seiersen science

Ulovligt at SMS'e føreren af en bil?

Fra i dag og ugen ud gennemfører politiet en landsdækkende kampagne mod bl.a. brug af mobiltelefon under kørslen. Og det er jo meget fint, eftersom undersøgelser viser, at bilister der bruger mobiltelefon er uopmærksomme i en grad svarende til spirituskørsel.

I USA har man nu åbnet døren til en markant strammere lovgivning. En domstol i New Jersey afsagde i forrige uge dom i en sag om en trafikulykke fra 2009, hvor et ægtepar blev alvorlig skadet, fordi de blev påkørt af en bilist, der var ved at sende SMS'er. Ægteparret havde lagt sag an mod føreren af bilen, men overraskende nok også mod hans 17-årige kæreste, som overhovedet ikke var med i bilen. Hendes deltagelse i ulykken var at sidde langt derfra og sende SMS'er til sin kæreste!

Hun var "at a remote location from the site of the accident, plaintiffs say she was electronically present". Elektronisk tilstede... Pigen blev heldigvis frikendt, men kun fordi retten ikke mente, at hun var klar over, at kæresten kørte bil.

Dommerne tilføjede dog, at hvis man rent faktisk er klar over, at modtageren af SMS'en kører bil, og at man forventer, at denne person vil læse beskeden med det samme, så er man faktisk medansvarlig for en eventuel ulykke.

"...if the sender knows that the recipient is both driving and will read the text immediately, then the sender has taken a foreseeable risk in sending a text at that time. The sender has knowingly engaged in distracting conduct, and it is not unfair also to hold the sender responsible for the distraction."

Læs hele dommen her.

Emner : Mobil
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Hvis jeg låner et jagtgevær til en kammerart og han går ud og skyder en person, så er jeg uskyldig... Men hvis jeg giver ham våbnet, vel vidende at han vil myrde konen, så er jeg medskyldig i mord...

Det samme gælder vel her. Hvis jeg sender en sms til en person, så er jeg uskyldig hvis denne person tilfældigvis sidder i bilen... Men hvis jeg sender en sms til konen, vel vidende at hun er på vej på arbejde og jeg ved at hun altid svare, så er jeg selvfølgelig medskyldig i en evt. ulykke...

 • 9
 • 6

at man kan holdes ansvarlig for om en anden person vælger at besvare en sms. Sms'en er jo netop kendetegnet ved at være asynkron og at man derfor ikke kan forvente et umiddelbart svar. Det må ene og alene være modtagerens ansvar om han/hun vil svare med det samme eller senere. Det må også være modtager, der er "voksen nok" til at vurdere det forsvarlige i at besvare sms'en med det samme (og det er det aldrig når man kører bil). Det kan ikke være afsenders ansvar uanset om man godt ved at modtager normalt svarer med det samme.

 • 7
 • 2

Michael Rangård:

Men hvis jeg sender en sms til konen, vel vidende at hun er på vej på arbejde og jeg ved at hun altid svare, så er jeg selvfølgelig medskyldig i en evt. ulykke

Nej. Det er til enhver tid førerens ansvar at udvise den fornødne opmærksomhed på kørslen.

 • 15
 • 0

Ja, det vi jeg også sige. Det kan godt være at jeg har mobilen med i bilen, men jeg undlader som regel at svare, eller i det hele taget røre telefonen, hvis der kommer en sms eller den ringer. Hvis man ved at der kan komme noget vigtigt, ville jeg nok finde et sted at holde ind og så se på det.

 • 1
 • 0

Måske skal man til, at sende en sms : "Jeg er hjemme. Nu kan du sms'e" ??? På den anden side, så kan modtageren jo selv lige være kørt en tur... Eller jeg blev forsinket af en eller anden årsag...

Vi skal alle sende en sms til alle vores kontakter, når vi kører, og når vi ikke kører længere !!! Teleselskaberne må på banen og presse politikerne til lovgiverbordet. :-)

 • 0
 • 2

Hver dag ser jeg folk der køre og sms´er samtidig. Jeg kan ikke forstå at folk overhoved tør at gøre det, det svare jo til at sidde og læse en bog eller en avis imens de køre :\

Jeg oplever tit at folk vil have mig til at svare fx ved at de sende ekstra besked med fx "?" eller "hvorfor svare du ikke" imens jeg køre bil. Jeg oplever også tit at en ven som udmærket ved at det tager 20 minutter for mig at køre over til ham vælger at bede mig om at tage en cola med fra tanken via en sms et kvarter før vi skal mødes. Og han bliver lige så skuffet hver gang jeg kommer tomhændet fordi at jeg ikke læser sms´er imens jeg køre.

Det er nærmest som om at det er blevet kutyme at folk forventer at få svar inden for få minutter når de har sendt en sms. Og jeg tror desværre at det er grunden til at mange vælger at skrive sms´er imens de køre.

Jeg beholder min telefon i lommen når jeg køre bil og hvis folk vil have svar med det samme må de ringe. Det går også langt hurtigere at lave en aftale via et opkald end via sms.

 • 3
 • 1

Michael Rangård:

Ja, det er til enhver tid førerens ansvar, men afsenderen påtager sig et medansvar når vedkommen sender sms'en vel vidende at modtageren køre bil på det pågældende tidspunkt og vel vidende at modtageren har for vane at besvare en sms under kørsel...

Har du en reference til domspraksis?

 • 3
 • 0

Man kunne også give skylden til producenterne af mobiltelefonerne for ikke at have sikret at man ikke kan tale eller SMS hvis man bevæger sig med en given hastighed. Man kunne evt skulle bekræfte at man ikke er føreren af bilen under kørsel før telefonen er i stand til at ringe, med mindre den er tilsluttet en handsfree enhed. Det næste bliver vel også at man retsforfølger ungerne på bagsædet for at distrahere forældrene under kørsel. Hvor mange ulykker er der ikke sket her.

 • 3
 • 1

Har du en reference til domspraksis?

Nej, for jeg snakker ikke ud fra nogen love og regler... Jeg tvivler på at afsenderen kan blive dømt for at sende en sms til føreren af en bil i Danmark...

Men jeg mener stadig at man har et medansvar hvis man sender en sms til en, som man ved er føre af en bil...

Har du et juridisk belæg for din udtagelse???

 • 0
 • 2

En fornuftig lovgivning bør efter min mening bør som udgangspunkt gøre det alene til førerens ansvar. En ansvarlig fører vil enten: Have sat sin mobil på lydløs eller tilsvarende under kørslen, eller: Ignorerer i første omgang indkommende opkald/sms, og finder evt. et passende sted at holde ind til siden, og tager sig først af sin mobil, når bilen er stoppet et sted, hvor den ikke er i vejen for trafikken. Man kan så overveje, hvordan man for erhvervschauffører skal dømme i tilfælde, hvor arbejdsgiveren presser sine ansatte chauffører til at besvare opkald under kørslen.

 • 1
 • 0

Hvis føreren af en bil kan straffes efter straffeloven - f. eks. for uagtsomt manddrab - kan eventuelle medvirkende også straffes, jf. straffelovens § 23 og 24:

Den kan teoretisk velnok gå på sms til en fører af en bil, men det er anklagemyndigheden, som skal bevise at det var et bevist forsøg eller at sms-eren negligerede risikoen. Så sådanne sager vil givet være svære at løfte i Danmark. Men bestemmelsen er (vistnok, hvilket vil sige at jeg trækker på hukommelsen) blevet brugt i særlig grove tilfælde af medvirken til spirituskørsel.

§ 23. Den for en lovovertrædelse givne straffebestemmelse omfatter alle, der ved tilskyndelse, råd eller dåd har medvirket til gerningen. Straffen kan nedsættes for den, der kun har villet yde en mindre væsentlig bistand eller styrke et allerede fattet forsæt, samt når forbrydelsen ikke er fuldbyrdet eller en tilsigtet medvirken er mislykkedes.

Stk. 2. Straffen kan ligeledes nedsættes for den, der medvirker til krænkelse af et særligt pligtforhold, men selv står uden for dette.

Stk. 3. For så vidt ikke andet er bestemt, kan straf for medvirken ved lovovertrædelser, der ikke straffes med højere straf end fængsel i 4 måneder, bortfalde, når den medvirkende kun har villet yde en mindre væsentlig bistand eller styrke et allerede fattet forsæt, samt når hans medvirken skyldes uagtsomhed.

§ 24. Den medvirkende straffes ikke, hvis han under de i § 22 angivne betingelser hindrer fuldbyrdelsen eller foretager handlinger, som ville have hindret fuldbyrdelsen, hvis denne ikke, ham uafvidende, var mislykkedes eller ad anden vej var afværget.

 • 3
 • 0

Synes faktisk at det er værd at bemærke at sagen er et søgsmål fra civil mod anden civil. Det er vel som vi kender det amerikanske samfund meget godt?

Den offentlige anklager synes ikke at have andel i retssagen ....

 • 1
 • 0

@Michael: mener du det helt seriøst eller er du bare en troll ? Du kan aldrig komme til at stå til ansvar for mine handlinger i trafikken :-) og jeg mener at det burde være helt klart, at det ikke ikke er mit ansvar hvis du haler din smartdingenot op af lommen og læser mit svar lige nu på E7 syd for grænsen med 210km/t på klokken. I så tilfælde er det nok bedst hvis du afleverer dit styrepap inden det går galt :-)

 • 1
 • 0

Michael Rangård:

Nej, for jeg snakker ikke ud fra nogen love og regler...

Det er ellers det, tråden handler om, jvf. f.eks. bloggens overskrift.

Jeg tvivler på at afsenderen kan blive dømt for at sende en sms til føreren af en bil i Danmark...

Jamen, så er vi jo enige. Det er ikke ansvarspådragende.

Har du et juridisk belæg for din udtagelse???

Det er et mærkeligt spørgsmål, når du samtidigt skriver, at du ikke taler om love og regler.

Jeg har ikke kendskab til nogen præcedens for, at man ikke må sende SMS til en bilist. Forholdet er heller ikke nævnt i færdselsloven.

 • 0
 • 0

Jeg kunne godt tilskrive mig en lovgivning, som forbyder andre (der er klar over at man kører bil) at forstyrre med SMS'er under kørslen. Det kunne f.eks. være hver eneste dag man kører hjem fra arbejde (og ens partner godt ved at man er på vej hjem).

 • 0
 • 5

Det har altid undret mig, at man ikke kan få en modtaget SMS oplæst af telefonen, fremfor at den altid skal læses. Det skal selvfølgelig være et valg, at telefonen oplæser SMS'en, men teknisk er der intet ivejen for at telefonen kan gøre det.

 • 2
 • 0

@Michael: mener du det helt seriøst eller er du bare en troll ? Du kan aldrig komme til at stå til ansvar for mine handlinger i trafikken :-) og jeg mener at det burde være helt klart, at det ikke ikke er mit ansvar hvis du haler din smartdingenot op af lommen og læser mit svar lige nu på E7 syd for grænsen med 210km/t på klokken. I så tilfælde er det nok bedst hvis du afleverer dit styrepap inden det går galt :-)

Hvis du køre i min bil og du var meget fuld da jeg udleveret nøglerne til dig, så har jeg et medansvar og kan (mig bekendt) dømmes for medvirken til din spritkørsel... Ligeledes kan jeg blive dømt hvis jeg ligger på bagsædet i bilen og du køre, hvis du ikke har et kørekort... Så jo, jeg kan godt komme til at stå til ansvar for dine handlinger, hvis jeg er medvirkende til at du overtræder loven...

Men læg venligst mærke til forudsætningerne. Jeg skal vide eller have en kraftig formodning om at du har tænkt dig at bryde loven, for at jeg kan gøre mig medskyldig i din kriminelle handling. På samme måde som den amerikanske dommer vurderer i debatoplægget, så bliver afsenderen kun frikendt fordi vedkommen ikke vidste at modtageren kørte bil...

 • 1
 • 2

Dine analogier har desværre ingen gang på jord - det er det farlige ved analogier.

At overlade et køretøj til en fuld person har absolut intet tilfælles med at sende en SMS til en person.

Hvad personen gør når vedkommende i dette tilfælde modtager en asynkron besked er modtagers problem. Alt andet er en misforstået ala curling børn forældre aproach.

Men historien udstiller meget godt amerikansk (i pågældende stat) lovgivning eller mangel på samme eller inkomptence hos en (politisk valgt ? ) dommer. Historien er desværre fyldt med mange (vandre)historier om hvordan man kan komme galt afsted i retten i USA.

 • 1
 • 0

Selvfølgelig skal man ikke SMS'e når man kører bil.

Opmærksomheden bør være rettet mod vejen, trafikken og omgivelserne, hvilket er uforeneligt med betjening af en skærm.

Men hov - hvordan betjener man så bilen?

Engang kunne man i blinde finde en drejeknap og øge hastigheden på blæseren for at skabe bedre udsyn, i dag skal man famle sig gennem skærmmenuer for at opnå samme resultat.

Kan - og skal - det være ansvarspådragende for en bilfabrikant at konstruere og sælge et system, der fjerner førerens opmærksomhed fra trakikken?

 • 2
 • 0

Ja, det vi jeg også sige. Det kan godt være at jeg har mobilen med i bilen, men jeg undlader som regel at svare, eller i det hele taget røre telefonen, hvis der kommer en sms eller den ringer. Hvis man ved at der kan komme noget vigtigt, ville jeg nok finde et sted at holde ind og så se på det.

Husker du så at slukke motoren og tage nøglen ud af bilen. Der er givet en bøde til en kvinde, der holdt ind på en vigeplads for at besvare en mobiltelefon! Det er da mindst lige så latterligt, så vi har nok ikke så meget at lade amerikanerne høre.

 • 0
 • 0

Det er lidt sjovt at se så meget debat over spørgsmål, der er behandlet i færdselsloven, som kan læses ganske gratis på retsinfo.dk - men hvis der skulle være for langt derover kan I så finde uddrag af Færdselsloven herunder:

Færdselslovens §55a: Førere af køretøjer må under kørsel ikke benytte sig af håndholdte mobiltelefoner.

Færdselslovens §3 ("grundloven for færdsel"): Trafikanter skal optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed, så at der ikke opstår fare eller forvoldes skade eller ulempe for andre, og således at færdslen ikke unødigt hindres eller forstyrres. Der skal også vises hensyn over for dem, der bor eller opholder sig ved vejen.

Færdselsloven om erstatning ved f.eks. ulykker: § 104. Erstatningsansvaret efter §§ 101-103 påhviler den ejer eller bruger, der benytter køretøjet eller lader det benytte.

Stk. 2. Føreren er erstatningsansvarlig efter lovgivningens almindelige regler.

Færdselsloven om straf for forseelser: § 118. Med bøde, jf. dog stk. 5, straffes den, der: 1) overtræder § 3, stk. 1 og 2, [...] § 55 a, stk. 1,

Du må gerne sende og modtage SMSer og opkald, når det sker uden at du holder telefonen i hånden (§55a), men det må ikke påvirke din kørsel sådan at du er uopmærksom eller ikke udviser hensynsfuld adfærd i trafikken (§3). Hvis du ikke kan finde ud af det, får du (som fører) en bøde (§118), og hvis du virkeligt slet ikke kan finde ud af det, og du kører galt eller skaber en ulykke fordi du skulle svare på SMSer, så er du som fører, samt køretøjets ejer erstatningspligtig overfor person- og tingskader der måtte opstå i forbindelse hermed (§101-104).

§3 gælder i øvrigt uanset hvad du laver; det er heller ikke lovligt at opdrage børn, ryge, lægge makeup, lave mad, læse avis, se film eller alt muligt andet, mens du kører bil. Det er rigtig fornuftigt fordi det antageligvis gør lige ondt på "modtageren" uanset om du læser avis eller skriver beskeder.

 • 1
 • 0

Peter Kyllesbeck:

Det er derfor dine hænder ikke må være ved at betjene/benytte en håndholdt mobiltelefon. (Bemærk betjene/benytte - mange tror man ikke må tale i håndholdt mobiltelefon)

Det må man da heller ikke. Hvis man taler i den, benytter man den jo.

Der står:

§ 55 a. Førere af køretøjer må under kørsel ikke benytte sig af håndholdte mobiltelefoner.

Pudsigt at loven er skrevet i flertal. Man må åbenbart gerne benytte én mobiltelefon :-)

 • 1
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten