intelligent transport bloghoved

Fra den teknologiske frontlinje: Teknologi kan løse byernes trafikproblemer

Der er ingen tvivl om, at de største trafikale udfordringer er i vore byer. Det er her vi har den største trafik, og det er samtidig her vi har meget få muligheder for at udbygge infrastrukturen.

Derfor et der i byerne brug for en strategisk anvendelse af ITS for at optimere anvendelsen af infrastrukturer.

Og der var derfor stor fokus på byernes udfordringer i Mayors Summit i forbindelse med ITS kongressen i Strasbourg. Her var politikere og embedsmænd fra 22 byer samlet for at drøfte miljø zoner, innovative løsninger, førerløs kollektiv trafik og mobilitetsplanlægning.

Der er i mange byer etableret miljøzoner, men det er mange steder ikke muligt at fjerne bilerne fra byerne pga kompliceret infrastruktur.

Et af de store udfordringer er det, vi på godt dansk kalder ”The last mile”. Hvorledes får vi transporteret det sidste stykke til og fra destinationerne.

Der tales i Strasbourg meget om førerløse biler, og der var enighed om at førerløse busser vil blive en mulighed i fremtiden. Men der var enighed om at der vil gå mange år får det sker i byerne mens det vil tidligere vil være en løsning i yderområderne.

Og en af grundene er, at førerløse biler alt andet lige vil forværre trafikproblemerne i byerne.

Så konklusionen er at de førerløse biler vil komme, men der vil gå mange år før vi ser dem i bybilleder.

Der var blandt borgmestrene stor enighed om at der skal investeres i ITS i byerne til optimering af den eksisterende infrastruktur.

Der var også enighed om et det er vigtigt med erfaringsudveksling og der blev her efterlyst hvorledes vi kan måle bykvalitet, så vi kan se hvorledes initiativer i byerne indvirker på det at leve og færdes i byerne.

Svend Tøfting er trafikekspert hos IDA, har været formand for interesseorganisationen ITS Danmark og været ansat i Region Nordjylland. Han har endvidere i 30 år været ansvarshavende redaktør af fagbladet Trafik&Veje og var medlem af SIRI-kommissionens transportgruppe. Valgt til ITS World Congress Hall of Fame - Lifetime Achievement Award for Europe - 2019
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten