Tror du på lav produktivitet i byggebranchen? Du tager fejl!

Jeg hører rigtig meget i mit netværk, at ifølge statistikken har produktiviteten i byggebranchen været den samme eller måske faldende de sidste 20 år. Den antagelse har affødt et ønske om en produktivitets revolution i byggebranchen.

Men er det virkeligt sandt? Kan det passe, at produktiviteten ikke har udviklet sig, når vi idag anvender avanceret teknologi og forsøger at "projektere en bygning på 48 timer"?

Jeg har derfor søgt at finde frem til grundlaget for denne antagelse, ved at dykke ned i Produktivitetskommissions rapporter. Analyserapporten ”Danmarks produktivitet- hvor er problemerne?” (pdf) præsenterer og forklarer, hvordan produktiviteten i forskellige brancher har udviklet sig de seneste år. Bygge- og anlægsbranchen var selvfølgelig også med. Jeg kiggede på tallene, som bliver præsenteret for bygge- og anlægsbranchen, og det ser ud til, at talene ikke kan sige noget om, at produktiviteten i byggebranchen har været faldende de sidste 20 år. Heller ikke, at den har været status quo!

Kilde: Produktivitetskommissionsanalyserapporten ”Danmarks produktivitet- hvor er problemerne?”

Hvis man kun kigger på denne figur kan nogen vælge at sige, at produktivitet i byggebranchen er faldet.

Men denne figur repræsenterer ikke sandheden. Læs videre for at forstå hvorfor.

Faktum nummer 1: Der findes ikke et talgrundlag, som skelner mellem bygge- og anlægsvirksomheder og vedligehold inden for disse.

For at give et retvisende billede af produktiviteten bør man principielt skelne mellem byggeri, vedligehold og anlægsvirksomhed og ikke samle alt under bygge- og anlægsbranchen. Der er stor forskel på at anlægge en motorvej og at renovere en bygning.

Faktum nummer 2: Produktivitet estimeres på baggrund af timeproduktivitet. Men uden store anlægsprojekter i Danmark de seneste år har vi et resultat baseret på lavere samlet timeproduktivitet, idet timeproduktiviteten inden for anlæg er markant højere end i andre dele af byggebranchen, der er mere arbejdskraftintensive.

Nybyggeri, renovering og drift har altid været en arbejdskraftsintensiv branche med lav timeproduktivitet. Reelt findes der ikke et talgrundlag, der isoleret viser produktivitetsudviklingen inden for nybyggeri, renovering og drift.

Men der findes statistik om arbejdsproduktivitet i nybyggeri og anlæg på statistikbanken.dk , som præsenterer et talgrundlag, der isoleret viser produktivitetsudviklingen inden for nybyggeri og anlæg:

Arbejdsproduktivitet, Index, Nybyggeri, Anlæg

Indeks (2010=100), 2010-priser, kædede værdier

Den høje arbejdsproduktivitet inden for anlæg (i rødt) indtil 1980’erne, skyldes i høj grad de omfattende og kapitalintensive infrastrukturprojekter, perioden var præget af. Omvendt har aktiviteten i anlægsbranchen de sidste 20 år forskubbet sig i retning af mindre anlæg og mere byggeri og renovering. Det er vi alle enige i.

Alligevel viser den sidste graf, at arbejdsproduktiviteten inden for nybyggeri (blå graf) er blevet fordoblet siden 1966. Så vi kan ikke længere klage over, at der ikke sker noget godt i Danmarks byggebranche. Ja, tallene viser en mindre stigning i forhold til f.eks. IT eller bil-branchen. Men det vil være uretfærdigt at sammenligne byggebranchen, som bygger unikke bygninger med andre brancher, som producerer store mængder af et standardiseret produkt.

Du ved nu, hvad jeg mener, men hvad mener du? Hvad er det rigtige spor mod et bedre og mere produktivt byggeri?

Adelina Brasks billede
Adelina Brask
er konsulent for Digitalisering og Proces i Rambøll. Hun blogger om effektivitet i bygge- og anlægsbranchen.

Kommentarer (1)

Hej Adelina

Som lovet får du også en kommentar på denne post.

Jeg tror på lav produktivitet i byggebranchen.

Ikke ud fra statistik, men ud fra cases. Projekter der oplever forsinkelser, omarbejde etc. samt projekter der gør hurtigere ved "blot" at styre processen rigtigt.

Påstanden om at man bygger unikke bygninger, er i bedste fald en sutteklud, som kan trøste branchen for ikke at tjene flere penge end den gør nu.

Se hvordan bilindustrien var for 100 år siden og se på hvordan den er nu. Udvalget og variationerne er jo uhyggelig mange gange højere og komfort og sikkerhed ligeså. Et fænomen som mass customisation der ifølge TopGear giver en model som Ford Transit 13 mio. (ja 13.000.000) modelvariationer. De fleste vil, med rette, argumentere med at det i bund og grund jo stadigvæk bare er 4 hjul og en motor. Men byggebranchen mangler at indse, at man i bund og grund bare laver 4 vægge og et tag - først når man erkender dette, vil man kunne tage et reelt produktivitetshop.

Hoppet kommer ikke af at lave 4 vægge og et tag, men i at man, ved at simplificere sin opfattelse af produktet, pludselig vil kunne få øje på den egentlige synder - nemlig at man laver unikke værdikæder hver gang man skal bygge et hus. Prøv at forestil dig hvordan det ville være, hvis Ford eller en anden bilproducent, fyrede alle underlevarandører og startede forfra, hver gang de skulle lave en ny model. Alle skulle køres ind i systemet, godkendes, kvalitetssikres, tale samme "sprog" etc. ... det er nogenlunde det der sker i byggebranchen.

Som du selv er inde på i den nye post, kan man blive bedre til at samarbejde og denne forbedring, vil kunne ses direkte i en højere produktivitet.

  • 0
  • 0