intelligent transport bloghoved

Transportsektoren i Danmark i 2030 - Førerløse busser ja... biler nej

Jeg skrev på opfordring et indlæg til Ingeniørens digitale udgave i går om hvordan jeg tror den danske transportsektor vil se ud i 2030.

Den kan du også læse nedenfor. Jeg vil i kommende blogs komme ind på hvorledes vi kan nå frem til den vision, som det jo er.

Rigtig god jul.

mvh

Svend

>>>>>>>><<<<<<<<<

I 2030 vil transporten, generelt set, være en del grønnere end i dag. Særligt i den kollektive transport i vore større byer, hvor det vil være mærkesager for borgmestre og byråd at tilbyde borgerne grøn transport.

For den private bilparks vedkommende vil der stadig være et stort antal fossilt drevne køretøjer på vejene, men el-og hybridbiler vinder stadig større indpas i takt med at vi har fået udbygget infrastrukturen til de elektrisk drevne biler.

Trafiksikkerheden vil være væsentligt forbedret i takt med en øget automatisering af bilerne på vejen mod de helt førerløse biler. Sidstnævnte kategori vil vi primært se som last mile transport, dvs. som transportfødesystemer til og fra større kollektive transportformer som S-tog, metro, regionaltog mv.

”Skyttegravskrigen” mellem tilhængere af henholdsvis kollektiv og privat transport vil fortone sig i kraft af at vi har fået et mere helhedsorienteret mobilitetssystem, hvor folk meget let via digitale løsninger på fx mobilen orienterer sig om, hvordan de kommer fra A til B ved hjælp af transportformer, der kombinerer cykler, tog, bil, bus, hyrevogne mv. Digitale transportplatforme vil være den underliggende teknologi og infrastruktur for udbyderne af de forskellige services.

En målrettet politik med at reducere biltrafikken har betydet at biltallet er faldet i takt med afgift omlægninger og at samkørsel og delebiler bliver mere moderne. Fossilbiler er fortsat dominerende, med der vil være 300.000 el-biler. Det vil ikke være in at have flere biler.

Der vil også være ændret i befordrings fradragene, så pendlere der som alternativ kan bruge kollektiv trafik ikke får fradrag.

Og så vil der være mange førerløse busser som anvendes som tilbringertrafik i byerne og på de mindre belastede veje i landdistrikterne. (Last Mile solution).

Langt de fleste biler vil se ud som i dag, men med meget mere automatik (niveau 4) hvor du kan slippe rattet.

Og trafikken vil være stagneret midt i 2020’erne.

En række spådomme:

E-handel: E-handelen vil være 10 doblet.

Transportbehovet: Elektroniske møder og e-handel vil medvirke til at reducere transportbehovet. Der vil være faldende pendlerafstande, som følge af en meget reducerede befordringsfradrag. Og trafikanter belønnes for at bo tæt på arbejdspladsen. Det har betydet stagnerende trafik midt i 2020’erne.

Incitamenterne: Der vil være mange flere delebiler og samkørsel vil blive belønnet. Kun befordringsbidrag på elbiler Der vil være meget dyrere parkering i byerne. Der findes ordningen hvor trafikanterne belønnes for ikke at køre på de mest belastede veje

Flytrafik: CO2 afgifter på flytrafik. Der vil være CO2 afgift på flytrafikken som vil være faldet med 20% i 2030. Der vil være flyvninger med el drevne fly på kortere strækninger.

Grønnere transport: Der er flere i bilerne. Der vil være 1,5 person i pendlerbilerne – mod 1,1 i 2020.

Trafiksikkerhed: Trafiksikkerheden vil være væsentlig forbedret. Men nye transportformer vil trække den anden vej.

Kollektiv trafik: Det kollektive trafik vil stort set være el-dreven. Krav om miljøafregning fra taxa som har betydet samkørsel i taxa. Taxa med 3 passagerer må køre i busbanerne. Timodellen for tog er opgivet midt i 2020’erne

Godstransport: Der vil være krav og mere effektiv godstransport hvor tomkørsel er minimeret. Droner vil være en del af distributionssystemet.

Bilerne – teknologisk set: De fleste biler på vejene vil være som vi kender dem i dag. De vil blot være meget mere avancerede. Antallet af fossilbiler har været faldende siden midt i 2020’ne, men langt de fleste biler vil fortsat være fossilbiler. Det vil fortsat være muligt at købe fossilbiler – med de vil være dyrere end elbiler.

Flyvende droner: Droner kan levere pakker. Der vil også være flyvning med passagerer.

Biløkonomien: Nye el biler vil være billigere at købe med dyrere at bruge. Taksterne kan være differentierede mht sted og tid. Det vil være dyrere at køre på veje med trængsel, i byerne og i spidstimerne. Det vil være dyrere at anvende vejene såfremt der er alternative muligheder.

Organisering: DSB og Banedanmark er slået sammen igen med henblik på at optimere driften set i forhold til passagererne. Den kollektive transport i Hovedstadsområdet vil være lagt sammen til en organisation.

Infrastruktur: Behovet for udbygning af vejene vil blive mindre. Der arbejdes med en togbro over Kattegat.

Byudvikling: Parkering i de større byer vil blive meget dyrere. Centrum i de 4 største byer vil blive bilfrie. Førerløse busser til at klare last mile.

Svend Tøfting er trafikekspert hos IDA, har været formand for interesseorganisationen ITS Danmark og været ansat i Region Nordjylland. Han har endvidere i 30 år været ansvarshavende redaktør af fagbladet Trafik&Veje og var medlem af SIRI-kommissionens transportgruppe. Valgt til ITS World Congress Hall of Fame - Lifetime Achievement Award for Europe - 2019
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Man er begyndt at spekulere over hvordan man bedst nedlægger alle jernbaner og evt bruger traceet til selvkørende lastbiler eller busser!

 • 4
 • 4

Hvis spådommene holder stik vil det medføre omfattende butiksdød i mange byer. Afgifter og endnu mere elendige parkeringsforhold vil flytte flere indkøb ud til de store centre. Butiksdøden i bymidten bliver acccelereret yderligere. Jan

 • 3
 • 3

Hvis spådommene holder stik vil det medføre omfattende butiksdød i mange byer.

Det sker allerede nu. Vores lokale større handelsby (10 km væk) har mistet rigtigt mange af de små specialbutikker. De tilbageværende er reduceret til kædebutikker med begrænset udvalg og fravær af ekspertise fra sælgere. Der er måske 30 forskellige kæder. Så jeg gider ikke starte bilen for at lede efter en butik der højest sandsynligt alligevel ikke har det jeg skal bruge. På nettet kan jeg finde alt, og ha det med posten i morgen (overmorgen hvis det går langsomt) Samtidig kan de ikke konkurrere på priser. Eks. 64GB SD kort. Lokalt supermarked ukendt "mærkevare" 32 euro. Special kædebutik kendt mærkevare 25 euro. Amazon samme mærkevare 12 euro. Sendt gratis til min postkasse.

 • 4
 • 0

Man er begyndt at spekulere over hvordan man bedst nedlægger alle jernbaner og evt bruger traceet til selvkørende lastbiler eller busser!

I et nedlagt S-togs trace, kan der ligge adskillige RUF baner. Da en maxi-ruf ikke stopper andre steder end der, hvor der er af og påstigning vil kapaciteten blive høj. Last mile er ikke noget problem, da den fortsætter som elektrisk bus med lokal kendt chauffør. Et projekt på Ingeniørhøjskolen analyserede dette scenario på 2 S-togs linier tilbagei 1990'erne. De studerende fik topkarakterer for en analyse, som viste at det for samfundet ville være 15 gange bedre at nedlægge de gamle S-tog og køre med kollektiv RUF, i forhold til at opgradere S-togs linierne til de nye S-tog. Vejleder og censor var fra Banestyrelsen og DSB. De kunne ikke finde nogen fejl i analysen. Tankevækkende !

 • 4
 • 7

Hvis spådommene holder stik vil det medføre omfattende butiksdød i mange byer. Afgifter og endnu mere elendige parkeringsforhold vil flytte flere indkøb ud til de store centre. Butiksdøden i bymidten bliver acccelereret yderligere.

Javist, men man signalerer jo at det er hvad man vil. For mit eget vedkommende dækker Kolding Storcenter vores indkøb, som rækker udover de ugentlige dagligvareindkøb, suppleret med intetnethandel. Nærmest ingen grund til nogensinde at køre ind til centrum af storbyen. Så jeg kan med glæde fortælle at ønsket om bilerne ud af byen " har jeg tætpå indfriet.

 • 0
 • 1

Re :".... Der arbejdes med en togbro over Kattegat... "

Nej du... En tog tunnel under vandet mellem Sjaelland (Syd siden af Kalundborg fjord) og Samsø og en kort kombineret motorvejs og tog tunnel fra Samsø til en ny kunstig ø og videre på lavbroer til syd for Hou.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten