Stemmer fra IDA

Trivsel i Corona-tider

Danmark er lukket ned pga. Corona virus, vi sidder derhjemme (måske arbejder vi), vi er tæt på familien og vejret er skønt. - Men er det ensbetydende med at vi trives? Det er meget at skulle holde 2 m afstand, når man er vant til at drikke kaffe med kollegaerne og dele viden hen over bordet. Sparring ved skærmen om opgaver kan nu kun lade sig gøre ved online skærmdeling. Nærheden og nærværet forsvinder. Hvordan ser fremtiden ud? Jobbene forsvinder, virksomheder nedskalerer, adskillige bliver sat ned i løn, og nogen bliver fyret. Og fremtiden er ukendt - hvornår vender vi tilbage til det normale – hvis det overhovedet kommer til at ske?

På den IDA politiske liste Innovation, Trivsel og Moderne ledelse (ITM listen) følger vi med i nyhederne, og følger vi med i hvad IDA gør for vores medlemmer. IDA har lavet en undersøgelse hvor ca. 25% svarer, at de er bekymrede for at blive afskediget som følge af Corona situationen. IDAs rådgivning har modtaget et stigende antal henvendelser om både jobusikkerhed og om ensomhed.

Det er godt at IDA agerer på krisen, men det er mindst lige så vigtigt, at IDA er på forkant med de udfordringer, der kan møde medlemmerne efter krisen.

Når vi nu endelig får lov til at vende tilbage, hvad vender vi så tilbage til? Et bjerg af opgaver der ikke blev løst, mens man var fraværende fra arbejdspladsen? Et økonomisk hul i virksomhedens kasse, som vi skal indhente ved at give den en ekstra skalle? En manglende aftale om hvornår en midlertidig lønreduktion bliver ophævet?

De små børn er startet i institutioner og skoler, og nu må de store børn starte i skole igen fra d. 18 maj – men bliver det på fuldtid? Og hvad med fritidsordningerne? Når daginstitutionerne ikke er åbne som sædvanligt og bedsteforældrene ikke må passe dem – giver det udfordringer for børnefamilierne. Er man så uheldig at have diabetes, være astmatiker eller have højt blodtryk er risikoen ekstra stor.

Arbejdspresset bliver stort og trivslen lider både nu og vil blive en udfordring i månederne der kommer.

Hvad synes ITM listen at IDA kan gøre? Et par ideer er:

Hjælpe de medlemmer som er blevet sat ned i løn, så de hurtigst muligt kommer tilbage på normal løn. Ikke fordi man kan købe sig til trivsel, men fordi for lidt i løn kan give mistrivsel.

 • Mange er blevet tvunget til at gå ned i løn – midlertidigt siger virksomhederne. Men der mangler ofte en plan for at gå op igen.

Bedre og mere rådgivning om hvordan man indretter hjemmearbejdspladsen.

 • Fremtiden kan blive delt imellem hjemmet og arbejdspladsen for at minimere antallet af medarbejdere samlet på et sted. Arbejdsgiveren har ansvaret for arbejdspladsen begge steder.

Rådgivning til virksomheder, herunder især Virksomheds og Akademiker (VG/AC) grupper, om ekstraordinære tiltag for at passe godt på medarbejderne – og for at tage ekstra hensyn til de udsatte.

 • Plakat som viser ordentlig håndvask.

 • Rådgivning om gennemsigtige skærme mellem skrivebordene.

 • Idé-katalog med inspiration fra andre virksomheder – evt. som online opslagsværk.

Virtuelle møder vil blive brugt meget mere end tidligere.

 • Mødekultur, mødesoftware og eksekvering af møder med mange deltagere er en udfordring. IDA bør være et sted man kan blive klædt på dertil, eventuelt med interne træningsmøder for medlemmerne.

 • Ledelse af distancemedarbejdere har pludselig fået en ny renæssance. Lad os hjælpe vores ledere med at holde trivslen, samarbejdet og effektiviteten høj, når man ikke kan se sine kollegaer i det daglige.

Hvordan man holder gejsten oppe hjemmefra.

 • Gode og konkrete råd til hvordan man balancerer en børnefamilie, der skal holde sig hjemme, samtidig med at arbejdsbyrden stiger.

IDA bør markere sig politisk.

 • Sikre at trivslen bliver sat på dagsordenen i genåbningen af Danmark. Hvis man har haft en traumatisk oplevelse, kan man få psykologhjælp. Dette kunne også gøres gældende for folk, der lider af Corona relateret mistrivsel?

Hvad tænker DU at IDA kan gøre for at forbedre trivslen i disse tider? Vi (ITM listen) vil gerne invitere medlemmerne til at komme med gode ideer til hvad IDA kan gøre for at være en relevant hjælp i denne svære periode.

På torsdag den 14. maj er der en partileder debat på DR1, TV2 og TV2 News om hvordan vi får Danmark tilbage. ITM listen vil hermed gerne opfordre IDA’s formand til i den forbindelse aktivt at gøre noget for at der bliver sat fokus på de mange IDA medlemmers udfordringer, især indenfor arbejdspres og trivsel. Det er IDAs medlemmer der skal hjælpe Danmark op i gear igen, og så hjælper det jo ikke hvis medlemmerne lider af post Corona mistrivsel.

Stemmer fra IDA bliver skrevet af aktive medlemmer fra IDAs politiske lister. IDA har 13 forskellige politiske fællesskaber, hvor medlemmer kan få indflydelse.
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Jeg ønsker at vi bruger erfaringerne fra krisen, så vi ikke vender tilbage til verden før, men kommer frem til en ny måde at arbejde på. Vi skal have meget større fleksibilitet på arbejdstid og sted. Flere møder skal afholdes online. Myldretids køerne bliver opløst, og antallet af forretningsrejser bliver decimeret. Arbejdsgiverne må være klar til at se fordelene. Færre medarbejdere samlet på samme tid, kræver mindre domiciler. Og CO2 udledningen, skal ikke tilbage til samme niveau. IDA har en nøgleposition til at påvirke denne udvikling.

 • 2
 • 0

Der er gået et par uger siden Juliane skrev dette oplæg, og heldigvis er det gået fremad med genåbningen siden da. De store folkeskoleelever er tilbage i skolen, og ”ikke afgangselever” har fået lov at komme tilbage på de gymnasiale uddannelser. Mange arbejdspladser begynder også at genåbne. Der er en følelse af optimisme mange steder i samfundet. Men også bekymring.

Vi har derfor brug for at IDA er en god sparring for alle os, der enten fortsat arbejder hjemme eller er tilbage på et arbejde, der er forandret for en periode eller måske for altid. Jeg vil derfor sikre fokus på et par emner, som vi allerede nu kan tage læring af og gøre bedre, når vi skal arbejde i det ’nye normale’:

 • Virtuelle møder vil blive brugt mere end før – og selvom vi savner de uformelle snakke og muligheden for at vejre stemningen i lokalet, så er der også mange fordele. Vi kan spare meget transport ved at klare en del af møderne online. – Bare vi husker, hvornår det alligevel er bedst at samles, så vi også har styr på relationerne.

 • Hjemmearbejde vil få mere plads i arbejdsplanlægningen og blive mere accepteret af arbejdsgivere. Vi medarbejdere har vist, at vi kan være produktive hjemmefra. Vi skal bare huske, at hjemmearbejdspladsen skal være hensigtsmæssigt indrettet. Og at ikke alle opgaver kan løses hjemmefra.

Vi vil arbejde for at det ’nye normale’ betyder flere virtuelle møder og flere hjemmearbejdsdage, fordi det giver en bedre fleksibilitet i arbejdet, og samtidigt sikrer en permanent reduktion i CO2-udledning fra trafikken og reducerer trængslen - der er meget at vinde. Kort sagt: Bæredygtig arbejdsmarkedsudvikling

Det er helt rigtigt, som Juliane gør opmærksom på, at der er virksomheder med ondt i økonomien. Her er det vigtigt at IDA er på plads og klar til at hjælpe medlemmer, både med rådgivning i forhold til den aktuelle ansættelsessituation og med den langsigtede karriererådgivning. Derfor er det godt, at der i IDAs hovedbestyrelse er opbakning til og fokus på, at IDA afsætter tilstrækkeligt ressourcer til dette vigtige arbejde. Regeringen holder hånden under virksomhederne - vi holder hånden under vores medlemmer.

Vi vil arbejde for at der fastholdes og forstærkes ressourcer til fælles løsning til alle medlemmer, der er ramt af fyringer – og her er kollektiv lønsikring et konkret bud.

I Fagforeningslisten mener vi, at vi finder de bedste og mest holdbare løsninger, når vi står sammen og løser problemerne i fællesskab. En kollektiv lønsikring gennem IDA vil være en stærk måde at holde hånden under vores medlemmer, når de bliver arbejdsløse. Og Corona-krisen har aktualiseret behovet. IDA-medlemmer oplever et stort indkomsttab ved at skulle klare sig med dagpenge, det vil være svært at få økonomien til at hænge sammen.

En kollektiv lønsikring gennem IDA ville være en god hjælp til de mange IDA-medlemmer, der risikerer at stå uden job efter Corona-krisen. Desværre var Fagforeningslisten den eneste liste, der stemte for, da vi bragte det op i Repræsentantskabet sidst. Men vi er klar til at sætte det på dagsordenen igen.

Vi skal bruge endnu flere ressourcer på at sikre vores medlemmer. I Fagforeningslisten mener vi også, der skal mere fokus på hjælp til karriereskift og mulighed for omskoling. Der er brug for en grøn omstilling og en grøn genåbning, derfor er der brug for IDA-medlemmer, der kan levere grønne løsninger.

 • 3
 • 0

Så er der kommet en undersøgelse af hvordan Corona trivslen står til med en sammenligning fra August 2020 til Januar 2021. Den halter. Og det er vigtigt at IDA adresserer dette. Vi tager det aktivt op i IDA på listen Innovation, Trivsel og Moderne ledelse. Der er behov for råd og vejledning om hvordan man fører distanceledelse der motiverer og opmuntrer medarbejderne. https://ida.dk/om-ida/begejstringen-for-hj...

 • 1
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten