close

Få de daglige nyheder fra Version2 og Ingeniøren. Læs mere om nyhedsbrevene her.

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og at Mediehuset Ingeniøren og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, tilbud mm via telefon, SMS og email. I nyhedsbreve og mails fra Mediehuset Ingeniøren kan findes markedsføring fra samarbejdspartnere.
rumfart på den anden måde cs banner bloghoved

Trængsel og alarm

Samtaler med RML Aps

Den seneste uges tid har der fra CS' side været to officielle forsøg på at føre en samtale med RML Aps om denne dobbeltbooking.

Tidligt i forløbet sendte CS' bestyrelse en diplomatisk mission til RML Aps' værksted, hvor der taltes med PM i længere tid og her før weekenden har der været yderligere en telefonsamtale på cirka 1,5 time om emnet og om samarbejde i almindelighed.

De to forsøg på dialog har ikke ført til nogen løsning på datosammenfaldet.

Yderligere forsøg på at finde en løsning ad den vej må derfor antages at være tidsspilde.

Formålet med at opsende NEXØ-II

CS opsender NEXØ-II for at afprøve en lang række tekniske systemer ombord på raketten, på skibene og i land.

Alle disse mange systemer er under udvikling til brug på CS' store bemandede raket SPICA. Nogle kan bruges direkte, andre giver erfaring og delkomponenter der er nyttige i udviklingen af den store raket og dens mange systemer.

Hver raketopsendelse giver CS en lang række erfaringer, som bruges i udviklingsarbejdet af næste raket.

Hvis CS pga. tidspres begår fejl eller må springe trin i planen over, betyder det at dele af systemerne ikke kommer til deres fulde ret ved opsendelsen. Det betyder så igen at arbejdet på det område i CS er sat mindst et år og en raketflyvning tilbage.

Derfor er hver eneste raketopsendelse til søs vigtig for CS og ikke noget vi kan tillade os at gå på kompromis med.

Der er lagt tusindvis af timer i arbejdet på raketten og flere i alle systemerne omkring den. Proceduren for klargøring og opsendelse er lang og skal gennemføres i korrekt orden for at vi kan få alle testresultater i kassen. CS opsender ikke for at opsende, vi opsender med det formål at få brugbare resultater. Alt andet ville være spild af tid og af vores støtters og sponsoreres penge.

Raketten skal med hjem efter endt flyvning

Efter endt flyvning skal raketten findes og opsamles fra havoverfladen.

Dette skal ske hurtigt men skånsomt for at sikre at vi får raketten med hjem præcis i den tilstand den landede, så vi kan lære mest muligt af både selve raketten og for at vi kan sikre de datamedier der findes i computerne ombord.

Raketten kan være nem eller svær at finde. Nogle år har vi kunnet samle raketten op hurtigt fordi dens nedslagspunkt var synligt fra skibene og raketten var landet i en tilstand hvor den var nem at opsamle. Andre år har vi måttet søge efter den og sejle længere efter den.

Vi kan ikke tillade os at sejle hjem uden raketten, før vi har forvisset os om at den er gået endegyldigt tabt og ligger på havets bund. Dertil er læringsværdien af både raket og data for høj.

Dette betyder at CS skal have god tid til at eftersøge og opsamle og sikre raketten og dens bestanddele efter endt flyvning. For dels rummer den loggede data, dels kan vi lære meget af at studere rakettens tilstand efter flyvningen.

Derfor kan vi ikke risikere hverken at skulle forlade området i utide for at give plads for andre eller at have utilstrækkeligt med dagslystimer til eftersøgningen, fordi opsendelsen først startede efter andre havde forladt området.

Vi kan ikke tillade os at planlægge ud fra en overoptimistisk forudsætning om at det bliver hurtigt og nemt at finde og opsamle raketten. Det vil variere med forholdene år for år.

Timeforbrug

Sputnik som har en marchfart på 4 knob er 4 timer om at nå fra Nexø Havn til opsendelsespunktet og derfor også 4 timer om at returnere.

CS har erklæret en zone som udgøres af en cirkel med radius 8 sømil med centrum i opsendelsespuntket som vi holder fri for fly og skibe der ikke deltager i vores opsendelse.

I centrum af denne cirkel er der en mindre cirkel som vi har defineret son farezonen, hvor vi også holder egne skibe og egne folk ude. Kun den på selve opsendelsestidspunktet ubemandede Sputnik får lov at være i farezonen på opsendelsestidspunktet.

CS har gennemført en del opsendelser i ESD139 siden 2010.

Det der erfaringsmæssigt giver ventetid efter ankomst til opsendelsespunktet er:

 • Udenlandske erhvervsskibe og erhvervsfiskere som ikke har holdt sig orienteret med Navigationsadvarslen om raketopsendelsen, eller som er ligeglade

 • Fritidssejlere der enten ikke har holdt sig orienteret, som bevidst sejler ind i området for at komme tæt på opsendelsen som tilskuere eller som er ligeglade

 • Den svenske flykontrol, der har ønsker til tidspunkter de gerne eller nødigt vil afspærre luftrummet på. Vi kan komme ud for at skulle vente på at "myldretid i luften er overstået" før de vil lukke området for vores raketopsendele.

 • Tekniske vanskeligheder med vores egne ting.

Tilsammen har det flere gange givet ventetid på adskillige timer, hvor den stakkels speaker på vores livestream tappert har måttet tale og tale og tale for at holde jer mange fans vel underholdt, selvom det der reelt skete på billederne er noget så visuelt u-ophidsende som "vi venter på at en slæbebåd med en pram fjerner sig fra området med en fart af 3 knob".

Efter raketten har fløjet er der så yderligere en ubekendt, nemlig den tid det tager at finde og opsamle raketten fra havovefladen.

Ved opsendelsen i 2016 år var opsamling nem og hurtigt idet vejret var ideelt, vi kunne se nedslagsstedet og raketten var let at samle op fra havet, fordi den kun havde mistet forreste sektion og ellers var intakt.

Men vi kan ikke tillade os at regne med at det er lige så let hver gang.

Forslaget om opsendelse samme dag - sikkerhedsafstand vs. sejltid

For at vurdere om opsendelse fra samme område samme dag er en realistisk mulighed, må vi starte med at vurdere om det kan arrangeres så det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt for alle involverede.

Vi kender kun RML Aps' raket fra deres egne blogs og øvrigt offentliggjorte materiale.

Vi har ikke kendskab til de sikkerhedsvurderinger mv. som RML Aps lægger til grund for deres flyvning, derfor bedømmer vi den herunder alene på de offentliggjorte informationer.

Raketten beskrives på nettet som værende designet som en passivt stabil raket uden aktiv styring, hvilket betyder at dens bane er en funktion af dens aerodynamiske form, dens massefordeling, dens motorydelse og vinden i det luft den gennemflyver.

Det beskrives at raketten affyres fra en platform til søs, med et wiresystem inspireret af de franske Veronique raketter fra 50'erne og 60'erne, til at styre rakettens retning de første par raketlængde efter lift-off. http://www.astronautix.com/v/veronique.html

Det beskrives at raketten er uden elektronik, eller måske med kun meget begrænset elektronik, det står ikke helt klart.

Det beskrives at der ikke er radioforbindelse til raketten under flyvning, hvorfor det må antages at der ikke er et command-abort system. Dvs. at flyvningen ikke kan afbrydes på kommando hvis noget utilsigtet indtræffer, f.eks. en uheldig bane.

Det beskrives at raketten udstyres med en faldskærm, der sys færdig i disse dage. Det beskrives ikke hvorledes denne faldskærm udløses, eller om det kan gøres i utide i fald der opstår en uforudset situation. Men da det er nævnt at der ikke bruges radiobølger, antager vi at faldskærmen ikke kan fjernudløses på kommando ved en uheldig bane.

Der er kommet lidt forskellige meldinger om den designede maksimale flyvehøjde og om den påtænkte bane. Der tales om at affyre skråt, dvs. i en vinkel der afviger fra lodret og derfor må vi antage at downrange (afstand mellem opsendelsepunkt og nedslagspunkt) er længere end hvis man opsendte den tilsvarende raket lodret.

Idet raketten er designet som en passivt stabil raket uden aktiv styring, vil dens bane være afhængig af vinden og af hvor godt det er lykkedes at bygge raketten lige og omdrejningssymmetrisk omkring længdeaksen både aerodynammisk og massemæssigt.

Vindretningen og vindstyrken ændrer sig som bekendt ganske markant med højden over havets overflade, hvorfor vi må antage at den initielle kurs ved affyringen ikke bibeholdes på hele flyvningen, selv hvis vi antager at rakettens aerodynamiske facon og massefordeling er perfekt symmetrisk.

Idet vi bliver bedt om at forholde os til muligheden for at vores skibe med vores folk kan befinde sig til havs før eller efter en RML Aps affyring, må vi tage stilling til hvor tæt på vi ønsker at befinde os.

På det foreliggende grundlag kan vi ikke udføre en egentlig risikoanalyse, men vi må i det mindste sige at vi ikke kan forsvare at befinde os tættere på end den afstand på 8 sømil vi selv beder 3. part om at befinde sig på ved vores egen opsendelse.

Sputnik er det langsomste fartøj som deltager i CS' opsendelse. Den sejler med en hastighed på 4 knob. Dvs. at den skal bruge 2 timer på at komme ind til sin opsendelsesposition og yderligere 2 timer på at komme ud igen, tilsammen 4 timer. Dertil den tid der skal bruges til selve opsendelsen og til at vente på at området bliver ryddet for skibs- og fly-trafik.

Sandsynlighed for opsendelse - vejret

Årets sommervejr har været noget danskerne talte om men ikke oplevede indenfor landets grænser.

Årsagerne er en række vejrsystemer over Atlanten, Arktis og Skandinavien som afviger fra normalbilledet i en grad at de er vanskelige at tolke og forudsige vejret udfra.

Der har i den seneste måned været usædvanligt få dage med vejr som var egnet til raketopsendelser.

Udsigterne for vejret i August måned der derfor behæftede med den allerstørste usikkerhed.

Det betyder at hele debatten om en "dobbeltbookning" på en bestemt dato næsten en måned ud i fremtiden er en kende barok. For sandsynligheden for at vejret på den dag er egnet til opsendelse må anses for lav hvis det nuværende vejr fortsætter.

Givet sådant vejr er der behov for at have flest muligt potentielle opsendelsesdage i spil, så vi kan vælge dato med så kort varsel som vejrprognosernes pålidelighed fordrer.

At stirre sig blind på en enkelt dato en måned ud i fremtiden, forekommer på nuværende tidspunkt frugtesløst.

Datosammenfaldet - et besynderligt tilfælde

Den 21. Juni kontaktede CS Søfartsstyrelsen som udgiver Efterretninger for Søfarende, for at få årets opsendelsesweekender optaget og for at høre om der allerede var planlagt andre anvendelser af området. Svaret var at bortset fra NATO så havde ingen på daværende tidspunkt lagt billet ind på at anvende området. CS lagde derfor billet ind på alle weekender fra 29. Juli til 10. September.

CS er begrænset af kun at kunne opsende på weekender, fordi vores frivillige folk skal have fri fra arbejde og fordi Marinehjemmeværnets folk, der ligesom os selv er frivillige, skal have fri fra arbejde. Det vil derfor blive vanskeligt at stille hold på en hverdag. Desuden må vi vige for NATO øvelser og lignende og endeligt er der weekender hvor Marinehjemmeværnskutteren er optaget af andre planlagte aktiviteter. Det ender med at kun et lille antal weekender reelt er i spil og der skal vi kunne stille hold, have raket og alt udstyr klar og have opsendelsesvejr.

Den 28. Juni offentliggør RML Aps på deres blog her på ing.dk at de vil opsende netop den 26. August.

Det er jo et beklageligt datosammenfald, men på udgivelsestidspunktet for den RML Aps blog overlapper det kun med en ud af en række mulige CS opsendelsesdatoer og vejret er så uforudsigeligt at det ikke er til at spå om udsigterne til et reelt sammenfald to måneder senere.

Nu, cirka en måned senere fremgår det så af RML Aps' kommunikation at de er låst til denne ene opsendelsesdato. Årsagen står pt. uforklaret.

PM har som bekendt været med i CS i mange år og deltaget i en del opsendelser til søs med CS og kender derfor til fulde CS' situation mht. weekendopsendelser og hensynet til eksterne samarbejdspartnere.

RML Aps har i deres kommunikation på ing.dk henover det seneste år slået meget på at deres opsendelseskoncept kun bruger få skibe som deres virksomhed selv ejer, at de kun bruger deres egne folk til opsendelsen, og kun bruger få folk i forhold til CS, samt at de ikke benytter sig af Marinehjemmeværnskutteren eller andre eksterne samarbejdspartnere og at de på grund af alt dette er mere fri til at vælge en opsendelsesdato end CS.

https://ing.dk/blog/saa-soes-197055

Derfor undrer det os at RML Aps er låst til en bestemt opsendelsesdato og til weekender.

Sammenblanding af brands

Vi oplever jævnligt fans, følgere og presse der forveksler CS og RML Aps og f.eks. tilskriver eksperimenter eller aktiviteter til det forkerte projekt.

Det gør det svært for presse og andre der ikke følger projektet tæt, at se og følge den røde tråd i CS' projekt.

Vi har siden PM meldte sig ud, gjort meget for at søge at holde CS adskilt fra RML Aps i pressen, for at kunne fortælle historien om hvordan CS udvikler, bygger, tester og opsender raketter.

Hvis CS og RML Aps opsender samme dag, i samme havområde, med samme basehavn, vil pressen uvægerligt dække begge opsendelser og der vil være stor sandsynlighed for at folk, fartøjer, raketter mv. optræder på de samme billeder fra f.eks. Nexø Havn.

Det vil stærkt forøge forvekslingerne både ifbm. årets opsendelser og årets raketter, men så sandeligt også i mange år fremover. Pressefotos, historier og film lever længe på nettet.

CS vil gerne holde historien om hvad CS laver, hvorfor CS laver det og hvordan CS laver det klar og let at formidle. Det vil en opsendelse samme dag og samme sted som RML Aps forplumre.

Samarbejde med Peter Madsen

Det er nu lidt over 3 år siden Peter Madsen meldte sig ud af CS. Udmeldingen skete efter længere tids forgæves forsøg på at finde en måde at få et samarbejde til at fungere på efter endnu længere tids intern ballade.

https://ing.dk/artikel/raket-madsen-forlader-copenhagen-suborbitals-168902

https://ing.dk/blog/farvel-peter-goddag-til-et-nyt-cs-168913

Siden da har I næppe kunnet undgå at bemærke ganske mange tvister og ballade imellem CS og RML Aps både her på ing.dk og andre steder. Oveni det som har været synligt udadtil, har der været langt mere, som ikke er nået i medierne.

Det var derfor uden tvivl det rigtige at gå hver til sit for lidt over 3 år siden.

Set udefra, hvis man ikke har hæftet sig ved al den offentlige ballade mellem CS og RML Aps kan det måske virke besynderligt at CS og RML Aps ikke samarbejder om f.eks. raketopsendelser.

Har man derimod fulgt den del af balladen som har været kørt offentligt på blogs, i medierne osv. og tager man så højde for at det offentligt synlige blot var den del af balladen der kom frem offentligt ud af en langt større omgang intern ballade, så må det være indlysende at et samarbejde imellem CS og RML Aps ikke er en mulighed.

Det gælder i særdeleshed noget så stort, komplekst og væsentligt som en raketopsendelse til søs. En raketopsendelser til søs er ikke en aktivitet der er kompatibel med store langvarige samarbejdsvanskeligheder.

Konklusion

Ovenstående leder frem til den konklusion at det ikke er en mulighed at CS og RML Aps opsender fra samme havområde samme dag.

Vi kigger pt. intenst på alternative opsendelsesdatoer.

KristianSørensen
er Formand for Copenhagen Suborbitals

Tak for opdateringen men jeg forstår ikke konklusionen. Hvis CS har lagt billet ind på området først, hvorfor er det så jer og ikke Peter der skal udsætte?

Derudover så er det altså en storm i et glas vand, Peter kommer aldrig til at skyde alligevel.
I det øjeblik han bruger ubåden der er registreret som fritidsfartøj til en erhversaktivitet som eksempelvis opsendelse af en raket for sit Aps vil han blive mødt af SKATs medarbejdere og en giroblanket i Nexø. Hans Aps er jo afhængig af ubåden for at kunne gennemføre erhvervsaktiviteten, så han kan ikke påstå at den er der i fritidsøjemed. Det er drønhamrende ulovligt og det ved Peter udemærket godt.

 • 21
 • 7

I det øjeblik han bruger ubåden der er registreret som fritidsfartøj til en erhversaktivitet


Jeg blev nysgerrig på om det kunne være rigtigt og søgte lidt. Da fandt jeg denne gamle blog hvor Peter selv beskriver betingelsen:

I Danmark er amatørbyggede undervandsbåde ikke regulerede. Derfor kan Søfartsstyrelsen heller ikke yde en byggetilladelse eller en brugstilladelse; men det er stadig fuldt lovligt at bygge og sejle sådan et fartøj. Betingelsen for at gøre det er, at det er et fritidsfartøj til eget brug. På samme måde med Sputnik: Den kunne vi heller ikke få tilladelse til at bygge, for det kræver ikke en tilladelse at bygge sådan et fartøj.

https://ing.dk/blog/hvordan-faar-man-tilla...

 • 20
 • 2

Hej Simon,

Det skal forstås således at vi konkluderer at "dobbeltopsendelse" på ingen måde er muligt for CS. Vi arbejder stadig mod den 26/27 men da vi ikke ønsker en konflikt med RML ApS, er vi ved at se på om der er andre muligheder.

/Wilson

 • 25
 • 1

I ville simpelthen ikke vide hvad I kunne regne med ved en dobbelt opsendelse. I ville ikke ane hvor I har RML på sådan en dag. Udover teknikken skulle I også bruge (alt for) meget energi med pressedækningen og jeg ville nødigt se jeres projekt blive hijacket for rullende kameraer.
For fremtiden gælder det vel om at være et halvt år før med datoer og melde ud så det bliver endnu mere synligt hvem der først havde sat sig på datoen. Så skulle man mene at modparten (som det nu er blevet) havde skam i livet til at vælge en anden dato.
Men ærgerligt for dansk raketeventyr.

 • 19
 • 1

Åh ja, og så lige et efterskrift til mit forrige korte indlæg.

Da jeg nu er fra dengang (altså: gamle dage) hvor der kun var én blog om raketter, så læser jeg nu både RML's og CS's blogindlæg. Nogle er meget underholdende, men denne blog - fuld af fakta og mangel på følelser - står mit ingeniør-hjerte allernærmest....

 • 22
 • 1

Synes at det er flot at I forsøger at finde en alternativ opsendelsesdato - også selvom det med stor sandsynlighed betyder at der slet ikke vil finde nogen raketopsendelse sted den 26/27 :-(

 • 15
 • 0

Tak til Kristian Sørensen og CS for en god, lang, og saglig redegørelse for de nyligt opståede vanskeligheder omkring CS' kommende raketopsendelse. Jeres stærke faglighed og saglighed er meget værdsat og inspirerende.

Jeg håber for CS at I undgår yderligere, udefra kommende komplikationer, som det besynderlige datosammenfald, men desværre siger erfaringen fra de seneste tre år noget andet. Tak for at I holder hovedet køligt, målet klart, og os andre nøgternt informerede, uden Facebook-følelser!

 • 18
 • 2

Først og fremmeste håber jeg, som de fleste andre, at vi får nogle flotte opsendelser fra begge sider i år.

Når det er sagt, så undre det mig lidt at det muligt at booke samme dag hos Søfartsstyrelsen.
Det lyder her som om at CS har henvendt sig først og booket dagen (og en sjat til). Søfartsstyrelsen burde vel have informeret RML Aps om dette da de henvendte sig.

Det løser selvfølgelig ikke udfordringen lige nu og her, men i min optik støtter det altså "først til mølle" princippet som Simon også skriver i den første kommentar.
Med de argumenter som næves i bloggen, kan jeg fuldt ud forstå at CS ikke er interesseret i at skyde samme dag. Jeg håber der findes en løsning.

Helt generelt slår det mig at kommunikationen mellem CS og RML Aps er helt i hegnet, og det synes jeg er synd for begge projekter. I har den samme "smalle" fangruppe og I risikere at ødelægge mere for hinanden end I gavner. Jeg forstår at kommunikationen er svær pga. det tidligere samarbejde (og de problemer det har udløst).
Er det blevet overvejet at bruge en form for neutral mægler mellem de 2 lejre så fremtidige problemer som dette ikke opstår?

 • 12
 • 0

Det kan vel ikke være rimeligt at den, der kommer først, sætter sig på samtlige weekender i sæsonen?

Enig, ingen kan være tjent med at sådan en generel booking af samtlige weekender holder andre fra at opsende. PM var først, men nu er han låst, hvis det ikke går på hans dag, så skal han heller ikke komme den dag CS nu ender med at sejle ud. Sådan må det retfærdigvis være.

Beslutningen fra CS er den rigtige, bare en skam at konklusionen ikke blev nået inden det skulle rotere herinde.

Held og lykke til begge.

 • 5
 • 4

Oprindeligt havde RML ApS meldt ud, at deres opsendelser skulle foregå fra Malta.
Det er ikke via ing.dk at myndighedsbetjeningen foregår, så at melde noget først på ing.dk er irrelevant.

 • 18
 • 1

Lad mig opfordre til at I i god tid fordeler næste års weekender. Sæt jer ned med RML i januar og skiftes til at vælge en weekend i sæsonen.

 • 5
 • 7

RML lever her og nu, og planlægning ud over en uge vil være helt urealistisk. Der er plads til nye udfordringer hele tiden :)

 • 7
 • 0

Det lyder her som om at CS har henvendt sig først og booket dagen (og en sjat til). Søfartsstyrelsen burde vel have informeret RML Aps om dette da de henvendte sig.


Jeg gad personligt ikke være den medarbejder i Søfartsstyrelsen som skulle fortælle Peter Madsen at han ikke kan sende op fordi Copenhagen Suborbitals bookede først. Nogle gange får man ting igennem ved at være kynisk.

Min frygt er at det her ender i så meget fnidder at Søfartsstyrelsen råber hjææælp og der kommer nogle regler ned fra et passende ministerium. Regler som gør det umuligt at sende fra dansk område. Det er ikke så slemt for Peter Madsen, i forhold til hans planer om at sende fra Malta.

 • 5
 • 0

RML lever her og nu, og planlægning ud over en uge vil være helt urealistisk. Der er plads til nye udfordringer hele tiden :


Hvis CS og RML begge skriver en fordeling af næste års weekender på deres blog til januar så har jeg svært ved at se at den aftale brydes.
Og hvis en af aktørerne hellere vil opsende fra Malta ja så får den anden jo bare flere datoer.

Man kan selvfølgelig bare gentage historien fra i år. Det gik jo så godt....

 • 0
 • 0

[quote id=809347]

Jeg gad personligt ikke være den medarbejder i Søfartsstyrelsen som skulle fortælle Peter Madsen at han ikke kan sende op fordi Copenhagen Suborbitals bookede først. Nogle gange får man ting igennem ved at være kynisk.
[/qoute]
Det lader til at Søfartsstyrelsen han bestemt sig for at blande sig udenom og sige at parterne selv må finde ud af at fordele datoerne. Imho en dejlig pragmatisk løsning det undgår at en af parterne booker alle dage 2 år frem i tiden bare for at blokere datoerne.

 • 4
 • 0

[qoute]
Ville det ikke være en rimelig løsning, hvis erhvervsvirksomheden valgte ugens 5 hverdage, så amatørforeningen kunne bruge de 2 fridage?
[/qoute]
Hvis I kan blive enige med den anden aktør om den fordeling er det jo fint. Men jeg fornemmer at begge aktører helst vil opsende i weekenden og så må man jo prøve at dele den fælles resource og jo før man deler en fælles resource jo mindre problemer giver det.

 • 5
 • 0

Som helt udenforstående virker det mest rimeligt, at man lod amatørerne i en forening opsende i en weekend og så kunne det professionelle firma opsende på en arbejdsdag.

 • 6
 • 2

Som helt udenforstående virker det mest rimeligt, at man lod amatørerne i en forening opsende i en weekend og så kunne det professionelle firma opsende på en arbejdsdag.

Begge aktiviteter er jo paa en maade financieret af det betalende publikum saa det er ikke saadan lige at laegge sine forestillinger i publikums arbejdstid.

Der er heller ikke saa mange Premier League kampe onsdag formiddag selvom spillerne afvikler kampen i deres arbejdstid.

Men derfor kunne det stadig vaere rart hvis klubberne kunne finde ud af ikke at booke samme stadium til deres hjemmebanekampe hvis de spilles paa samme tidspunkt.

 • 6
 • 2

Hvad skal der til for at CS kan bruge hverdagene?
Har alle relevante folk mulighed for at få fri fra arbejde? Skal der samles ind til at dække deres ferie? I så fald hvor meget skal samles ind?


Det er et sympatisk oplæg du kommer med. Mange af os tager i forvejen mindst én dag fri, for at kunne gøre klar til weekenden, udover alle de mange andre fridage vi tager i løbet af året, for at kunne foretage tests og meget andet. Så det er ikke pengene for os personligt der er afgørende.

Men et basalt spørgsmål er:
Hvad skal der til for at en virksomhed sender sine medarbejdere af sted i arbejdstiden?
RML ApS har jo gjort meget ud af at promovere sin virksomhed som bestående af mange fuldtidsmedarbejdere, samt at kommunikere at det kun kræver et lille antal mennesker at foretage en opsendelse.

 • 12
 • 1

>>I det øjeblik han bruger ubåden der er registreret som fritidsfartøj til en erhversaktivitet som eksempelvis opsendelse af en raket for sit Aps vil han blive mødt af SKATs medarbejdere og en giroblanket i Nexø. Hans Aps er jo afhængig af ubåden for at kunne gennemføre erhvervsaktiviteten, så han kan ikke påstå at den er der i fritidsøjemed. Det er drønhamrende ulovligt og det ved Peter udemærket godt.

Den kommer jeg lige til at få en forklaring på - så vidt jeg ved, er det da fuldt lovligt at benytte fritidskøretøjer (fartøjer) til erhvervsmæssigt brug - det har jeg da gjort mange gange, og SKAT har endda godtgjort mig for det. Det er efter mit vidende i SKAT's øjne langt værre at benytte erhvervskøretøjer (og fartøjer) til PRIVAT brug, idet SKAT og staten dermed ikke har fået sine retsmæssige afgifter - så falder hammeren.

 • 6
 • 0

Vi er helt enige om at det er oplagt for RML Aps at bruge hverdagene, men det er nok udenfor jeres rækkevidde at ændre på det, så jeg vil hellere fokusere på hvad I kan gøre end hvad RML Aps burde :)

I antager relativt meget på vejene af RML med den her hverdagsantagelse.

Det indtryk jeg er efterladt med er RML langt mere forening end i giver udtryk for. ApS'et oplever jeg som Peters firma men raketaktiviteterne er stadig støttet meget af frivillig indsats - jeg kan tage fejl - men det er uinteressant, essensen ligger et helt andet sted.

Der er ingen tvivl, set herfra, om at PM har følelserne mere udenpå end CS i de meldinger der er omkring emnet. Det til trods skinner det igennem på begge sider af hegnet.

Jeg syntes bare det er så brandærgerligt at I ikke kan enes om infrastruktur - og gøre det mere til et kapløb mellem måderne at anskue opgaven.

Tag en selvransagelse. tænk jeg rigtig godt om inden i tager næste træk der bidrager til konflikten. Jeg syntes i skylder jeres medlemmer og læsere det.

 • 10
 • 6

Jeg har intet at gøre med nogen af interessenterne, hverken CS eller RML. MEN...

Jeg betragter ovenstående blogindlæg som lidt af et selvmål (læs = hykleri). Man skriver selv at man booker SAMTLIGE weekender fra 29.juli til d. 10 september. Men brokker sig over at RML vælger at benytte en weekend ud af alle disse datoer, uden at ville rykke sig (for det er jo reelt det som blogindlægget er... brok pakket ind på en pæn måde). Men man booker alligevel alle disse datoer, og efter min mening, virker det forkert at man kan booke samtlige weekender i sæsonen, bare man kommer først...

 • 16
 • 7

Men skulle RML aps ikke opsende hans raketter fra island eller Malta?
Der var vist ret tydeligt, allerede fra opstarten af RML, lagt op til at man slet ikke ville benytte sig af bornholmer området.

 • 10
 • 4

Mads har forklaret problemet med de frivillige som har hverdagsarbejde og måske i forvejen har taget fridage.

Men TÆNK engang hvis de pågældende personers arbejdsgivere kunne indse dette store problem og være meget samarbejdsvillige med fridage midt i en uge.....

Vi vil meget nødig vente endnu et år på en opsendelse.

 • 2
 • 0

I antager relativt meget på vejene af RML med den her hverdagsantagelse.

Det indtryk jeg er efterladt med er RML langt mere forening end i giver udtryk for. ApS'et oplever jeg som Peters firma men raketaktiviteterne er stadig støttet meget af frivillig indsats

Jamen jeg tro at det er præcis hvad vi antager. Altså at der er tale om et firma ejet af Peter Madsen.
Et firma i den oplevelesesindustri, der er så moderne.
Hvis man kan få folk til at arbejde gratis for sit firma, så er man jo smart/heldig/udbytter. De fleste plejer at betale sig fra det, og så har medarbejderne fri i weekenden.

Jeg synes måske at det kan være lidt sjovt, at en forening på amatørbasis ønsker at sende en mand i rummet. Men at en virksomhed inden for oplevelsesindustrien vil sende en mand op, synes jeg er sådan lidt ligemeget.

 • 9
 • 7

Mads har forklaret problemet med de frivillige som har hverdagsarbejde og måske i forvejen har taget fridage.

Men TÆNK engang hvis de pågældende personers arbejdsgivere kunne indse dette store problem og være meget samarbejdsvillige med fridage midt i en uge.....


Det er jo ikke alle arbejdspladser der kan være lige fleksible. Nogle steder skal man jo finde en afløser hvis medarbejderen ikke møder op.
Så jeg kan godt forstå at alle ikke "kan få fri næste gang vejret er godt".

Og så er der MHV som jo kun kan i weekenden.

 • 7
 • 0

Ja, RML undersøgte Malta som skyde område. CS(gamle) startede med Nordsøen, så Sverige og på et tidspunkt Nordsjælland som skydeområde. SpaceX regnede med de skulle bruge Kwajalein i lang tid. Det er heldigvis en dynamisk branche hvor ting kan udvikle sig, og andre muligheder opstår.
Man kan sagten forestille sig at der i fremtiden kommer andre der vil bruge ESD139 som skydeområde, så tænker CS kunne overveje en måde hvorpå andre også kan benytte området på samme dag, fremadrettet.
Ville elske en hel flåde af raketter der sejler ud fra Nexø en dag...

 • 5
 • 3

CS har da aldrig offentligt overvejet Sverige og da slet ikke nordsjælland... Kan du finde noget dokumentation for det så må jeg jo rette ind men det er jeg meget tvivlende over for du kan.
Nordsøen kan jeg godt huske har været oppe, men det skød CS jo selv ned fordi der var for meget skibstrafik inden det overhovedet kom ind i undersøgelsesfasen. Husker en blog med et spor af AIS signaler som var blevet opsamlet af FRV over en periode - Det var tydeligt at se det ikke var muligt at finde et lige så godt område i ESD138/139.

 • 4
 • 0

God fundet!
Som jeg læser det er det kun til 1/3 skala LES og fuld skala LES der skulle testes. Det system må have væsentligt mindre sikkerhedsafstand.

 • 3
 • 0

Jeg forstår ganske enkelt ikke jeres beslutning om at aflyse hvis RML skulle finde på at skyde samme weekend som i har planlagt. At i ikke kan finde ud af at snakke med Peter og Peter desværre stadigt mener det er ham der "alene" står bag alt der er lykkedes for CS er dybt sørgeligt, men lad dog være med at stikke halen mellem benene hvis RML (Peter) viser sig i Nexø.
Peter havde faktisk meldt her på Ing at han havde planlagt den weekend. Mads Stenfatt selv om clearing i forhold til myndigheder ikke foregår via Ing så viste det jer hans hensigter hvorimod Peter set herfra ikke havde muligheden for at se i havde søgt om en række weekender (hvilket igen også set herfra ville være urimeligt hvis i ville spærre alle de weekender udelukkende til eget brug)
I vil helst have Peter til Malta eller endnu længere væk (hvilket jeg sådan set sagtens kan forstå med hans barnagtige udmeldinger på FB) men han har akkurat lige så stor ret til at være i Nexø og ESD 139 som i har så find en løsning ala den Jeppe foreslog. Ja det ville være nemmere at være alene, men det er i ikke nødvendigvis og så få det bedste ud af det og sørg for at være så godt forberedt som muligt så i skal bruge minimal tid i ESD 139. Det i mister er tid til at løse uforudsete problemer og ja i kan risikere ikke at kunne skyde pga manglende tid. Den situation kom i faktisk også i sidste år, men valgte alligevel at skyde selv om alt ikke var optimalt hvilket resulterede i en lav apogee og en Nexø I der slog rekord i dykning). Det resulterede dog også i et klogere CS så beslutningen om at skyde var nok den rigtige.
Mht presse så ja der kan opstå forvirring, men det er der jo i forvejen så måske giver det jer netop den gode mulighed for at forklare at i er to helt uafhængige organisationer.
Kom ind i "kampen" og lad være med at lade jer styre af RML. Vis hvad i kan og lad RML vise hvad de kan.

 • 7
 • 3

Mig bekendt er der to skydeområder ud for bornholm, hvor for aflyser i ikke bare et hver, samme dag, endvidere er der massere af velegnede havne på bornholm så tag en hver.
Der kommer ikke nogen innovasion og fermdrift i projekterne ud af at parterne trækker sig, kom så med det rumkapløb - jeg venter.

mvh
Henry Tornow

 • 1
 • 4

Det lyder da meget mærkeligt at 25% er ejet af kontaktpersonen for CS... Er CS klar over det?

Den anden ejer af de sidste 75% er en Georg Poul Artmann, hvorfor? - hans formue var i 2011 på 36.585.473 Norske kroner i følge: https://www.nrk.no/ostlandssendingen/her-e...
I det hele taget ser RMLs regnskab meget dårligt og mærkeligt ud - Man må gå ud fra han betaler den samme som CS gjorde da de havde HAB og det giver en uforholdsmæssig høj andel af hans omsætning?

 • 5
 • 1

Det lyder da meget mærkeligt at 25% er ejet af kontaktpersonen for CS... Er CS klar over det?

Bemærk at der står i cvr.dk at CMN først er blevet medejer 8. Juni 2017, så det er ganske nyt. Vi har ikke fået snakket med ham om det endnu.

Til dem der ikke ved det, så er CMN en person/"særdeles dynamisk enkeltmandskoncern" ;-) som booker foredrag og kurser og seminarer og den slags mod at få en andel af honoraret. I gamle dage bookede han mange af de foredrag som PM og vonB holdt rundt omkring. Efter bruddet er han fortsat med at gøre det samme for både CS og RML/PM. CMN har aldrig været medlem af CS.

Den anden ejer af de sidste 75% er en Georg Poul Artmann, hvorfor? - hans formue var i 2011 på 36.585.473 Norske kroner i følge: https://www.nrk.no

Georg Poul Artmann er jo ham der i sin tid stiftede Raketmadsens Rum Laboratorium ApS og indtil fornyligt ejede 100%

Der må da kunne findes gamle artikler her på ing.dk om stiftelsen, der forklarer hans rolle? Ellers må I spørge "ovre på den anden side af hegnet". Det er bedre de selv redegør for deres ejerforhold.

 • 11
 • 1

Det lyder da meget mærkeligt at 25% er ejet af kontaktpersonen for CS... Er CS klar over det?

Den anden ejer af de sidste 75% er en Georg Poul Artmann, hvorfor?

Der var noget med et salg af en ubåd, som gik galt (fejlslagen transport, ingen forsikring, erstatningskrav på værdien af en en funktionsdygtig ubåd), som kort fortalt gør at Peter basalt set ikke kan eje noget af værdi. Nogen kan måske grave historien frem, men mon ikke det er derfor han ikke selv har nogen ejerandel i Aps'et.

 • 7
 • 0

Der var noget med et salg af en ubåd, som gik galt

Jeps. For de nysgerrige. Peter var på et tidspunkt ved at løbe tør for midler til at bygge undervandsbåden - kan ikke huske hvilket nummer. Han solgte derfor den ufærdige ubåd for X tusind kroner (30.000 måske??), hvor der blev lavet en aftale om hvornår den skulle leveres og hvad den skulle kunne. Disse penge kunne så finansiere resten af byggeriet.

Det endte med at ubåden ikke kunne levere det lovede på det lovede tidspunkt. Peter blev så slæbt i retten, og blev på temmelig mystisk vis dømt til at betale et beløb, der svarede til indkøbsprisen på en ubåd, der kunne det som var lovet - dvs. et kæmpe millionbeløb.

For en udstående som mig, der virker det som en helt godnat dom. Køberen var altså ikke tilfreds med f.eks. at "annullere" handlen og få pengene tilbage, hvad der umiddelbart virker en snert mere retfærdigt. Men det er nok bare fordi jeg ikke forstår mig så meget på aftaleret :-) Anyhow. Derfor er Peter personligt konkurs og kan ikke eje noget som helst, før den gæld er betalt.

Det er beskrevet af Peter selv tidligere og historien er beskrevet i Thomas Djursings bog om Peter.

Beklager at jeg løber videre ud ad et temmelig off topic emne.

Tilbage til at NUIJ hvor jeg glæder mig til CSs opsendelse :-)

 • 8
 • 0

@Benny Simonsen:

"Kom ind i kampen"? Nej, vi vil ej. Vi har haft kamp nok. Vi vil arbejde med raketter.

Vi har rigtig mange års erfaring mht. samarbejde og den kamp, du ønsker, og vi ved, hvad der nytter, og hvad der ikke nytter. Mere information om disse ting anses ikke for god tone af ing.dk's redaktion.

 • 11
 • 0

"Kom ind i kampen"? Nej, vi vil ej. Vi har haft kamp nok. Vi vil arbejde med raketter.

Kommer i til at arbejde med raketter hvis i lader naboen diktere hvad eller rettere hvornår i skal?

Mere information om disse ting anses ikke for god tone af ing.dk's redaktion.

Nu er du jo kendt for finurlige måder at udtale dig på (og tak for det), men her tabte du lige mig. Mener du mit indlæg var dårlig tone? Jeg gav min holdning. Vil i droppe alle de datoer hvor RML kunne finde på at ville bruge Nexø / ESD 139 er det helt og holdent jeres beslutning. Min holdning er bare at det er ikke RML der skal diktere det og i skal på den anden side heller ikke diktere at RML skal skyde på et andet tidspunkt end jer.

 • 7
 • 0

Mener du mit indlæg var dårlig tone?

Jeg tror nærmere det er selve emnet der dikterer dette. Der blev på et tidspunkt givet et ultimatum om at stoppe urolighederne eller forsvinde fra ing.dk.

Der er faktisk heller ikke grund til at vade mere rundt i det. Fuldstændig forudsigelig opførsel fra visse aktører i det danske raketmiljø. Når den officielle måde ikke virker kan man vel altid prøve med indirekte metoder i stedet for.

Personligt ville jeg klart foretrække at disse problemer var helt slut for snart længe siden. Det er desværre ikke tilfældet endnu.

Tak for en fremragende blog!

 • 8
 • 0

Mere information om disse ting anses ikke for god tone af ing.dk's redaktion.

Benny Simonsen:

Mener du mit indlæg var dårlig tone? 

Nej. Det er vores indlæg, der ikke anses for god tone, hvis vi gør fuldt ud rede for vores opfattelser.

En antal indlæg blev censureret bort (inkl. undertegnedes), da ing.dk anser det som dårlig tone, at udtale sig kritisk om en navngiven aktør.
Dette forhindrer fuldstændigt at fremsætte kritik af denne aktørs ageren, hvorved ing.dk reelt holder hånden over denne aktør, der nærmest har frit spil til at kritisere den anden vej.

 • 12
 • 4

Hej Lars

En antal indlæg blev censureret bort (inkl. undertegnedes), da ing.dk anser det som dårlig tone, at udtale sig kritisk om en navngiven aktør.
Dette forhindrer fuldstændigt at fremsætte kritik af denne aktørs ageren, hvorved ing.dk reelt holder hånden over denne aktør, der nærmest har frit spil til at kritisere den anden vej.

Ja ... det får ret mange til at overveje om de sidste ca. 250 blogs fra CS 2.0 med gratis indhold til ingeniøren, hvor mange har været seriøse lange teknikbaskere, virkelig fortjener det. Personligt vil jeg da genoverveje fremtidig bidrag.

mvh

 • 6
 • 2

"En antal indlæg blev censureret bort (inkl. undertegnedes), da ing.dk anser det som dårlig tone, at udtale sig kritisk om en navngiven aktør.
Dette forhindrer fuldstændigt at fremsætte kritik af denne aktørs ageren, hvorved ing.dk reelt holder hånden over denne aktør, der nærmest har frit spil til at kritisere den anden vej."

Enig, jeg har samme problem. Hvis jeg udtaler mig kritisk om en navngiven aktør, så kommer Henrik Heide øjeblikkeligt på banen, og beder mig fjerne indlægget helt eller delvist.

Jeg har givet Hr. Heide kodenavnet "Gårdvagten" fordi han hverken holder med den ene eller den anden, men bare forsøger at stoppe mobning, eller kommentarer der er for følelsesladet til et teknisk medie.

Henrik behandler blogindlæg på helt samme måde som debatindlæg. Ingen er hellige.

Hvis du, eller andre, har synspunkter som er uden for det "gårdvagten" ville tillade, så kan du benytte andre medier - f.eks. facebook, hvor du kan skrive både til mig privat, offentligt eller på RML´s facebook side.

Selv et kritisk synspunkt er stadig et synspunkt. Men det kan godt ske det ikke hører hjemme her på sitet.

Så del det andet steds, se ovenfor. Det samme gælder for mig - og tro mig - det sørger "gårdvagten" effektivt for.

Peter Madsen

 • 6
 • 4

Ja ... det får ret mange til at overveje om de sidste ca. 250 blogs fra CS 2.0 med gratis indhold til ingeniøren, hvor mange har været seriøse lange teknikbaskere, virkelig fortjener det. Personligt vil jeg da genoverveje fremtidig bidrag.

Når ing.dk beskytter den offensive part i en konflikt samtidig med at den forurettede part censureres syntes jeg det vidner om så dårlig stil at der er brug for at kommunikere den relevante kritik heraf meget meget tydeligt på informel offline vis. Der er virkelig brug for at blive sat nogle grænser her!

Desuden er ing.dk vigtig for CS og det ville være særdeles uheldigt hvis CS blev nød til at forlade ing.dk. Kan sagtens forstå jeres følelser men håber sådan at der findes en bedre løsning end at CS bliver presset af ing.dk. Det er netop i situationer som denne at man bliver tvivl om hvad hensigten bag de udførte handlinger egenlig er.

Selv om det er en ringe trøst skal alle i CS vide at I har min fulde opbakning!

 • 6
 • 6

hvis 45000 ingeniører i danmark har brugt 1/2 time på at læse bolggen har i lige spildt flere timer end det tog at designe og bygge de første rakatter.
Succes måles højde, distance, retningsstabilitet, målbare parametre. Kunne i evt. dreje jeres fokus lidt i retning af jeres egentlige mål som er leg med raketter?

 • 6
 • 5

Hvis begge parter har nået til at kunne gøre en raket skudklar, så er det en fiasko for begge parter hvis ikke de bliver skudt af.

Det er RMLs ansvar at CS kommer til skud
Det er CSs ansvar at RML kommer til skud

Kommer kun en af jer til skud (eller slet ingen) vil der er altid være en mistanke om at modpartens fiasko var vigtigere end egen succes.

 • 2
 • 3