projekt globalt bloghoved

Trumps klimabeslutning rammer fattige lande hårdt

USA står for 30% af finansieringen af den internationale Grønne Klimafond, som er en vigtig hjørnesten i FN-klimaaftalen fra Paris. Især de fattige ulande kommer til at mærke, at præsident Donald Trump trækker USA ud af denne internationale aftale. Deres befolkning mærker klimaændringerne mest og de har brug for finansiering af deres klimatilpasning. Vil Danmark hæve sin klimastøtte, som har været faldende de sidste par år?

I Parisaftalen er de fattige udviklingslande blevet lovet 100 milliarder dollars om året (med virkning fra 2020), hvilket bliver sværere efter Trump beslutning. Dette løfte var helt centralt, da kompromisserne blev indgået under forhandlingerne i Paris i december 2015.

I denne blog kikker vi nærmere på konsekvenserne af Trumps beslutning for den Grønne Klimafond (Green Climate Fund). Her er løfterne fra de rige lande særligt følsomme for ulandene, fordi den Grønne Klimafond adskiller sig fra andre lignende funding-initiativer, ved at udviklingslande og industrilande er lige repræsenteret i bestyrelsen. Det betyder, at udviklingsnationerne har stor indflydelse på fondens investeringer. Af den grund ser en lang række ulande gerne, at en stor del af finansieringen kanaliseres gennem klimafonden.

Præsident Obama var meget bevidst om udviklinglandenes forventninger, hvilket fik ham til at give et løfte om 3 milliarder dollars til den Grønne Klimafond. Dette svarer til 30% af de samlede 10,3 milliarder, som fonden er nået op på i afgivne løfter (kilde:fondens hjemmeside). Af disse midler, er ca. 40% på nuværende tidspunkt indbetalt til fonden i den Grønne Fonds såkaldte ”initial resource mobilization period”, som går fra 2015 til 2018. En af Obamas sidste-øjeblik tiltag inden sin afgang i januar var at gennemføre betaling af 500 millioner dollars til den grønne klimafond, mens Trump med sin udtræden af Paris aftalen ikke vil udbetale de resterende 2,5 af de lovede 3 milliarder dollars.

43 lande har foreløbigt lovet at støtte den Grønne Fond. Blandt de andre store bidragslande er Japan (1500 millioner dollars), England (1211), Frankrig (1035), Tyskland (1003), Sverige (581 mio), Italien (334), Canada (277), Norge (258) og længere nede på listen Danmark (71,8 millioner dollars).

Fald i dansk klimafinansiering – kommer der en stigning nu?

Det kan blive svært at finde lande, som kan fylde hullet op efter USA. Ikke mindst fordi Trump samtidigt lægger kraftigt pres på NATOs medlemslande om en forøgelse af militærudgifterne til 2 procent af deres bruttonationalprodukt.

Det bliver interessant at se, om den danske regering vil melde ud med en forøgelse af klimabistanden for sammen med andre lande at være med til at fylde det store gab, når Trump stopper sin støtte til den Grønne Fond og også megen anden amerikansk klimabistand.

Hvad er Danmarks klimastøtte til udviklingslandene? Udover at bidrage til den Grønne Fond, indeholder en række danske ulandsprojekter også klimastøtte til mitigation eller adaptation. En rapport offentliggjort af Folkekirkens Nødhjælp, CARE Danmark og Oxfam IBIS til FN klimamødet i Bonn i maj (se link) viser, at Danmarks klimastøtte til udviklingslandene er faldende. Niveauet er gået fra ca. 1,8 milliarder kr. årligt (2013 og 2014) til 1,0 milliard kr. i 2015. Dette kan forklares med, at der siden regeringsskiftet i 2015 er der sket en større nedskæring i ulandsbistanden, som også bruger mange midler til asyl-udgifter i Danmark (som må tælles med som ulandsbistand i opgørelserne til OECD).

Udover den absolutte nedgang i klimabistanden, er klimabistanden også faldet relativt i samme periode fra 12% af den samlede ulandsbistand til at være 7,4% i 2015. Det bliver efter Trumps udtræden af Parisaftalen spændende at læse, hvad regeringen planlægger af klimastøtte til næste år. Det kan vi se i udspillet til den nye finanslov, der kommer omkring 1. september.

Hans Peter er rådgivende ingeniør med speciale i udviklingslande og skriver om globaliseringen og dens konkrete betydning for udviklingen.
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

En lille gennemgang af -FNs egne tal og forudsigelser viser jo at det er latterligt og forsvindende lidt Parisaftalen vil gøre for klimaet:

https://www.youtube.com/watch?v=47bNzLj5E_Q

4 års udskydelse i 2100 af den temperaturforøgelse som FN selv forudsiger. Temperaturformindskelsen vil være ca 0,15 Grader C. omkostningerne vil være 7000-15000 milliarder kr per år ifølge Stanford Energy Modeling Forum og Asian Modeling Exercise. For USA vil der være tale om at bidrage med en temperaturformindskelse på globalt plan på 0,02 Grader C eller en forsinkelse af den globale opvarmning på 8 måneder. Med enorme omkostninger.

Der er derfor ikke nogen der har nogen fordel af Parisaftalen, som jo mest er lavet for at tilfredsstille politikere og meningsmagere.

Trump har helt ret når han vil lave alternative løsninger - og her ser jeg helt bort fra at han (naturligvis!) også har ret i at FN er på galt spor med IPCC modeller etc etc. Det kommer ovennævnte videolink lidt ind på også.

Se også f.eks.

http://www.sciencebits.com/NothingNewUnder...

med følgende afsnit II og III om klimamodeller og forståelse.

 • 8
 • 5

Hvad er Danmarks klimastøtte til udviklingslandene?

 • tjaeh?? Blandt andet stillede vi jo vor nuværende statsminister til rådighed som formand for Global Green Growth Institute...dét må vel anses som et ganske 'vægtigt' dansk bidrag?! :)
 • 8
 • 6

Disse fonde støtter vist mere dem som forvalter dem. Der er ikke betalt meget ud fra nogle af dem, men forvalterne har ønsket fritagelse fra almindelig forvaltningsskik og diplomatstatus. Jeg forstår godt at Trump ikke vil støtte dette cirkus.

 • 11
 • 7

Der er forsvindende lidt oplysning om hvad og hvem IPCC i virkeligheden er og ikke mindst hvordan denne organisation fungerer.

Se her:

https://www.youtube.com/watch?v=oMmZF8gB7Gs

Det drejer sig om indlæg fra den Canadiske regerings høring om klimaet med bidrag fra flere professorer og endda en professor som har været expert reviewer i IPCC (første indlæg) , som fortæller løs. og illustrerer foredragene - med diverse spørgsmål fra Canadiske politikere undervejs.

Ganske chokerende, som også andre har været inde på - men ikke så velset i pressen der gerne skal have noget sensation og følelsesmæssigt at præsentere for omsætningens og imagets skyld.

 • 9
 • 5

Meget beklagelig

I en Global Verden har vi brug for at USA med det største fodprint viser vejen

Heldigvis har John Kerry kommenteret

 • 2
 • 4

Uvidenhed om IPCC

Det alt overskyggende problem med IPCC og de såkaldte Peer Reviewer: Det er helt sikkert et godt og gedigent stykke forskerarbejde som kontrolleres f.eks. mange af de ting som forskere fremlægger og som altså kontrolleres af andre forskere, og det indgår så i den 'samlede pool' af delkomponenter til den samlede konklusion omkring AGW. Delkomponenter som en snæver gruppe af forskere ved IPCC stykker sammen og kommer med den samlede konklusion for hele IPCC's konklusion omkring den samlede menneskeskabt drivhuseffekt og de deraf følgende havvandsstigninger, opvarmning mm. Og netop den konklusion kontrolleres ikke!

 • 4
 • 3

Et glimerende eksempel på at de såkaldte reviewer på ingen måde er garanti for noget som helst, er teorien om drivhuseffeten på Venus.

Tilbage i 1961 fastlægges teorien om drivhuseffekten på Venus af flere forskere. Godt nok før man bare havde fløjet forbi planeten med en satellit endsige været nede gennem dens atmosfære.

Efter man så har været på venus konstateres det at der er lige under 500 C på overfladen at atmosfæren består af tæt ved 100 % Co2, og at der næsten ikke kommer lys ned på overfladen.

Ergo er det bevist at drivhuseffekten virker massivt på planenten som utallige forskere efterfølgende har bevist og der er Peer-reviewet angmass. Og Al Gore har som bekendt brugt drivhuseffekten på Venus som skræmmescenariet for hvad co2 kan gøre ved en planets atmosfære.

Det faktiske forhold på planeten se http://nhsoft.dk/Coppermine1425/displayima... Der er to niveauer af celler i planetens atmosfære. Den nederste celle virker ved at gasmasser raser i ca. 40 Km højde med flere 100 km/time fra Ækvator mod Polerne og gassen sænker sig ned ved disse Polar vortexes hvorefter trykket stiger fra få bar til over 90 bar og massefylden i co2'en er nu enorm ved overfladen. Nu falder hastigheden i gasmassen meget og den snegler sig mod ækvator og stiger op i gashavet ved ækvator. Og noget tilsvarende sker i de øvre celler.

Hele pointen som fuldt og helt strider mod drivhuseffekt på planeten:

De enorme hastigheder co2'en har inden den dykker ned i gashavet mod overfladen, hertil den potentielle energi som er lagret via højdeforskellen at disse energier konverteres til tryk og varme ved overfladen, som sker når gasmasserne dykker ned i gashavet ved polerne.

Og det er milliarder og atter millarder af megawatt som tilføres eller konverteres i gasmasserne når de sænker sig ned ved polerne og temperatur og tryk stiger markant.

Tryk og temperatur i atmosfæren på Venus se http://nhsoft.dk/Coppermine1425/displayima...

Det som nu sker ved ækvator når gasmassen stiger i gashavet, og som kun kan ske i en planets tyngdefelt, er at tryk og temperatur konverteres til bevægelseenergi (kinetisk) når hastigheden stiger i gasmassen og til potentiel energi via højdeforskel til overfladen. Og det er igen milliarder og atter milliarder Megawatt som nu konverteres.

Og hele processen drives selvsagt at solens energi som banker lige ned i atmosfæren ved ækvator, hvorved hele processen tilføres 'driftsenergi' via termik/opdrift når gasmasserne opvarmes af solen.

Pga. støv fra megen vulkansk aktivitet og deraf dårlig sigtbarhed kommer der omkring 0,19 w/m2 fra solen ned på overfladen som altså i følge drivhusteorien skulle drive temperaturen op på de 500 C, hænger på ingen måde sammen!

Jorden modtager 417 w/m2 fra solen og jorden lægger altså langt længere fra solen end Venus.

Man ved at den vulkanske aktivitet kun tilfører en meget minimal effekt til Venus's atmosfære.

 • 0
 • 2

Søren Forsbergs formodninger og retoriske spørgsmål og i det hele taget irrelevant kommentarer viser igen at han slet ikke læser eller ser de referencer han får præsenteret. Den professor son optræder i den canadiske regerings høring om klima afslører jo hvordan det foregår men det har Søren jo ikke bemærket. Den næste professor u linket jeg har giver giver en forelæsning og dialog med politikere on svindlen med CO2 effekten. Det kunne Søren Forsberg jo også forholde sig til.

I stedet skal man høre intetsigende kommentarer som "Ih hvor Interessant" og i fortsættelsen synsninger om hvad review processen i FN's klimapanel går ud på eller måske kunne gå ud på. Søren Forsberg kom nu med relevante kommentarer i stedet for bare at synse fornode når du præsenteres for hard facts som du slet ikke har haft tid til at sætte dig ind i.

 • 4
 • 2

Interessant Niels. Må vi få kilden til disse informationer? Både IPCC og Venus.

IPCC: sådan er det, som du da må vide!

venus: Det kræver jo bare at man ved hvad en http://denstoredanske.dk/It,_teknik_og_nat... er!

Herunder:

De fleste planeter er omgivet af atmosfærer, dvs. gas i et tyngdefelt. Disse atmosfærer kan hovedsaglig opvarmes nedefra af vores ene energikilde (solen og drivhuseffekt), eller de kan opvarmes oppefra af vores ene energikilde (solen). På Jorden og Mars er atmosfærerne hovedsaglig transparente for Solens lys, og deres atmosfærer er opvarmet nedefra. Venus, Jupiter, Saturn, Uranus og Neptun har alle atmosfærer som lyset ikke kan trænge igennem, så de er opvarmet oppefra af Solen.

Når gas bevæger sig op i et tyngdefelt, så udvides gassen. Da gas er en dårlig varmeleder, så sker dette adiabatisk, dvs. temperaturen falder. Vi kender det fra at lukke gassen ud af en gasflaske. Det bliver koldt.

Når gas bevæger sig ned i et tyngdefelt, så sammenpressen gassen. Da gas er en dårlig varmeleder, så sker dette adiabatisk, dvs. temperaturen stiger. Vi kender det fra at holde for en cykelpumpe og presse templet ind. Det bliver varmt.

 • 2
 • 1

Niels - du skal ikke bestemme om jeg skal fordybe mig i dine dubiøse og propagandistiske kilder. Bare fordi du smider noget ind i debatten jan du ikke forlange at det blivet taget seriøst.

Som hovedregel gider jeg ikke spilde tid på det ekstreme højre og brødrene Koch finansierede tænketanke.

Mon ikke du med den begrænsede viden du har bør holde dig til mainstream og peer reviewed videnskab. Hvis du er uenig med denne så begrund det - uden brug af Fraser Institute og tilsvarende korrupte misinformationsorganisationer.

Selvfølgelig har du ret til at have dine meninger men hvis du ikke begrunder dem sagligt antager jeg at du vælger dine synspunkter i klimadebatten ud fra idiologiske kriterier.

 • 1
 • 1

Niels Hansen - tak for henvisningen. Sagan er altid interessant og jeg ser frem til at læse den.

 • 1
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten