Få de daglige nyheder fra Version2 og Ingeniøren. Læs mere om nyhedsbrevene her.

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og du accepterer, at Teknologiens Mediehus og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, job og tilbud m.m. via telefon og e-mail. I nyhedsbreve, e-mails fra Teknologiens Mediehus kan der forefindes markedsføring fra samarbejdspartnere.
Bæredygtighedskaravanen bloghoved

Vandbranchen rykker på Verdensmålene hos AquaGlobe i Skanderborg

Centrale spillere i vandbranchen diskuterede bæredygtighed og Verdensmål til stormøde hos AquaGlobe Water Solution Center i tirsdags d. 19. februar. IDA’s Bæredygtighedskaravane lagde nemlig vejen forbi Skanderborg, og der var mange gode inputs fra de fremmødte, som talte både virksomhedsrepræsentanter, politikere og andre interesserede.

Én af hovedpointerne fra en dag, som bød på både inspirerende oplæg, workshops og en paneldebat var, at ”Verdensmålene ikke er FN’s Verdensmål – det er VORES Verdensmål”, og at vi alle sammen skal tage ejerskab for dem, hvis der for alvor skal rykkes ved denne dagsorden. De tilstedeværende organisationer gav alle deres bud på, hvordan dette kan gøres i vandsektoren i løbet af to runder workshops med seks forskellige organisationer: AVK, Stjernholm, Kamstrup, EnviDan, Skanderborg Kommune, Skanderborg Forsyning og DANVA.

AquaGlobe adresserer selv Verdensmål 6 (Rent vand og sanitet), mål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst) og mål 17 (Partnerskaber for handling), hvor de to førstnævnte især er på det lokale niveau. På regionalt niveau er der fokus på cirkulær økonomi og globalt har man en ambition om at eksportere den innovative partnerskabsstruktur, som ligger til grund for AquaGlobe.

Illustration: Christina Skjolding Hjelm

Vi skal både ordne vores egen ”baghave” og eksportere løsninger til udlandet

I Danmark har vi et af verdens laveste vandspild med kun 6%, hvor det i Norge og Sverige ligger på 20-30%. Til sammenligning er vandspildet på det afrikanske kontinent omkring 50%. Kamstrup understregede i denne forbindelse, at tillid er en afgørende faktor i forsyningssystemer, og netop tilstedeværelsen af tillid og infrastruktur i Danmark betyder, at man stoler på, at man betaler for sit eget forbrug og ikke naboens. Denne situation er meget anderledes uden for Danmarks grænser, og derfor er det vigtigt, at løsningerne tilpasses de lokale forhold, når danske virksomheder f.eks. leverer vandløsninger i udviklingslande.

Det blev understreget af bl.a. AVK, at partnerskaber er vejen frem, da det har vist sig at være mere effektivt, idet udlandet ofte har større tillid til de offentlige forsyninger som bruger produkterne, end til producenterne. Derfor kan forsyningsvirksomheder være bindeleddet til udlandet, hvor andre forsyningsvirksomheder er på udkig efter danske løsninger på området.

Men selv om eksport af vores viden og teknologi er en del af løsningen, er det samtidig vigtigt at huske det ’skjulte’ vandforbrug. For selv om vi er gode til at effektivisere, og danskerne har et historisk lavt vandforbrug på kun 103 liter om dagen pr. indbygger, bør vi også forholde os til al det vand vi indirekte forbruger. Altså al det vand, der bliver brugt i udlandet til at dyrke den mad vi spiser, producere det tøj vi har på og den teknologi og elektronik vi bruger. Tæller man al dette forbrug med i vores "water-footprint", nærmer det daglige forbrug sig snarere 5000 liter pr person i gennemsnit.

Samtidigt kan vi i Danmark også selv blive bedre til at forvalte drikkevandet som den dyrebare ressource, det er. De centrale udfordringer inden for kongerigets egne grænser handler bl.a. om et større pres på vandværkerne i varme somre og et stigende antal fund af pesticider i grundvandet. På en workshop blev det også understreget, at spildevand skal ses som en ressource og ikke som affald og for at integrere bæredygtighed i vandsektoren fuldt ud, skal det cirkulære perspektiv altså også gælde spildevandsområdet. Derfor er der også en indbyrdes afhængig imellem vandressourcer, fødevareforsyning og energiproduktion, og vi skal både effektivisere, men også helt gentænke måden vi bruger vand på.

Vi skal videre end ”logo-fasen”

Det er relativt let at blive enige om, hvorfor Verdensmålene er en god idé. Det svære er, hvordan vi får dem implementeret. Der blev på flere workshops lagt vægt på, at vi skal kigge anderledes på tingene, hvis vi skal flytte noget. DANVA fortalte om deres inspirationskatalog om vandselskabernes arbejde med FN’s Verdensmål, som henviser til konkrete cases og erfaringer fra danske vand- og spildevandsselskaber med fokus på 9 temaer, herunder vision, målsætninger og kommunikation.

På de forskellige workshops blev det også diskuteret, at vi skal passe på, at Verdensmålene ikke bare bliver nogle logoer, som blot tilføjes de strategier og tiltag, vi allerede har i forvejen. Det kan være en nyttig screeningsproces at fordele Verdensmålene ud på eksisterende forretningsstrategier, men vi skal videre end det. Som EnviDans miljøkoordinator sagde: ”Verdensmålene skal flytte os som organisation!”. Det kræver en solid bevidstgørelse og forankring internt i organisationerne, og her havde EnviDan med stor succes bl.a. udbredt viden om Verdensmålene til deres medarbejdere gennem quizzer, plakater og grafikker.

Illustration: Christina Skjolding Hjelm

Pilen peger på os selv nu

Da de to runder med workshops hos virksomhederne var færdige, fulgte et oplæg fra tidligere miljøminister Kirsten Brosbøl, som står i spidsen for Folketingets tværpolitiske netværk for FN’s Verdensmål, og som også leder bestyrelsen i Chora Connection – en organisation, der arbejder aktivt med at integrere Verdensmålene i det danske samfund. Her gjorde hun det tydeligt, at vi skal blive ved med at være positive og insistere på, at det kan lykkes med omstillingen til et mere bæredygtigt samfund. Vi skal blive ved at presse på – også selvom udfordringerne er store. Pilen peger på os selv nu. Ifølge Kirsten Brosbøl skal Verdensmålene ikke bare være et kommunikationsredskab, men en katalysator til innovation. Det er en forandringsdagsorden, og vi skal til at måle på nye måder.

LÆS MERE:

https://www.danva.dk/nyheder/2019/nyt-fra-medlemmerne-kirsten-brosboel-i-aquaglobe/

Om AquaGlobe

Kamstrup, Grundfos og AVK er initiativtagere til partnerskabet AquaGlobe, som fungerer både som et udstillingscenter, hvor virksomhederne kan fremvise deres produkter og som en reel facilitator af nye partnerskaber inden for vandbranchen. Der er en klar vision om at få de danske vandløsninger ud i den store verden, og indtil videre har AquaGlobe haft succes med at søsætte partnerskaber og tiltrække udenlandske delegationer. AquaGlobe har et tydeligt kommercielt sigte, hvor salg er en vigtig del af partnerskabets profil. Innovation og demonstration er nøgleord, der forener udviklingen af både hardware og software, og som sikrer, at løsningerne kan blive testet i realtid. Foruden selv at være et partnerskab er AquaGlobe også omdrejningspunktet for bl.a. det regionale EU-projekt Coast to Coast Climate Challenge, der fokuserer på klimatilpasning.

Dette indlæg er skrevet af Christina Skjolding Hjelm og Katrine Vestergaard Petersen, frivillige i IDA's Bæredygtighedskaravane og gruppen Stemmer fra Fremtiden.

Illustration: MI Grafik

This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of The Sustainability Caravan and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.

Katrine Vestergaard Petersen er er medlem af IDAs Bæredygtighedskaravane, som har denne hjemmeside: https://universe.ida.dk/baeredygtighedskaravanen/
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først