Valg til Styrende Organer

Hvert efterår afholdes der på de danske universiteter valg til styrende organer. Det vil sige, at de studerende vælger repræsentanter til bestyrelsen, akademiske råd, studienævn og andre udvalg.

Universitetsloven fra 2003 gjorde akademiske råd til rådgivende i stedet for bestemmende, ændrede konsistoriet (dengang bestående af studerende og ansatte) til bestyrelse med eksternt flertal og endeligt indførte den topstyring med oppefra ansat rektor og dekaner.

Selvom demokratiet på de danske universiteter er forsvindende lille, skal vi stadig benytte de muligheder vi har, fordi man faktisk kan få indflydelse. Men også fordi vi aldrig får demokratiet tilbage, hvis vi ikke engang gider bruge den smule der i det mindste er.

De danske universiteter afholder valg i følgende tidsrum: AAU: 2. til 4. december AU: 24. til 27. november DTU: 12. til 14. november (Fredsvalg til alle poster) KU: 3. til 11. december RUC: 13. til 20. november SDU: 25. til 26. november

Flere af stederne afgives stemmen elektronisk, så der er ingen undskyldning for ikke at stemme!

... Sidste år var valgdeltagelsen på AAU sølle 18.7%!

// Hundebøll

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Sølle 18,7 pct.! Nu ved jeg ikke, hvordan valgdeltagelsen ser ud historisk på AAU eller om de har elektronisk valg. Men på RUC har man stemt elektronisk siden 2006 og det betød en fordobling af stemmeprocenterne. Så 18,7 kan virke sølle, men indførelsen af elektronisk afstemning gavner universitetsdemokratiet. Stemmeprocenterne til valg til Akademisk Råd og bestyrelsen steg fra 9-10 pct. til mellem 20 og 25 pct. i forhold til sidste papir-valg. (ruc.dk/ruc/omruc/nyheder/Nyheder_fra_2006/30112006b/)

 • 0
 • 0

På AAU ligger valget i sidste fase af projektperioden, hvorfor mange studerende ikke er at finde på universitetet. Baseret på dette, ville jeg kunne forstå den lave valgdeltagelse, hvis vi ikke havde elektronisk valg - men det har vi.

Måske fremgår det ikke tydeligt nok af indlægget, men jeg vil mene, at stemmeprocenten burde ligge på mindst 60%! Det tager altså kun 2 minutter.

 • 0
 • 0

Jeg stemte ikke i min tid på AAU. Jeg kendte simpelhen ikke noget til nogen af kandidaterne og hvordan skal man så stemme? Jeg ved ikke om jeg har overset en indbydelse til et valgmøde et eller andet sted ude på campus. Jeg var jo ret travlt beskæftiget. Men jeg må sige at den åbne debat på universiteterne ikke er øredøvende.

 • 0
 • 0

Problemet er, at alle studerende vil stort set det samme: Mere i SU, bedre undervisning, billigere kantine osv.

Derfor har vi på Aalborg Universitet også snakket om at samle foreningerne til en fælles liste, for på den måde at kunne stå stærkere overfor ledelsen. Desværre gik der økonomi i projektet, som nu er udskudt til næste år.

Som engageret i Studentersamfundet kan jeg kun anbefale give dem et kryds. Vi forsøger at skabe debat mellem parterne (som i år er Frit Forum, Venstres Ungdom og Foreningen Partiet), men ofte er det svært at trampe dem op af jorden.

Hvis du er bare nogenlunde enig i, at studerende har samme [b]uddannelsespolitiske[/b] holdninger, så sæt dit kryds ved den kandidat, der bedst kan argumentere for din sag.

Studentersamfundets kandidater (og senere valgte), bliver introduceret til universitetets struktur og de fleste af dem, ved hvordan bureaukratiet skal håndteres. Det giver langt hurtigere, bedre og flere resultater. Desuden koordinerer Studentersamfundet repræsentanterne i organerne, så problemet bliver taget op det rigtige sted og/eller flere steder, hvis det er nødvendigt.

Så min salgstale i en lidt kortere version:

Det er ikke personen, men organisationen bag, der gør en forskel.

// Hundebøll

 • 0
 • 0

Jeg kan have god samvittighed, for jeg har stemt et par gange mens jeg studerede. Jeg husker engang der var gratis æbleskiver ifbm. valget, og det var noget der lokkede folk til. Jeg stemte på studentersamfundet, fordi jeg synes der er noget grundlæggende galt i at Frit Forum (som var de eneste andre dengang) stillede op for et poltisk parti. Det samme kan man så sige om Venstres Ungdom. (Foreningen Partiet har jeg aldrig hørt om, men hvis jeg skulle stemme havde de tabt mig på det åndsvage navn!). I øvrigt virkede internetafstemningen ikke særligt godt sidste år, fordi der var bøvl med Digital Signatur.

 • 0
 • 0

Heldigvis er digital signatur ikke nødvendigt på AAU - login fra universitetets selvbetjeningssystem (STADS) kan også bruges.

Studentersamfundet har i lang tid diskuteret mulighederne for en liste på tværs af foreninger, ligesom vi også gør hvad vi kan for at sætte gang i debatten om studerendes problemer. Desværre er det en svær kamp, for de fleste studerende mener jo, "at de har det da meget godt!"

Uden er at sige for meget, så er "Foreningen Partiet" i mine øjne ikke et reelt alternativ. Deres holdninger er en blanding af had til Studentersamfundet og ønske om socialistiske universiteter. Hvorfor stiller man op til Akademisk Råd, når man ønsker at arbejde for "bedre og billigere mad i kantinerne"? Det ville nok give flere resultater, hvis han meldte sig til posten i kantineudvalget :)

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten