Vejle frem for Herning – regeringen viser vejen til cirkulær økonomi i byggesektoren

Regeringen skal have ros for valget af den cirkulære model med hensyn til placering af den nye politiskole i eksisterende bygninger i Vejle frem for nybyggeri i Herning. Dermed demonstrerer regeringen vilje til at udnytte de eksisterende ressourcer og vej frem til cirkulær økonomi.

Vi ser i dag utallige eksempler på genanvendelse af bygninger til nye formål, fx ombyggede industribygninger, kornsiloer og pakhuse til kontorer og boliger. Tænk blot på udvikling af Søværnets faciliteter på Holmen til boliger og uddannelse. Der gives eksempler på internationale, ikoniske genbrug af bygninger, fx ombygning af jernbanestationen på Quai d'Orsay i Paris til et kendt kunstmuseum og den nylige ombygning af pakhus i Hamborg til fundament for Elbphilharmonie Hamburg. Men, genbrug af bygninger og byggeaffald handler hverken om unikke sofistikerede genbrugsløsninger eller om genbrug af bygninger for enhver pris. Genbrug af bygninger handler om en økonomisk og miljømæssig fornuftig udnyttelse af ressourcerne samt bevarelse af kulturelle værdier i en udtjent bygning. Det kan måske være genbrug den ydre klimaskal, fundamentet, eller dele bygningen, eller blot genanvendelse af materialer og råstoffer i bygningen.

Som udgangspunkt bør alle bygherrer principielt forpligtes til at søge genanvendelse af eksisterende byggeri efter endt livscyklus. Bygherren og hans rådgiver bør betragte en udtjent bygning som ressourcer, der skal udnyttes på højeste niveau i affaldshierakiet. Men, det forudsætter opmærksomhed og kreativitet med hensyn til nyt formål og en passende matchning mellem bygningen betragtet som affaldsdepot og efterspørgslen af ressourcepotentialet i bygningen. Med henvisning til EU´s anbefalinger i CØ-pakken er det vigtigt, at der snarest gives bestemmelser og vejledninger for kortlægning af ressourcepotentialet i bygninger og anlæg før nedrivning.

Erik Krogh Lauritzens billede
Erik Krogh Lauritzen
er bygningsingeniør fra Forsvarsakademiet, 1978. Han har været selvstændig bygherrerådgiver siden 2008 og er medlem af bestyrelsen for IDA RISK, formand for Netværk for Bygge- og Anlægsaffald under Dansk Kompetencecenter for Affald (DAKOFA) og medstifter af Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar.

Kommentarer (4)

Regeringens valg??

Ja det var også min første tanke - de kæmpede med næb og klør imod. Tankevækkende i øvrigt at de uden videre kunne finde ca. 300 mio ekstra til nybyggeri i Herning, men var fuldstændig ude af stand til at finde en tilsvarende beløb til at frihold elbiler for øgede afgifter for et år siden, og et endnu mindre beløb til det samme i år.

  • 8
  • 0