracking was not observed in the older, 900MW plants, suggested this is a design rather than an aging issue.

Is this a problem? Not really. Out of an abundance of caution the operator EDF shut down the reactors that it observed this phenomenon in (it was noted in the meeting that they first detected these cracks using a new, very sensitive ultrasonic detection technique, which is sensitive enough to detect the grain structure of the metal) so they can be repaired. The phenomenon has only been indentified in the piping of the safety injection lines, something not used in normal operations, and EDF is cutting and replacing these joints as you read this. They are aiming to be complete by this December.

Living in France and studying nuclear engineering, we hear about the problems of EDF almost everyday (and what they’re doing about it), so it was very interesting to observe how the NRC (on the other side of the Atlantic) gathered their information, interpreted it, and discussed it. It was also very cool to see a real life example of information sharing and best practise modifications to enhance safety within the industry. I want to thank Carol Moyer and Ryan Hosler for their clear and engaging presentations, and their part in this key aspect of ensuring nuclear power plants can continue to safely generate clean, reliable electricity ⚡️#"

Men man skal jo nok læse noget andet end det Ingeniøren finder for godt at kolportere...for at se det rigtige billede.

Måske også Akraftindustriens hjemmeside om Frankrigs Akraft med udførlig gennemgang af politiske ideer og planer i Frankrig, som jo har svinget en del på det sidste.. Se https://www.world-nuclear.org/information-...

 • 3
 • 6

din tåbelige analogi. Men jeg forventer ikke at du forstår den finere detalje i det

Jeg forstår fint forsøget 😉 - men den finere detalje falder unægteligt lidt (helt) til jorden, i og med, du ikke rigtigt kan påpege det tåbelige (forkerte) i min analogi - for den rammer jo ekstremt præcist de, der nægter, at vi har (C)AGW:

Vi skal ikke gøre noget, fordi vi har det bedre ved at lade være, og vi skal ikke med på den rejse, hvor det ender galt - - -

 • men sådan er der så meget - - -
 • 11
 • 4
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten