Status

 • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.
konstruktivista blog bygge

Tror du på lav produktivitet i byggebranchen? Du tager fejl!

Jeg hører rigtig meget i mit netværk, at ifølge statistikken har produktiviteten i byggebranchen været den samme eller måske faldende de sidste 20 år. Den antagelse har affødt et ønske om en produktivitets revolution i byggebranchen.

Men er det virkeligt sandt? Kan det passe, at produktiviteten ikke har udviklet sig, når vi idag anvender avanceret teknologi og forsøger at "projektere en bygning på 48 timer"?

Jeg har derfor søgt at finde frem til grundlaget for denne antagelse, ved at dykke ned i Produktivitetskommissions rapporter. Analyserapporten ”Danmarks produktivitet- hvor er problemerne?” (pdf) præsenterer og forklarer, hvordan produktiviteten i forskellige brancher har udviklet sig de seneste år. Bygge- og anlægsbranchen var selvfølgelig også med. Jeg kiggede på tallene, som bliver præsenteret for bygge- og anlægsbranchen, og det ser ud til, at talene ikke kan sige noget om, at produktiviteten i byggebranchen har været faldende de sidste 20 år. Heller ikke, at den har været status quo!

Kilde: Produktivitetskommissionsanalyserapporten ”Danmarks produktivitet- hvor er problemerne?” Illustration: Privatfoto

Hvis man kun kigger på denne figur kan nogen vælge at sige, at produktivitet i byggebranchen er faldet.

Men denne figur repræsenterer ikke sandheden. Læs videre for at forstå hvorfor.

Faktum nummer 1: Der findes ikke et talgrundlag, som skelner mellem bygge- og anlægsvirksomheder og vedligehold inden for disse.

For at give et retvisende billede af produktiviteten bør man principielt skelne mellem byggeri, vedligehold og anlægsvirksomhed og ikke samle alt under bygge- og anlægsbranchen. Der er stor forskel på at anlægge en motorvej og at renovere en bygning.

Faktum nummer 2: Produktivitet estimeres på baggrund af timeproduktivitet. Men uden store anlægsprojekter i Danmark de seneste år har vi et resultat baseret på lavere samlet timeproduktivitet, idet timeproduktiviteten inden for anlæg er markant højere end i andre dele af byggebranchen, der er mere arbejdskraftintensive.

Nybyggeri, renovering og drift har altid været en arbejdskraftsintensiv branche med lav timeproduktivitet. Reelt findes der ikke et talgrundlag, der isoleret viser produktivitetsudviklingen inden for nybyggeri, renovering og drift.

Men der findes statistik om arbejdsproduktivitet i nybyggeri og anlæg på statistikbanken.dk , som præsenterer et talgrundlag, der isoleret viser produktivitetsudviklingen inden for nybyggeri og anlæg:

Indeks (2010=100), 2010-priser, kædede værdier

Den høje arbejdsproduktivitet inden for anlæg (i rødt) indtil 1980’erne, skyldes i høj grad de omfattende og kapitalintensive infrastrukturprojekter, perioden var præget af. Omvendt har aktiviteten i anlægsbranchen de sidste 20 år forskubbet sig i retning af mindre anlæg og mere byggeri og renovering. Det er vi alle enige i.

Alligevel viser den sidste graf, at arbejdsproduktiviteten inden for nybyggeri (blå graf) er blevet fordoblet siden 1966. Så vi kan ikke længere klage over, at der ikke sker noget godt i Danmarks byggebranche. Ja, tallene viser en mindre stigning i forhold til f.eks. IT eller bil-branchen. Men det vil være uretfærdigt at sammenligne byggebranchen, som bygger unikke bygninger med andre brancher, som producerer store mængder af et standardiseret produkt.

Du ved nu, hvad jeg mener, men hvad mener du? Hvad er det rigtige spor mod et bedre og mere produktivt byggeri?

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Hej Adelina

Som lovet får du også en kommentar på denne post.

Jeg tror på lav produktivitet i byggebranchen.

Ikke ud fra statistik, men ud fra cases. Projekter der oplever forsinkelser, omarbejde etc. samt projekter der gør hurtigere ved "blot" at styre processen rigtigt.

Påstanden om at man bygger unikke bygninger, er i bedste fald en sutteklud, som kan trøste branchen for ikke at tjene flere penge end den gør nu.

Se hvordan bilindustrien var for 100 år siden og se på hvordan den er nu. Udvalget og variationerne er jo uhyggelig mange gange højere og komfort og sikkerhed ligeså. Et fænomen som mass customisation der ifølge TopGear giver en model som Ford Transit 13 mio. (ja 13.000.000) modelvariationer. De fleste vil, med rette, argumentere med at det i bund og grund jo stadigvæk bare er 4 hjul og en motor. Men byggebranchen mangler at indse, at man i bund og grund bare laver 4 vægge og et tag - først når man erkender dette, vil man kunne tage et reelt produktivitetshop.

Hoppet kommer ikke af at lave 4 vægge og et tag, men i at man, ved at simplificere sin opfattelse af produktet, pludselig vil kunne få øje på den egentlige synder - nemlig at man laver unikke værdikæder hver gang man skal bygge et hus. Prøv at forestil dig hvordan det ville være, hvis Ford eller en anden bilproducent, fyrede alle underlevarandører og startede forfra, hver gang de skulle lave en ny model. Alle skulle køres ind i systemet, godkendes, kvalitetssikres, tale samme "sprog" etc. ... det er nogenlunde det der sker i byggebranchen.

Som du selv er inde på i den nye post, kan man blive bedre til at samarbejde og denne forbedring, vil kunne ses direkte i en højere produktivitet.

 • 1
 • 0

Hej Christoffer,

Tak for din kommentar !

Jeg synes at der er svært at sammenligne bygge og bilbranchen.

Hver bygning er tilpasset for at kunne møde bygherrens ønske. Fra design til materialer, er hver bygning unik. Det svarer til at hver gang man købe en bil, skal den tunnes og tilpasses ens smag.

Ja, der er rigtig meget plads til forbedring, med jeg synes ikke vi vil nogensinde komme tæt på bilbranchens produktivitet :)

 • 1
 • 0

Hej igen

Måske er det svært? Det er i hvert fald ikke let, men på ingen måde umuligt. Man skal "bare" oversætte hver branches processer til generiske processer. Så har man to pakker af generiske processer, som kan sammenliges 1 til 1.

Unikke bygninger? Det kommer an på øjnene der ser. Hvor mange bygninger bruger unikke råmaterialer? døre, vinduer, vandhaner, stikkontakter etc. Betonelementer er noget af det der tilpasses og gør bygningen unik, men hvor stor er procentdel af den samlede materialemænge udgør disse unikke materialer? 5%?

Tilpasset bygherrens ønsker? Ja selvfølgelig er der nogle ønsker, men der er endnu flere ting som er standarder. Hvor mange bygherre vil have andet end 220V i stikkontakterne? Koldt og varmt vand? Stuetemperatur på 20 grader +- 5 grader?

Hver gang du køber en bil bliver den tilpasset køberen. De fleste biler fås med forskellige motorstørrelser, nogen gange kan man vælge mellem flere brændstoftyper. Man kan vælge farve (både indvendig og udvendig), plus en lang række af mulige ekstraudstyr - JO man tilpasser biler hver gang man sælger dem.

Jeg taler blot biler, fordi du selv nævnte det i dit oprindelige indlæg, men hvis du (og mange andre i branchen) ikke vil sammenlignes, eller provokerende sagt, lære af bilbranchen, hvad vil I så sammenliges med/lære af?

Mine erfaringer (ikke kun fra byggebranchen) er at folk vil gerne indrømme at man kan blive bedre, men vil ikke lære fra nogen anden branche, fordi man ikke mener, man kan sammenlignes. Og så er man tilbage til start, at man ikke kan blive bedre, for sådan som man gør det nu, er det ypperste man kan præsterer.

Meget provokerende, er det hvad du slutter dit oprindelige indlæg af med. At efterspørge hvordan man kan blive bedre. Når der kommer et forslag på hvad man kan gøre, falder snakken ikke på hvordan det skulle eksekveres, men på at det tror man ikke på, fordi man ikke vil sammenliges med en anden branche.

I min forrige post sagde jeg det ikke, så det skal du ikke klandres for, men der er konkrete cases der viser et produktivitetsløft ved at arbejde med samme generiske processer som i bilbranchen (eller andre højproduktive brancher).

Du siger du ikke tror I nogensinde kommer tæt på produktiviteten i byggebranchen. Mit spørgsmål er "hvis I kunne, vil I så gøre det?"

 • 1
 • 0

Tak for din mening Christoffer,

Det spørgsmål du ender din kommentar på, er teaseren... :) Det vil sikkert blive i mit hoved i lang tid fra nu. Et godt eksempel på bedre produktivitet, som kan måske godt sammenlignes med bilbranchen, er de små entreprenørfirmaer, ligesom HusCompaniet, som bygger 2 eller 3 typer enfamilieshuse. Og kun det. Og så bygger de husene på 28 dage. De er sikkert blevet rigtige gode til både at producere og installere dem på plads og for en billig pris.

Angående de store byggerier, som vi har produktivitetesudfordringer med....Tja, så er spørgsmålet måske, som du siger: Hvad skal der til, for at vi kommer tættere på bilbrancen. Hvis du har en konkret proces i tankerne, modtager jeg gerne dine ideer, som jeg vil arbejde videre med.

BH Adelina

 • 0
 • 0

Hej Adelina

Jeg har ikke glemt dig, men blev lige ramt af lidt sygdom.

Der er et par konkrete processer, som fra mit synspunkt bliver overset/negligeret i byggebranchen (og andre projekttunge brancher).

 1. Slutproduktet styrer hvordan man opfatter processer. Hvis slutproduktet er unikt, så må de processer der frembringer det jo også være det. Sådan er den gængse opfattelse, men sådan behøver virkeligheden ikke være.

Start med at kigge på gentagelser i arbejdet. I projekteringsdelen er informationsudvekling en af de hyppigste processer. En del steder sker dette adhoc. Man skriver en e-mail, man ringer etc. når man skal af med noget eller når man har brug for noget.

Jeg har været med til (både i byggesager og andre steder) at strømligne informationsudveksling. Men en fast koordinering via videokonference 5-10 dagligt, blev omkring halvdelen af e-mails elimineret og ventetiden på informationer og tvivl så godt som elimineret.

Ikke raketvidenskab, men når nu virkeligheden er at projektdeltagerne bruger ufattelig meget tid på at udveksle information, sætte vi det i system, så de hver i sær brugte mindre tid på det. Det frigiver mere tid til at skabe den data/information der skal videre i projektet.

Læringen er at det er ikke informationsudveksling som proces der er værdifuld, det er outputtet. Så længe outputtet er der, kan vi strømligne processen.

 1. Mange bække små. Folk jager de store enkeltstående gevinster og overser derfor små gevinster, men høj volumen.

Jeg bor i København og kører derfor forbi byggepladser så godt som hver dag.

En af de ting jeg ikke kan lade være med at lægge mærke til er håndteringen af materialer.

Hvorfor bliver der leveret en bunke grus på vejen for at en gravemaskine skal læsse det op i en lastbil, som kører det 100 m. for at læsse det ned i et hul? Jeg nægter at tro på det er dyrere at få leveret gruset direkte ned i hullet!

Hvorfor kommer 2 tømre trækkende med 50 lægter på en trækvogn, når nu der ugen før, blev leveret lægter til carporten ved siden af, lige ud for huset?

Hver for sig, er det i forhold til det samlede budget for byggeriet, nok ikke noget særligt, men hvis der i løbet af byggeriet er 50, 100 eller flere af disse hændelser, så løber det op!

 1. Kontinuerlig forbedring Som du fik sagt (og mange andre siger) "vi når aldrig bilbranchen".

Jeg er ikke helt gammel nok til at have oplevet bilbranchens storhedstid, hvad angår arrogance. Jeg har dog hørt historierne fra 70'erne og 80'erne, specielt i Storbritanien og USA - og de er ikke succeshistorier :-) Min yndlingshistorie er vist fra USA, hvor der var tegninger med håndskrevne noter som "Do not drill holes, not shown on the drawings".

Bilbranchen har ikke altid været hvad den er i dag. Her har man kontinuerligt forbedret sig.

Jeg siger ikke at man ikke forbedre sig i byggebranchen, men man vægter det ikke lige så højt, som man gør i visse andre brancher - og sjovt nok har disse brancher høj produktivitet.

Tag mine 2 ovenstående punkter. Hvor mange cases kender du (og I andre der læser det), hvor problemer/hændelser med enten informationsudvekling eller materiale håndtering registreres i løbet af byggeriet og der både under og mest af alt efter følges op og der laves regler/standarder for alle fremtidige projekter, så man reducerer og måske helt forhindre dem i at opstå igen?

Et slag på tasken er at i en produktionsvirksomhed med 100 medarbejdere, som kører godt, vil der mindst være 1 hændelse om dagen og håndteringen af disse hændelser er hvad der driver virksomheden frem ad.

Det blev lidt langt, og det er endda kun lige overfladen.

Mit bedste råd er at lade være med at gå i forsvarsposition konstant. Mange gør det godt i byggebranchen - der er bare godt med plads til forbedringer. Og hvorfor ikke tage dem til sig? - dem der gør kan tjene MANGE penge på at gøre det.

 • 1
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten