intelligent transport bloghoved

Udvikling ja - men ikke forandring.

Så er sommerferien ved at være overstået, og vi er på vej tilbage på arbejdsmarkedet.

Kort før sommerferien skrev jeg en blog ”Roadpricing med omtanke”.

Stor tak til de mange kommentarer og at næsten alle kommentarerne holdt sig til emnet - lige indtil der til allersidste ”gik Facebook i den”.

Det var indtil da en meget sober holdningsdebat – for og imod Roadpricing.

Jeg har nedenstående citeret nogle af de centrale argumenter og kommenteret dem.

Mange af især de negative kommentarer beskriver kun problemerne set fra en side, men ikke løsningerne. Det er meget et forsvar for bilismen. Jeg elsker selv min mil, men vi skal nok i fremtiden anvende den med omtanke.

Vi ønsker vel nok alle en udvikling af samfundet, men mange af kommentarer tyder på at der ikke ønskes forandring…..

Hvis vi skal nå de politiske mål på de 70% reduktion af CO2, ja så bliver vi nødt til at ændre adfærd.

Og her er de økonomiske incitamenter de allerbedste. ……

Jeg er blevet kritiseret for ikke at deltage i debatterne i mine egne indlæg. Det er faktisk bevidst. For jeg foretrækker at læserne kommenterer og diskuterer indlæggene. Ellers bliver det kommentarer for og imod mine kommentarer.

Det er også blevet anført, at jeg som IDA's trafikekspert synes temmelig meget ude af trit med medlemmerne.

Her må jeg oplyse, at IDA politik fastlægges af de politisk valgte, og det er i praksis hovedbestyrelsen – hvor jeg sidder. IDA har flere gange peget på mulighederne for at nå de politiske mål, som det jo ikke er IDA der har fastlagt. Vi skal i IDA pege på de tekniske muligheder, der er for at nå de politiske mål. Og når et store flertal Folketinget har vedtaget at vi skal reducere med 70%, ja så er der vores pligt at pege på du mulige løsninger. Og her er en af dem roadpricing, som det også fremgår af IDAs klimaudspil fra maj 2020. Og der ligger også medlemsundersøgelser til grund for vores politik.

Anders Eldrup udvalget kommer efter sigende om kort tid med deres rapport vedr. omlægning af skatter og afgifter mhp flere elbiler. Udvalget er ifølge kommissoriet bl.a, blevet bedt om at se på mulighederne for af anvende roadpricing. Det bliver spændende at se om de inddrager det i deres forslag.

Jeg har i det følgende trukket nogle af de centrale kommentarer til min blok ud, og kommenteret dem.

Vi kan så fortsætte den faglige drøftelse af Roadpricings velsignelser…

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

> »Den største ulempe ved roadpricing er nok at den opfordre folk til ofte at købe ny bil... Det kan statskassen modvirke ved at lade biler over f.eks. 10 år. betale en mindre roadpricing, men stadig forbyde dem i tæt bebygget områder, hvis partikelforureningen er høj.«

>»Roadpricing er dybt asocialt som et middel til at mindske trængsel.«

Vi skal se roadpricing som en af de midler, der skal give os bedre klima og mindre trængsel. Der skal være alternativer transportmuligheder fx. øget samkørsel, bedre cykelfaciliteter og bedre kollektiv trafik.

> »Roadpricing skal flytte biler væk fra de store veje med stor trængsel. Dvs i myldretiderne. Hermed får vi en bedre udnyttelse af vore investeringer. Så det skal ikke være så dyrt at køre på de mindre belastede veje.«

Vi skal med afgifter motiveres til at vi bruger bilen mindre, og det er på de første 1-2 km de forurener meget. Vi skal derfor reducere de korte ture - det kan ske ved at det fx koster 15 kr. at kold starte bilen – (hvis den fx ikke har været startet den seneste halve eller hele time).

> »At belønne folk for at køre langt via kørselsfradrag forvrider priser på boligmarkedet. Ønsker folk en billig bolig langt fra byen, så må de acceptere at transportudgiften til gengæld stiger.«

> »Hvis de idioter, der mener det er deres gudsgivne ret at befordre sig i deres bil til bestemmelsesstedet i områder med stor trængsel, må de hoste op med hvad det koster, flytte eller ændre arbejdsplads.«

To måder at siget det samme på. Jeg er enig i at kørselsfradraget skal afskaffes eller justeres. Det virker helt ulogisk, at vi får tilskud allerede fra 12 km til arbejdspladsen. Det er fx 35 km i Norge,

> »Vil det ikke være en stor fordel, med større afgift på olie og benzin, og dermed forureningen?«

Jeg er enig i at vi skal hæve brændstofpriserne. Det har de fx gjort i Tyskland. Men vi skal være opmærksomme på den sociale dimension og grænsesalgs problematikken. Så en hævning skal måske kobles sammen med andre initiativer.

> »Jeg er helt enig med dig med roadpricing. Der er intet grønt i det, og det kan umuligt begrundes ud fra miljø.«

Roadpricing vil også have effekt på miljøet. Vi vil give færre biler på vejene.

> »Du kan ikke lide biler og søger nu irrationelle begrundelser.«

Det er ikke et spørgsmål om vi kan lide biler eller ej. Jeg holder selv meget af min bil - men vi har alle at ansvar for klimaet og her bliver vi nødt til at være lidt mere nuancerede i forholdt til at bruge vores bil med fornuft.

> »Så vi skal alle have overvåget vores biler med GPS trackere? Det bliver et nej tak herfra! «

Endnu et vikarierende argument mod kørselsafgifter. Vi bliver alle i dag overvåget hvis vi fx tænder mobiltelefonen eller bruger Brobiz. Der findes løsninger der ikke øger overvågningen - de bør afprøves ved test.

> »Jeg kan godt se ideen i roadpricing, selvom det tydeligvis ikke er populært her på siden. Men uanset. Så længe det er samme pris eller ligefrem billigere og ofte hurtigere, at tage bilen, skal man finde de store klimabriller på, for at se fornuften i at tage den offentlige transport.«

Enig. De mange biler skyldes der er blevet meget billigere, og at marginalprisen ved at køre i bilen er fordelagtig i forhold til kollektiv.

> »Vil prisen på kørsel i myldretiden ændre på trængslen?«

Ja en ændret økonomi vil altid flytte. Det er altid trafikanter, der ligger lige på grænsen mellem fx bil og cykel/offentlig transport. Så det vi flytte nogle.

> »Det centrale problem er, at det er for billigt at køre i bil og det bliver man nødt til at gøre dyrere. Den helt enkle løsning er at fjerne befordringsfradraget og øge registreringsafgiften samt de grønne ejerafgifter.«

> »Jeg ser heller ingen store ulemper ved at øge brændstofafgiften. Tyskland har lige sat afgiften på diesel op med ca. 50 øre per liter, og nu er der snak om at tyskere vil køre til Danmark for at fylde deres dieselhakkere op. Så det er oplagt at gøre det samme i Danmark, hvor diesel er billigere end benzin udelukkende fordi afgiften er lavere. Men benzin skal nok ikke holdes helt fri.«

Ja det er en mulighed med højere brændstofpriser.

> »Hvorfor skal udgiften til levering af mine varer holdes kunstigt nede ved at andre betaler?«

Enig.

> »Alle gyldne løfter om at det ikke må blive dyrere med de planlagte CO2 afgifter og andre "grønne" afgifter er rent nonsens.«

Her er jeg helt enig. Selvfølgelig vil det koste hvis vi vil nå de ambitiøse klimamål. Det er naivt at påstå andet.

> »I princippet syntes jeg det kunne være fint, hvis varerne havde en varedeklaration hvor du kunne se hvor meget der er brugt på transport.«

> »…en bus slider ca. som 10.000 personbiler…….«

»Når lastbilerne ikke betaler for sliddet, så må alle skatteborgerne.«

Det må være et grundlæggende element i den kommende afgiftsstruktur, at det er forurenerne der betaler.

> »Rammer socialt skævt, en brugt bil er billigere end 50 øre pr km, og det er langt fra alle jobs som kan klares hjemmefra. At mindske trængslen og øge fremkommeligheden kan kun ske ved at forbedre vejenes kapacitet, eller ved at sænke behovet for transport.«

Det er ikke korrekt. Vi kan også flytte bilerne væk fra myldretiderne ved at gøre det dyrere at køre på disse tidspunkter.

»Vi har jo i denne Corona tid set, at vi ikke altid behøver at bevæge os så meget. Mere hjemmearbejde og webmøder er her en del af løsningerne.«

Enig. Vi skal alle bringe de positive erfaringer fra Corona krisen videre, og herunder se om vi ikke kan arbejde mere hjemmefra. Flere store firmaer har faktisk vedtaget af det skal arbejdes mere hjemmefra. I Topdanmark må således max 75% fremover møde op på arbejdspladsen. Resten skal arbejde hjemmefra

Svend Tøfting er trafikekspert hos IDA, har været formand for interesseorganisationen ITS Danmark og været ansat i Region Nordjylland. Han har endvidere i 30 år været ansvarshavende redaktør af fagbladet Trafik&Veje og var medlem af SIRI-kommissionens transportgruppe. Valgt til ITS World Congress Hall of Fame - Lifetime Achievement Award for Europe - 2019
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

" Jeg elsker selv min mil, men vi skal nok i fremtiden anvende den med omtanke. Vi ønsker vel nok alle en udvikling af samfundet, men mange af kommentarer tyder på at der ikke ønskes forandring….. Hvis vi skal nå de politiske mål på de 70% reduktion af CO2, ja så bliver vi nødt til at andre adfærd."

Mener du "ændre" adfærd, eller at "de andre" skal ændre adfærd? Nå, spøg til side.

Jeg har i hvert fald forstået budskabet. * Jeg må ikke flyve, det er ikke godt for klimaet * Jeg skal tage min cykel i regnvejr og være glad for den motion jeg får * Jeg må ikke spise bøffer, det er ikke godt for klimaet * Jeg må gerne gå på arbejde og udsætte mig for en mulig Corona smitte, fordi det er jo så vigtigt jeg tjener penge så jeg kan betale min skat

Det er absolut ikke fordi jeg er imod Roadpricing, tvært imod, det er et vidunderligt værktøj til at regulere vores adfærd. Det er også et vidunderligt værktøj til at sparke dem i ansigtet som har 1 barn der skal i børnehave, 1 der skal i vuggestue og så et arbejde at passe.

Pensionisterne behøver jo ikke at køre i myldretiden. De som skal indrette deres hverdag efter daginstitutionernes åbningstider har ikke noget valg.

Hvert år bliver mine muligheder mere og mere begrænsede, jeg skal betale mere og mere og får mindre og mindre. Som altid er det det arbejdende folk det går ud over, hvordan kan en Socialdemokratisk regering acceptere dette?

Ja, der går desværre lidt facebook i den, når man igen taler om et værktøj som skal begrænse vores frihed endnu mere. Adfærdsregulering, kaldes det. Læs: "Fattigrøve, I må tage cyklen".

Imens render Kina, Emiraterne, Saudi-Arabien, Qatar og Kuwait med alt guldet. Kina bygger nye kulkraftværker mens jeg ikke må spise en bøf. De øvrige lande på min liste udleder, trods deres ufattelige rigdom, dobbelt så meget CO2 pr. indbygger som USA.

 • 12
 • 11

Jeg var i Sverige for et par uger siden (med behørig coronaforsigtighed), og der så jeg, at diesel og benzin kostede stort set det samme per liter (diesel var en smule dyrere). Danmark er efterhånden en af de få steder, hvor diesel koster markant mindre (mere end 10% billigere) end benzin, så det er oplagt at hæve afgiften, så priserne bliver stort set ens. Diesel vil stadig være mere økonomisk (flere km/l), så folk, der kører langt, vil med fordel stadig køre med diesel. Men som det er nu, betaler ejere af benzinbiler for at ejere at dieselbiler kan køre billigt, og det har gjort dieselbiler populære blandt folk, der pendler selv små afstande, og da marginalomkostningerne ved at køre i en dieselbil er lav, vælges bilen frem for offentlig transport og cykel.

Det alene vil dog næppe gøre det store ved trængslen, så afgifterne på både benzin og diesel skal sættes op (men holdes på ensartet niveau) for at få flere folk over i offentlig transport, elbiler og (el)cykler.

 • 8
 • 4

Citat :"Hvis vi skal nå de politiske mål på de 70% reduktion af CO2, ja så bliver vi nødt til at ændre adfærd".

Måske burde vi diskutere dette politiske mål.

 • 13
 • 5

det kommer nok helt af sig selv, når 'covid19-regningen' på et tidspunkt er opgjort! ;)

Nu ikke så fornuftig;-)

Det virkelige problem med bilismen er sådan set ikke udledningen, men det areal de optager.

I stedet for at tale om bedre offentlig transport, burde man gøre noget. Jeg har i mange år fravalgt bilen inden for ring 2. I de seks år mellem '03 og '09, hvor jeg faktisk ikke havde bil - gik jeg inden for ringen. Det tager ikke så meget længere tid end at sidde fast i en bilkø. Man taler bedre med folk uden "rustning" på. Uden for ring 2 er strækninger i DK sjældent over 100 km, så hvis der var tog og busser, der var til at betale?

Det er trods alt de færreste af os, der bor langt ude på landet, hvor det mere rimeligt med en bil - og der er (lidt) bedre plads.

 • 5
 • 4

Uden for ring 2 er strækninger i DK sjældent over 100 km, så hvis der var tog og busser, der var til at betale?

Prøv du af skulle på arbejde, aflevere børn inden du skal på arbejde med offentlig transport og du skal gøre det modsatte når du skal hjem.

Du har så ikke noget liv, da du skal op kl 4, for at kunne aflevere dine børn, de kan først hentes kl 18, da du skal skifte transport, da der ikke er nogen direkte forbindelse og afgangene ikke lige passer med det tidspunkt du får fri. Du er så hjemme en gang kl 19. Du er nød til at gå i seng senest kl 22, ellers får du ikke søvn nok.

Offentlig transport er bare ikke godt nok uden for kbh. og det er intet intiativ der kan rette op på det ud over egen bil. Cykel dur nemlig ikke, da der er længere end 10km imellem tingene i hver sin retning.

 • 9
 • 1

Jeg forstår ikke tanken om "Roadpricing" eller ej. Vi har i dag allerede roadpricing via vores brændstofs afgifter.

Dem der kører mere end dem der kører kort betaler mere i afgift. Dem der har store biler betaler mere i afgift.

Så vores afgifter på befording i dag sikre at dem der kør mest, og dem der har store biler (dem der ofte tjener mest) betaler mest. Er det ikke det vi ønkser?

Her udover er der afgift på køb af bilen.

Hvis vi vil indføre andre typer roadpricing, så skal vi også tale om at fjerne nogle af dem vi har allerede.

 • 14
 • 1

Når vi sender en fregat til hormusstrædet for at beskytte oliestrømmen og benzinafgifterne....Istedet for at bygge Akraftværker.....Men det er danske ingeniører nok ikke dygtige nok til. Jeg havde en dejlig tur til Rørvig , over Holbæk hvor alle vindmøllerne hele vejen der op og tilbage ikke drejede en omgang. Det gjorde de hellerikke idag.

 • 5
 • 9

Præcis. Vi har allerede brugerbetaling på vejnettet. Ligesom alle andre lande med nogenlunde velfungerende infrastruktur. Så hvorfor er verdens trafikingeniører og transportøkonomer så vilde med tanken om at erstatte denne brændstofafgift-baserede brugerbetalingen med en elektronisk variant?

Her er den korte forklaring:

De udgifter samfundet afholder på ens vegne når man køre en tur i sin bil (Partikel/støj forurening, vedligehold af vejnettet, forrentning af land-arealer, etc., også kaldet eksternaliteter) afhænger ikke kun af afstanden man køre, men også af hvor og hvornår man køre denne tur. Som en tommelfingerregel er eksternaliteterne i Danmark i størrelsesordenen:

 • 25 øre/km landevej
 • 5 kr/km tæt bymiljø

I dag betaler man i runde tal typisk omkring de 25 øre i afgift per kilometer via brændstofafgiften. Modstanden blandt billister i land-kommuner mod at digitalisere betalingssystemet er derfor rimelig legitim, folk her betaler jo allerede nogenlunde hvad de bør. At gøre brugerbetalingen digital kan her opfattes som et unødvendig bureaukratisk tiltag, der for dem løser et ikke-eksisterende problem. Der hvor den nuværende brændstofafgift-baserede betalingsmodel er problematisk er i bymiljøer hvor man har et stort overforbrug af privatbilisme fordi kørsel her så at sige er kunstigt billigt.

Man kan ikke løse problemet ved bare at hæve brændstofafgiften da det vil resultere i en overtaksering af billister udenfor de støre by områder, derfor den store fokus på at skifte til brugerbetaling via GPS hos områdets fagpersoner.

 • 4
 • 0

.. at sidde og sige hvad andre skal gøre.

Vi skal se roadpricing som en af de midler, der skal give os bedre klima og mindre trængsel. Der skal være alternativer transportmuligheder fx. øget samkørsel, bedre cykelfaciliteter og bedre kollektiv trafik.

Ja ja ja, den sædvanlige sang - men sålænge der ikke er nogle bare nogenlunde acceptable alternativer, så forbliver det mundsvejr, og folk fortsætter af helt naturlige (f.eks. muligheden for bare tilnærmelsesvis at få hverdagen til at hænge sammen) årsager med at benytte deres biler.

det kan ske ved at det fx koster 15 kr. at kold starte bilen

Oh, og gælder det så også for elbiler? < /sarcasm >

Enig. De mange biler skyldes der er blevet meget billigere, og at marginalprisen ved at køre i bilen er fordelagtig i forhold til kollektiv.

Hvad om man så i stedet prøvede at rette blikket indad - den offentlige transport har snorksovet i årtier, hævet priserne voldsomt, indført et byzantinsk overvågnings- og billetteringssystem (så man effektivt har skræmt sporadisk rejsende væk), lavet fatalt dumme fejlinvesteringer, gjort den såkaldte "service" stort set fraværende, og bundet det hele sammen med køreplaner der sætter en ære i at køre de forkerte steder på de forkerte tidspunkter, selvfølgelig blottet for korrespondance.

Det er ikke korrekt. Vi kan også flytte bilerne væk fra myldretiderne ved at gøre det dyrere at køre på disse tidspunkter.

Det var dog en umådelig arrogant udmelding - der er er mange der er tvunget til at køre på bestemte tidspunkter.

Bortset fra det, så synes jeg det er lidt mudrede udmeldinger der kommer, for drejer det sig om at reducere udslippet med 70%, eller drejer det sig om med vold og magt at få alle bilerne til at forsvinde, fordi man ikke kan lide dem (i hvert fald ikke alle de andres), hvilket ikke er et miljøargument.

Hvis vi holder fast i udledningerne, så vil jeg påstå at vi fra den ene dag til den anden kunne reducere dem (og dermed også brændstofudgiften) med vel 10%, hvis folk bare kunne lære at lette højrefoden, og køre bevidst økonomikørsel (men alligevel komme frem på samme tid).

 • 3
 • 1

Vi har i dag allerede roadpricing via vores brændstofs afgifter. Dem der kører mere end dem der kører kort betaler mere i afgift. Dem der har store biler betaler mere i afgift.

Så vores afgifter på befording i dag sikre at dem der kør mest, og dem der har store biler (dem der ofte tjener mest) betaler mest. Er det ikke det vi ønkser?

Det vil jeg jo også mene. Sænk, eller fjern den årlige afgift og flyt til gengæld denne udgift/indtjening til brændstoffet. Så du ikke beskattes af en tørstig bil der forbruger 200L brændstof om året, men slipper billigt for en lille bil der kører igennem 2000L.

Problemet bliver når/hvis vi gradvist flyttes til elektriske biler, som må forventes at forurene mindre og fjerne argumentet for det meste af partikkelforureningen, CO2, NOX etc, hvordan beskatter man den strøm der puttes på batteriet? Der er politikernes opfindsomhed nok ikke større end at tale road pricing.

Her udover er der afgift på køb af bilen.

Den mener jeg faktisk er en hæmsko for udbredelsen af miljørigtig ny teknik, da det er en proportionelt større investering at købe en bil, end det behøver at være. Lav det til en Nummerplade afgift, som er ens for alle biler, uanset fremdriftsmiddel og nøjes med at opkræve moms af bilsalget.

 • 1
 • 0

Ja ja ja, den sædvanlige sang - men sålænge der ikke er nogle bare nogenlunde acceptable alternativer, så forbliver det mundsvejr, og folk fortsætter af helt naturlige (f.eks. muligheden for bare tilnærmelsesvis at få hverdagen til at hænge sammen) årsager med at benytte deres biler.

Det er naivt at tro at vi kan fortsætte med det transportsystem, vi har opbygget gennem årtier, hvor klimaet ikke var noget vi bekymrede os om.

Det vi skal frem til er jo et system, som kan udbredes til resten af kloden uden at vi ender i katastrofale klima katastrofer.

Det kræver at vi tænker helt nyt.

Transportsektoren er desværre kendetegnet ved at være en af de mest konservative sektorer, der findes. Jeg ved det af personlig erfaring, da jeg har brugt 30 år af mit liv til at tænke transport koncepterne helt anderledes. Jeg er mest kendt for mit store RUF koncept (www.ruf.dk), som har fået fantastiske anbefalinger fra mange eksperter (www.ruf.dk/recommendations.pdf), men jeg har også udviklet mindre gennemgribende koncepter som CykelMetro (et transportsystem dedikeret til cyklister) og Gangeren (en sammenfoldelig pendler cykel).

Det jeg mener bør ske er følgende:

Skaf finansiering til nyudviklinger ved at sætte benzinprisen op til det den var, da den var højest. Det ved vi at folk kan leve med.

Indtægterne herfra bruges på følgende måde:

RUF og andre nyudviklinger dokumenteres af nogle dygtige multimedie mennesker, så funktionen bliver forstået af beslutningstagerne.

Arranger et stort analysearbejde, hvor kritikere går tæt på teknologien og prøver om de kan finde fejl i koncepterne.

Start en folkelig debat om mulighederne i de nye koncepter.

Skab et industri konglomerat, af danske virksomheder, som kan løfte opgaven og byg testbaner for at modne udviklingen.

Patenter de kritiske dele af koncepterne, så dansk industri kan have maximalt gavn af en global udrulning.

Start med en dansk produktion af den kollektive maxi-ruf enhed og CykelMetro konceptet.

Lav aftaler med bilfabrikkerne om masseproduktion af RUF biler til det globale marked.

Resultatet vil blive at Danmark igen sætter dagsordenen mht. klima effektive løsninger (RUF blev anbefalet af Dansk Metal i år 2000).

Konsekvenser:

Kollektiv trafik med RUF bliver hurtigere end med bil i dag og uden problemer med virus spredning.

RUF elbiler bliver selvkørende på skinnen det meste af turen, så pendlertid bliver arbejdstid.

RUF batterier er små og bliver genopladet ved skinnekørslen

Anlægsomkostningerne er lave da systemet er modulært og ikke kræver nivellering.

CykelMetro konceptet vil få flere til at bruge cyklen til den daglige pendlen. (Man cykler fra hjemmet nogle få km til skinnen, hvor man kører ind i en kabine, som så bevæger sig med 100 km/t ind mod byen, hvor man fortsætter som cyklist i den indre by). Se: www.idea.dk/cykelmetro.pdf

Se også:

https://youtu.be/vP1a915T7WU

www.ruf.dk/rufstatus.pdf

www.ruf.dk/recommendations.pdf

www.ruf.dk/rufantivirus.pdf

www.ruf.dk/cnn.doc

https://youtu.be/n_m7w0vM4e0

https://youtu.be/FbxtFmPb1jQ

https://youtu.be/vLtYmq2_92I

 • 4
 • 7

Anlægsomkostningerne er lave da systemet er modulært og ikke kræver nivellering.

??

Venligst sæt nogle tal på den påstand.

Jeg har det med det koncept sådan, at det føles som at kaste gode penge efter endnu en dødssejler af infrastruktur. Især i lyset af de selvkørende køretøjer som når at komme, inden dit system vil være nået længere end til byggetilladelsen.

Du kan have en pointe med anvendelse af mindre batterier, men hvis det skal sættes op mod endnu en tilplastring af landskabet med noget infrastruktur i jern/beton, så vil jeg hellere bruge de midler på vores nuværende infrastruktur. (fx trådløs ladning eller hvad nogle smarte opfindelser kan fremvise)

 • 2
 • 2

Vi skal med afgifter motiveres til at vi bruger bilen mindre, og det er på de første 1-2 km de forurener meget. Vi skal derfor reducere de korte ture - det kan ske ved at det fx koster 15 kr. at kold starte bilen – (hvis den fx ikke har været startet den seneste halve eller hele time).

Og her mener jeg stadigt, at afgift på brændstof, er langt bedre end afgift på kilometer og start af bilen. Det viser kun, hvor besværligt at road-pricing er.

Jeg benægter ikke, at road-pricing er bedre end intet - men at få de samme afgifter ind på brændstoffet, giver langt mere miljømæssigt.

Som jeg begrundede i mine indlæg, så kommer de nuværende afgifter primært ikke ind på brændstof. De kommer ind på alt muligt andet - og dette alt mulige, medfører at bilen bliver dyr, og man helst skal køre et stort antal kilometer årligt, for det betaler sig at have en bil.

Og at øge benzinprisen eller dieselprisen med 50 øre, det er altså ikke en hævning.

Jeg mener, at vi skal sænke de andre udgifter, så det er tale om afgiftsændring, og ikke afgiftshævning. Vi skal ændre vores afgiftssystem, så bilernes afgifter er proportionale med den mængde brændstof vi bruger. Tungere biler slider mere på vejene. Biler der køre mere, slider mere. Alt, tages der hensyn til, hvis man lægger afgift på brændstof. I dag, er der ingen afgifter per kørt kilometer eller på brændstoffet, i over halvdelen af afgiften.

Den bedste løsning, er at helt fjerne alle de afgifter vi har i dag, som ikke er på brændstof. Specielt grønne afgifter. De er ikke spor grønne, og medfører kun ekstra forurening. At gøre dem grønne, kan kun ske ved, at fjerne dem, og lægge dem på som grønne afgifter på benzin og diesel.

En større pris på diesel medfører desuden at det også vil være fornuftigt at hæve prisen på fyringsolie, og dette får en miljøgevinst i sig selv.

Jeg forstår ikke, hvordan at en kørselskilometer kan være mere grøn, end en afgift på det som vi gerne vil reducere. Det svarer lidt til, at vi sætter afgifter på gang-kilometer, når vi gerne vil reducere danskernes fedtforbrug, mens vi ikke vil lægge afgifter på fedt.

 • 4
 • 0

afgift på brændstof, er langt bedre end afgift på kilometer og start af bilen

Ja, og diskutionen om indførelse af Roadpricing kunne jo sagtens forstumme her, idet vi - som også #11 skriver - allerede har det. Men hvad skal vi (staten/fælleskassen) sætte i stedet, efterhånden som "alle" går over til at sætte elbilen i stikket? Helst noget andet end det der Roadpricing (men det er så bare min mening).

Der tales ofte om for mange køretøjer på vejene - måske er der for mange der har kørekort, det er for billigt (nærmest gratis) at have det (når man først har fået det)?

 • 1
 • 2

Roadpricing opgjort på kørte kilometer er stadig den dyrest tænkelig og maksimalt tekniks komplicerede løsning uanset havd målet reelt er.

Hvis målet er mere plads i byerne, så lav betalingsring. Langt billigere og nemmere. ..bør sølges af ordentlige overvågede park-and-ride faciliteter ved s-togs / regionaltogs stationer med offentlig transport inkluderet.

Hvis målet er at få mindre forurening fra bilerne, så lav afgifterne om! Det er så simpelt som over en 5 års overgangsperioede helt at udfase registreringsafgiften (eller sætte den til 10%) og erstatte provenuet med et 100% CO2 belastnings afgift. Dermed gøres el-biler og brint reelt gratis, mens alle fossil / hybrid biler gøres dyrere at eje - uanset om de bruges. Overgangsordning kan sættes til at modsvare en passende afskriving af den registreringsafgift der nu er betalt på ældre biler - men ikke være over 10 år.

....hvorfor gøre det hele så teknisk svært.....

 • 3
 • 1

Anlægsomkostningerne er lave da systemet er modulært og ikke kræver nivellering.

??

Venligst sæt nogle tal på den påstand.

RUF består af slanke skinneelementer understøttet for hver 20 m af master eller lignende. I 1990'erne udregnede vi i RUF International en pris på 24 mio kr pr km dobbeltskinne. Det er væsentlig lavere end jernbane/motorvej. Når styrtregn bliver normalen på grund af klimaforandringerne vil en by med RUF skinner klare sig væsentlig bedre end en by med motorveje. Selvkørende biler er IT branchens våde drøm, men jeg tror ikke den brede befolkning tør stole på alle påstandene om sikkerhed og de hjælper ikke ret meget på de egentlige problemer: energiforbruget og kapaciteten. Strømforsyning fra en skinne er suverænt det mest effektive.

 • 2
 • 1

Alle her taler som om roadpricing er noget man går over i Brugsen og køber, og tju hej, så virker det. Sandheden er at det slet ikke er implementeret noget sted i verden. Hvordan skal det virke? Hvem kan lave det, hvis nogen. Hvad med privatliv. Det vil tage årevis at få det implementeret og jeg kan allerede se et nyt EFI. Og er det i det hele taget nødvendigt? Jeg kan ikke forstille mig danskere, der ikke engang vil downloade en smitte app, vil gå med til konstant overvågning i bilen. De fleste argumenter mod biler, fosvinder med elbiler. Partikelforurening fra dæk og bremser er mindre en fra ICE biler. Det "eneste" problem der er tilbage er trængsel. Og mon ikke denne Corona tid har vist os at vi behøver ikke alle sammen side og forstyrre hinanden kl 09:00? Om noget, så har denne tid også vist at offentlig transport ikke er nær så robust som antaget. Det er de rene smitte spredere. Find derfor ud af at få alle over på elbiler, og lad os løse trængselsproblematikken med differentierede arbejdstider og hjemmearbejde. Remote Work er kommet for at blive. Selv Siemens melder ud at det vil blive en kerne i deres fremtid.

 • 2
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten